SALUHALLEN SWEDEN

SALUHALLEN SWEDENSALUHALLEN SWEDEN

Saluhallen Sweden marknadsför, utvecklar, säljer och genomför affärer och tjänster på bred front. Vi har ett tjänsteutbud och en marknadsorienterad organisation som utgår från kundernas behov, företaget erbjuder snabb flexibilitet, tillgänglighet, personligt engagemang och bästa kunskap om den lokala marknaden, har kompetensen och bredden även när kundernas behov och verksamhet växer.


STARKA VÄRDERINGAR IDAG OCH FRAMÅT.

Vi utvecklar våra engagemang för framtiden utifrån lärdomar vår familj gjort i generationer.

Vårt engagemang utgår ifrån en värdebas och ett antal vägledande principer som utvecklats under lång tid. Som ledstjärna för allt arbete gäller att verka för det som långsiktigt är bäst för varje enskild verksamhet och människa.

Vi bygger vårt nätverk med övertygelsen att frihandel, öppna marknader och förutsägbara spelregler är grunden för att företag och människor ska kunna växa.

Vårt engagemang utgår ifrån en värdebas och ett antal vägledande principer som utvecklats under många år. Som ledstjärna för allt arbete gäller att verka för det som långsiktigt är bäst för varje enskild verksamhet.

Våra värderingar grundar sig mycket starkt på att ett ord är ett ord, ett handslag är ett handslag och ett kontrakt är ett kontrakt, som gäller.


ENTREPRENÖR

Talesättet ”en entreprenör sover aldrig” säger något om den ständiga strävan om utveckling vi som ägare har i att nå en djup kunskapsnivå om våra innehav i våra styrelser och ägande. Som stöd till styrelserepresentanterna har vi interna specialister och ett nätverk av kunniga och erfarna personer som vi har stor respekt för.


PROFESSIONELLA AFFÄRER

Talesättet ”en affär är en affär” säger något om den ständiga strävan vi som ägare har i att nå en djup kunskapsnivå om våra innehav i våra engagemang.

Varje enskild verksamhets bästa långsiktiga intresse sätts alltid i fokus. Generella checklistor används aldrig och vi kommunicerar inte vår syn och vårt arbete via media. Det gäller även arbetet med t ex hållbarhet som ska vara en del av bolagens etik. Frågor som gynnar en av verksamheterna men på bekostnad av en annan verksamhet genomförs aldrig.


MARKNADSFÖRING

Varje enskild verksamhet eller persons bästa långsiktiga intresse sätts alltid i fokus. Generella checklistor används aldrig och vi kommunicerar inte vår syn och vårt arbete via media. Det gäller även arbetet med t ex hållbarhet som ska vara en del av bolagens innersta. Frågor som gynnar en av verksamheterna men på bekostnad av en annan verksamhet , genomförs aldrig.

Marknadsföring kan beskrivas som att finna kunder för sin produkt eller tjänst på marknaden, att visa upp sig och göra sig hörd.Det är för alla en nyckelfaktor i ett framgångsrecept. För många är marknadsföring liktydigt med reklam, men marknadsföringsbegreppet är mycket vidare än så. Förenklat kan man säga att marknadsföring är allt det man gör för att finna sina kunder och behålla dem, medan reklam är ett av verktygen för att visa att företaget finns till och har något att erbjuda.


Marknadsföring

på rätt sätt, vid rätt tidpunkt, med rätt kraft, till rätt pris är nyckeln till framgång.

-syns man inte finns man inte

-finns det en marknad -fyll den

-finns det ingen marknad -skapa en

-att inte marknadsföra,för att spara pengar, är detsamma som att stanna klockan för att spara tid.


SALUHALLEN INVEST

Saluhallen invest investerar i entreprenörsdrivna företag och personer där entreprenören delar våra värderingar, och brinner för för att utveckla verksamheten med oss. Vi vill att verksamheten skall ha goda möjligheter att utvecklas och att bolaget ska verka på en intressant och växande marknad.


