KNIVSLIPNING

TRE KNIVAR


Professionell slipning av knivar & verktyg

ETABL.1986

TRE KNIVAR SLIPERI

Tre knivar vänder sig till såväl privatpersoner som till proffs. Alla knivar behöver slipas – förr eller senare.

Professionell knivslipning med rikstäckande upptagningsområde i Sverige för att skicka knivar för slipning med post eller annan distributionsfirma, som lanserades 1986 med stor framgång då vi blev rikstäckande inom knivslipning.

PROFESSIONELL SLIPNING AV KNIVAR & VERKTYG
Välkommen till Tre knivar sliperiVi är aktiva på marknaden sedan mitten av 1980-talet i nuvarande form, med traditionell knivslipning på vattenkylda slipstenar, med kunder runt om i Sverige, vi är etablerade på natursköna Hökensås.


Vi knyter an till den tradition som finns bland knivslipare, skärslipare, knivmakare och tillverkare. Rätt kniv och noggrant slipad bidrar till nöjet att laga mat.


Tre knivar vänder sig till såväl privatpersoner som till proffs. Alla knivar behöver slipas – förr eller senare.

Professionell knivslipning med rikstäckande upptagningsområde i  Sverige för att skicka knivar för slipning med post eller annan distributionsfirma, som lanserades 1986 med stor framgång då vi blev rikstäckande inom knivslipning.

Vår strävan är att slipa knivar med högsta kvalité till så lågt pris som möjligt.
KNIVSLIPNING


SLIPNING AV KNIVAR, RAKKNIVAR, LIAR, YXOR OCH VERKTYG


Vi slipar alla knivar och eggverktyg på traditionella vattenkylda slipstenar och för hand av människor. Fördelen med slipning på vattenkylda slipstenar är att minimalt med gods slipas bort för en extrem skärpa. Kniven blir aldrig varm och därmed behåller den alltid sin ursprungliga härdning från tillverkningen. Alla knivtillverkare rekommenderar slipning på vattenkylda slipstenar för att bibehålla knivens hållbarhet, livslängd, skärpa, säkerhet och egenskaper. Dina knivar som nya eller ännu bättre !Före & efter professionell knivslipning.


TRE KNIVAR SLIPERIknyter an till den tradition som finns bland knivslipare, skärslipare, knivmakare och tillverkare. Rätt kniv och noggrant slipad bidrar till nöjet att laga mat.

Tillsammans med våra kunder gör vi knivslipning och slipning av verktyg  tillgänglig överallt. Sedan grundandet 1986 har vi satt en ära i att tillhandahålla bästa möjliga process och logistik  inom slipning av knivar och verktyg. 

                                                                                                                                                                                                                                       

AFFÄRSIDÉProfessionell knivslipning med rikstäckande upptagningsområde i både Sverige och Europa för att skicka knivar för slipning med post eller annan distributionsfirma, som lanserades 1986 med stor framgång då vi blev rikstäckande och på senare tid även i Europa inom knivslipning.


In och utlämningsstället är aldrig längre ifrån kunden än närmaste postkontor, postombud eller distributionsfirma.


I vår verksamhet skall vi genom ständiga förbättringar, erbjuda rätt kvalitet på våra produkter och tjänster. Vi skall vara ett pålitligt företag som arbetar långsiktigt och som kan kännetecknas av god affärsetik. Vår personal skall kontinuerligt informeras och utbildas så att de har goda kunskaper för att, på ett så kompetent sätt som möjligt, kunna utföra sina arbetsuppgifter.Vår kvalitetspolicy bygger på att utveckla, producera och leverera i tid till en kvalitet som överstiger våra uppdragsgivares förväntningar. För att göra det har vi utvecklat kvalitetssystem och processer som kontinuerligt vidareutvecklas för att möta våra kunders förändrade affärsbehov. Därför lägger vi ett mycket stort engagemang vid att sätta oss in i våra uppdragsgivares processer, behov och verksamhet för att säkerställa ett optimalt resultat i utsatt tid.Vi kompromissar inte om kvalitet. Vi strävar ständigt efter bättre, ändamålsenliga lösningar och banbrytande innovationer.Vi mäter och utvärderar prestationer regelbundet med hjälp av en utvärderingsprocess som används i hela företaget och erbjuder ekonomiska och kvalitativa incitament.