Saluhallen invest investerar i entreprenörsdrivna företag, där entreprenören delar våra värderingar, och brinner för för att utveckla verksamheten med oss. Vi vill att verksamheten skall ha goda möjligheter att utvecklas och att bolaget verkar på en intressant och växande marknad.


Saluhallen invest i affärer

Med affärsmannaskap menar vi en god kunskap om och förståelse för den marknad som våra innehav verkar i. Samt att vi har en förståelse i samförstånd för hur affärer och tjänster bedrivs och genomförs och för att kunna skapa ett attraktivt erbjudande som skapar nytta för våra innehavs kunder samt ägare.

Våra innehav drivs av entreprenörer och ett entreprenöriellt synsätt genomsyrar vårt företagande. Vi jobbar nära och med korta beslutsvägar, beslut skall fattas nära kund och marknad och av dem som har störst förståelse för företaget och dess behov.

Långsiktighet för oss innebär att beslut inte präglas av kortsiktiga förändringar i omvärlden eller aktuell marknad. Vi strävar alltid efter att göra det som är rätt för våra verksamheter över tid.

Vårt engagemang utgår ifrån en värdebas och ett antal vägledande principer som utvecklats under många år. Som ledstjärna för allt arbete gäller att verka för det som långsiktigt är bäst för varje enskild verksamhet.

Våra värderingar grundar sig mycket starkt på att ett ord är ett ord, ett handslag är ett handslag och ett kontrakt är ett kontrakt, som gäller.


VÅRA KUNDER

För oss är kunden alltid i fokus. Vi är måna om att skapa tjänster och användarupplevelser som bygger långsiktiga relationer och bästa möjliga affärsnytta. Vi är stolta över alla våra kunder.

Den värld vi har idag bygger på handel. När de första två individerna bytte varor med varandra, då skapades möjligheten att växa obegränsat.

Affärer sker mellan människor, och är därmed alltid något personligt.

Vi utmanar både våra kunder och oss själva i att tänka annorlunda och större, för att komma framåt och få resultat.

Genom att prioritera och alltid söka enkla, snabba och smarta lösningar får vi effektivitet i allt vi gör.

Att ständigt attrahera, utveckla och behålla lönsamma kunder, det är kärnan i all försäljning och tillväxt.
SALUHALLEN SWEDEN


SALUHALLEN


-en butik i samarbete på internet för leverantörer, grossister, företag, konsumenter, privata, proffs och hem & hobby.


Samarbeta med oss

Ett samarbete med oss bjuder på en smidig och obyråkratisk organisation med goda relationer med kunder,tillverkare,samt leverantörer runt om i Sverige och Europa.

Vår strävan och mål är att alltid kunna erbjuda våra kunder samt leverantörer god service och snabba leveranser.

Vi vet vad som krävs för att kunna erbjuda en lönsam affär. Därför är det alltid en god idé att ha en direktkontakt med oss.


Få fart på din försäljning i både Sverige och Europa och nå dina kunder enkelt och kostnadseffektivt på saluhallen, samtidigt som du exponerar dina produkter och ditt varumärke.

Vi är hela tiden öppna för samarbeten med nya leverantörer stora som små– etablerade som oetablerade, så när du är intresserad av ett samarbete är det bara att kontakta oss.

Kontakta saluhallen >


Sälja till oss

Vår strävan och mål är att alltid kunna erbjuda våra leverantörer, såväl privata som företag en god service och snabba beslut.

Vi vet vad som krävs för att kunna erbjuda en lönsam affär. Därför är det alltid en god idé att ha en direktkontakt med oss.

Att sälja till oss bjuder på en smidig och obyråkratisk organisation.

Sälja till saluhallen >


Sälja hos oss

Saluhallen letar ständigt efter produkter som förnyar vårt sortiment. Vi är intresserade av produkter från både väletablerade varumärken, mindre producenter, tillverkare, privatpersoner och enskilda formgivare.