VÅRA KUNDER


Vi ser inte några geografiska hinder för var kunderna finns, men då vi går i en riktning där våra kunder värdesätter en leverantör som finns nära och är lättillgänglig har vår marknad kommit att utvecklas i Sverige och Europa med ett nära samarbete mellan distributionsfirmor inom logistik.

Våra kunder finns bland restauranger, krogar, hotell, kursgårdar, privatpersoner, butiker och företag.Vi åtar oss slipning av knivar, yxor, liar och verktyg.

MILJÖPOLICY


Tre knivar arbetar för en hållbar utveckling där miljöhänsyn integreras i all verksamhet, såväl nationellt som internationellt. Miljökrav ska, så långt det är möjligt, även ställas på de aktörer som arbetar på uppdrag av eller samverkar med  vår sektor.Vår målsättning är att ständigt arbeta för att minimera den miljöbelastning som kan komma att uppstå i samband med de produkter och tjänster vi saluför. Vi skall verka för en hållbar utveckling via innovativa lösningar och effektiv resursanvändning.Genom att integrera miljöaspekter i vår verksamhet bidrar vi till ett långsiktigt hållbart samhälle och bygger samtidigt en uthållig lönsamhet och ett starkt varumärke. Vi är medvetna om de globala miljöutmaningarna och om vår egen verksamhets miljöpåverkan och arbetar därför proaktivt för att ständigt förbättra vårt strukturerade miljöarbete.

Tre knivar tar sitt samhällsansvar inom miljöområdet genom ett aktivt och långsiktigt miljöarbete.

 

VÅR VISION


Vår vision är

Att alltid ha kunden i fokus.

Att alltid hålla konkurrenskraftiga priser.

Att alltid hålla korta leveranstider.

Att vara ledande inom knivslipning.

Att vara ledande inom kvalitetsslipning.

Att slipa knivar med högsta kvalité till så lågt pris som möjligt.

ÅTERVINNING


Vi anser att vårt ansvar inte tar slut i och med att vi säljer våra tjänster och produkter. Med hjälp av återvinning kan vi ge använda knivar, instrument och verktyg ett nytt liv, skydda naturresurser och minska miljöpåverkan.

Tillväxten och konsumtionen i samhället ökar, liksom avfallsmängderna. Mer konsumtion resulterar i mer avfall. Med tanke på att våra naturresurser är begränsade, att vårt klimat förändras, och att efterfrågan på nya råvaror ökar är det viktigare än någonsin att vi tar tillvara den resurs som avfallet utgör.

Den sannolikt viktigaste miljöfrågan vi står inför är klimatförändringarna. De flesta av oss är överens om att vi måste minska på klimatgaserna, leva energisnålare och spara på jordens resurser.

Vi återvinner i stort sett allt i form av knivar, instrument, kirurgiska instrument,  verktyg, köksutrustning, kökstillbehör, heminredning och emballage  för att dra vårt strå till stacken.

Vi välkomnar restauranger, hotell, krogar, kursgårdar, butiker, företag och privatpersoner.


I vår verksamhet skall vi genom ständiga förbättringar, erbjuda rätt kvalitet på våra produkter och tjänster. Vi skall vara ett pålitligt företag som arbetar långsiktigt och som kan kännetecknas av god affärsetik. Vår personal skall kontinuerligt informeras och utbildas så att de har goda kunskaper för att, på ett så kompetent sätt som möjligt, kunna utföra sina arbetsuppgifter.Vår kvalitetspolicy bygger på att utveckla, producera och leverera i tid till en kvalitet som överstiger våra uppdragsgivares förväntningar. För att göra det har vi utvecklat kvalitetssystem och processer som kontinuerligt vidareutvecklas för att möta våra kunders förändrade affärsbehov. Därför lägger vi ett mycket stort engagemang vid att sätta oss in i våra uppdragsgivares processer, behov och verksamhet för att säkerställa ett optimalt resultat i utsatt tid.
KNIVSLIPNING


Vi slipar knivar åt privatpersoner, företag och butiker.

Vi våtslipar alla knivar på slipsten.

Vi slipar knivar på plats hos restauranger, butiker samt företag.

Vi slipar alla sorters knivar, förutom keramiska knivar.KVALITÉ


Vi kvalitétssäkrar minuitsiöst alla objekt inom slipning i fyra kvalitétssteg innan leverans till kund, för att säkerställa en mycket hög kvalité på varje utförd slipning innan leverans. För att säkerställa att varje kund ska vara 100 % nöjd med utfört uppdrag.

TRADITION


Vi slipar alla knivar på traditionella vattenkylda slipstenar och för hand av människor. Fördelen med slipning på vattenkylda slipstenar är att minimalt med gods slipas bort för en extrem skärpa. Kniven blir aldrig varm och därmed behåller den alltid sin ursprungliga härdning från tillverkningen. Alla knivtillverkare rekommenderar slipning på vattenkylda slipstenar för att bibehålla knivens hållbarhet, livslängd, skärpa och egenskaper. 
Konsten att underhålla knivar


Kniven är troligen människans äldsta handverktyg, ursprungligen tre olika stenskärvor med vassa eggar, en med rak egg, en med böjd egg, en som var spetsig som man kunde sticka hål med. Senare bakade man ihop dessa tre stenverktyg till världens första multi tool, först i koppar, brons och järn, numera av stål. Knivens grundform har funnits i tusentals år, en vass del (eggen) att skära med, en böjd del att flå med - och en spetsig del att sticka med.

Knivar har många olika användningsområden. Detta medför att knivar dels ser olika ut i olika delar av världen och dels att eggarna är olika utformade. De har utformats efter sitt användningsområde.

 

Knivarna var personliga, man hade sin kniv nedstucken i bältet. På så sätt var kniven alltid till hands när man behövde den. Det dröjde många hundra år innan den blev en bordskniv.


På 1500-talet dök bordskniven upp hos de förmögnaste klasserna. De första bordsknivarna var vassa och spetsiga. Man skulle kunna spetsa ett köttstycke med den samt att den skulle vara lätt att skära med. Kniven hade alltså både kniven och gaffelns funktioner.


Under 1600-talets senare hälft började matknivar med breda blad och rundad udd förekomma i Frankrike. Det finns ett antal olika orsaker som bidragit till detta. Det kanvara för att gaffeln började användas, vilket medförde att knivens spetsiga udd blev onödig. Det kan också bero på Ludvig XIV som 1669 utfärdade ett förbjud mot spetsiga bordsknivar, då de använder som vapen vid gräl på hans middagar. Eller så kan det vara den berömde kardinalen Richelieu som ändrade knivens utformning. Han hade ofta kanslern Séguier som gäst i sitt hus. Kanslerns uppträdande var snaskigt och obelevat. Bland annat använde han kniven till att peta i tänderna. Kardinal Richelieu som ogillade hans beteende bad sin hovmästare att skaffa knivar utan spetsiga blad.

Mer information >


KNIFE SHARPENING


Welcome To Three Knives Sharpening.

 

Professional knife sharpening

With over 30 years of expertise in the field of knives and knife sharpening technology, we take care of all your cutting needs so you can take care of your business!

If you use knives in your business or privat we can help you too keep them sharp. We  sharpening for national food service chains, hotels, restaurants, the meat industry as well as smaller independent establishments in Europa.

 

We sharpen all knives except ceramic knives!


Knife sharpening >


SALUHALLEN-en butik i samarbete på internet för leverantörer, grossister, konsumenter, privata, proffs och hem & hobby.