Har du en idé eller en färdig produkt som du tror skulle passa hos oss?

Välkommen att kontakta oss med enintresseanmälan >


Öppna butik i saluhallen

Få fart på och öka din försäljning och nå nya kunder enkelt och kostnadseffektivt. Öppna en butik i saluhallen och exponera dina produkter,tjänster och ditt varumärke på sveriges mest kostnadseffektiva marknadsplats.Nyckeln till all framgång är samarbete samt att man gör det man är bäst på.Annonsera i saluhallen

Marknadsföring kan beskrivas som att finna kunder för sin produkt eller tjänst på marknaden, att visa upp sig och göra sig hörd. Det är för alla en nyckelfaktor i ett framgångsrecept. För många är marknadsföring liktydigt med reklam, men marknadsföringsbegreppet är mycket vidare än så. Förenklat kan man säga att marknadsföring är allt det man gör för att finna sina kunder och behålla dem, medan reklam är ett av verktygen för att visa att företaget finns till och har något att erbjuda.

TRE KNIVAR


Professionell slipning av knivar & verktyg

ETABL.1986


Tre knivar vänder sig till såväl privatpersoner som till proffs.Alla knivar behöver slipas – förr eller senare.

Professionell knivslipning med rikstäckande upptagningsområde i Sverige för att skicka knivar för slipning med post eller annan distributionsfirma, som lanserades 1986 med stor framgång då vi blev rikstäckande inom knivslipning.

Vår strävan är att slipa knivar med högsta kvalité till så lågt pris som möjligt.ÅTERVINNINGVi anser att vårt ansvar inte tar slut i och med att vi säljer våra tjänster och produkter. Med hjälp av återvinning kan vi ge använda knivar, instrument och verktyg ett nytt liv, skydda naturresurser och minska miljöpåverkan.

Tillväxten och konsumtionen i samhället ökar, liksom avfallsmängderna. Mer konsumtion resulterar i mer avfall. Med tanke på att våra naturresurser är begränsade, att vårt klimat förändras, och att efterfrågan på nya råvaror ökar är det viktigare än någonsin att vi tar tillvara den resurs som avfallet utgör.

Den sannolikt viktigaste miljöfrågan vi står inför är klimatförändringarna. De flesta av oss är överens om att vi måste minska på klimatgaserna, leva energisnålare och spara på jordens resurser.

Vi återvinner i stort sett allt i form av knivar, instrument, kirurgiska instrument, verktyg, köksutrustning, kökstillbehör, heminredning och emballage för att dra vårt strå till stacken.


MAT FRÅN NATURENVilt, svamp, blåbär och lingon är en del av vad naturen ger tillbaka.


Viltkött

Det mest naturliga köttet
Det är en tydlig trend att äta naturligt och ekologiskt. Vilt är
en fantastisk råvara från naturen och det mest klimatsmarta
kött man kan äta; djuren lever fritt och jakten bedrivs under
etiska former.
Att viltkött är mer hälsosamt säger sig självt; vilda djur
som äter av naturen, får i sig naturliga smakämnen, mineraler och vitaminer. I viltkött finns inga tillsatser och det är fritt
från antibiotika.
Dessutom är det lika lätt att laga vilt som annat kött.


Blåbär

Svenska blåbär är hälsobomber fullproppade med antioxidanter, som håller hjärtat friskt, hjärnan skärpt, immunförsvaret i topp och synen skarp. Den nya kunskapen om bärens välgörande effekter har gjort att de svenska blåbären är mycket eftertraktade i Japan.
Förr i tiden kunde man köpa blåbär på apoteket. Sverige hade då tolv blåbärstorkerier! De var då mest använda för att stoppa diarré. Blåbär är också bra för synen. Att blåbär är ett superbär råder det ingen tvekan om.