 

Butiken  drivs av våra värderingar och vårt stora intresse för livet hemma. Varje produkt, vara  eller tjänst vi saluför  bygger på vår vision att göra hemmet och vardagen  till en bättre plats och tillvaro.Vår affärsidé går ut på att erbjuda ett brett sortiment av form- och funktionsriktiga verktyg och heminredningsartiklar till så bra priser att så många som möjligt kan köpa dem.För att kunna erbjuda våra kunder prisvärd kvalitet arbetar vi hårt med att optimera hela vår värdekedja.Dessutom sträcker sig vår vision långt  bortom  knivslipning och heminredning. Vi vill skapa en bättre vardag för alla som påverkas av vårt företag.

Vi är helt fristående så ni finner ett stort varierat utbud av produkter, både nytt och begagnat.

Vår vision är att skapa en bättre vardag och en lyxig helg för alla.

Vår strävan och mål är att alltid kunna erbjuda våra kunder samt leverantörer en  god service och snabba leveranser.

Vårt sortiment och våra priser i butiken uppdateras löpande.SÄKER BETALNING

Alla våra betalningar är säkra. Välj mellan kortbetalning, direktbetalning, swish eller betalning till fysisk plats eller butik.

Bankgiro -Swish- Paypal -KortbetalningTRYGG LEVERANS

Alla våra leveranser är valbara eller hämtbara i fysisk butik eller plats, samt skickas.

Vi skickar med Postnord, Ups, Dhl och Schenker.FRAKT

Frakt tilkommer och beräknas på varje order.Fri fraktdrivved inom Sverige vid köp över 500:- ej skrymmande*
KUNDTJÄNST >

Vår kundtjänst är öppen alla dagar & vårt mål är att besvara ditt mail inom 24 timmar.Saluhallen >

 

 

MODE IDAG


Senare års stora och passionerade matintresse med uppsving för smarta, snygga knivar av hög kvalité är välkänt.Där kända kockar, restauranger och tv program på ett mycket bra sätt har bidragit.

I takt med ökat intresse för hälsa och förebyggande av sjukdomar och skavanker, i stället för bot, har flera börjat betrakta maten som en naturlig del av ett bra och långt liv. Till följd av bättre kunskap om matens näringsvärden förutspås en ökad efterfrågan på ekologiska och rena livsmedel.

God gammaldags mat som vår mor eller kanske farmor lagade, kommer att bli en ökande trend, man har tagit sig nödvändig tid för att framställa livsmedelsprodukter, visat respekt för råvaran och värnat om gamla, traditionella recept och särdrag och avsätter gemensam tid till matlagning.


Hantverket


För oss är hantverket viktigt. Den kunskap vi har vill vi förvalta, vårda och utveckla. Detaljerna är viktiga, detaljer och känsla som många inte ser men som gör helheten i hantverket vid all slipning. Kvalitet och hantverk ligger oss varmt om hjärtat.

Vår önskan är att förvalta arvet och hålla den svenska traditionen och hantverket kring knivslipning och slipning av verktyg levande. För att säkra kvaliteten på varje utförd tjänst arbetar vi med kvalitetssäkring.


Mode idag >
TRE KNIVAR


Vi har funnits på marknaden sedan mitten av 1980-talet i nuvarande form, med traditionell knivslipning på vattenkylda slipstenar, med kunder runt om i Sverige och Europa, vi är etablerade på natursköna Hökensås.

Vi knyter an till den tradition som finns bland knivslipare, skärslipare, knivmakare och tillverkare. Rätt kniv och noggrant slipad bidrar till nöjet att laga mat.

 

Professionell knivslipning med rikstäckande upptagningsområde i både Sverige och Europa för att skicka knivar för slipning med post eller annan distributionsfirma, som lanserades 1986 med stor framgång då vi blev rikstäckande och på senare tid även i Europa inom knivslipning.

In och utlämningsstället är aldrig längre ifrån kunden än närmaste postkontor, postombud eller distributionsfirma.