Lingon

Lingon innehåller nyttiga mineraler och vitaminer. Tranbäret har förebyggande egenskaper mot urinvägsinfektioner som är allmänt känt men även lingonen har dessa egenskaper. Antioxidanter och ämnen som kan läka och förebygga urinvägsinfektioner. Bäret är rikt på vitaminer A, B, C och E-vitamin. Nyttigheter är det gott om fosfor, järn, kalium och kalcium.SVENSKT KÖTTHemligheten bakom svenskt kött är enkel. Den svenska grundidén är att djuren ska få leva så naturligt som möjligt.Den enkla idén och böndernas noggranna arbete skapar tillsammans en unik produkt. Det är vår fasta övertygelse att djur som mår bra också smakar bra. Målet för bönderna och de efterföljande leden i produktionen är att tillgodose konsumenternas önskemål och behov. Köttet ska vara smakrikt och gott, det ska komma från djur som haft det bra! Alltihop handlar om köttkvalitet. Det ska vara bra mat, från gård till bord.För att du skall må bra och få en god hälsa är det viktigt att du väljer livsmedel med mycket näring. Kött är proteinrikt och hjälper dig att bygga starka och smidiga muskler. Det ger dig även järn, vitaminer och nyttiga mineraler. Kött från djur som betar gräs har en bra balans mellan omega-3 och omega-6 fett.Svenskt kött borgar för närhet och säkerhet. I Sverige har vi unika bestämmelser kring produktion av kött. Väljer du att köpa svenskt kött innebär det att du även bidrar till mervärdena god djuromsorg och miljöhänsyn.


Sverige

har plats för fler djur. Vi har gott om betesmark, bra förutsättningar för foderproduktion och mycket vatten.

Det mesta djuren äter kommer från gräs och grödor i närområdet. Kor och grisar äter också restprodukter från livsmedelstillverkning och tar på så vis tillvara på matsvinn. För att minska transporter och utsläpp globalt är det viktigt att djuren får foder som produceras i Sverige.

Allt fler lantbrukare omvandlar gödsel till biogas. Det ger, förutom förnybar energi till fordon, minskat läckage av metan samt en näringsrik och luktfri restprodukt som är perfekt gödsel till grödorna. Djurens gödsel spelar en avgörande roll för att tillföra ny näring till jordarna på ett hållbart sätt. Utan gödsel från djuren går det inte att odla mat till människor lika hållbart.


Svenskt kött

Är ett riktigt näringsrikt livsmedel det finns mycket näring i kött. Att det är näringsrikt betyder att det innehåller enmycket stor andelav de näringsämnen som kroppen behöver, att näringsämnena finns i relativtstor mängdoch attkvalitetenpå dem är god. Exempelvis finns högkvalitativt protein, fett, järn, zink, vitamin A, tiamin, riboflavin, vitamin B6 och vitamin B12 i kött. Kött, liksom mjölk och mjölkprodukter och andra livsmedel från djurriket, innehåller högkvalitativt protein, vilket betyder att proteinet innehåller alla viktiga (essentiella) aminosyror. Proteinet, järnet och vitamin B12 i köttet har också en särskilt högbiotillgänglighet. Det innebär att kroppen har lätt att ta upp och tillgodogöra sig näringsämnena.


HEMINREDNINGHeminredning som ger  inspiration

Hitta inredning och möbler som passar din inredningsstil och som skapar ditt personliga hem.Vi erbjuder ett brett utbud av inredning som kommerger värme och glädje i ditt hem.Vi harsnygga och praktiskaprodukter till alla rum i hemmet. Uppdatera dina krukor, vaser eller ljuslyktor samt få ordning hemma genom att förvara rätt, vi har flera olika förvaringslådor.

Våra inredningskategorier innehåller inredningsdetaljer i olika stilar, så att du kan matcha ihop de produkter du vill, utifrån detfärgtemaoch materialdu önskar. På så sätt håller du en röd tråd i din inredning och i ditt vardagsrum eller sovrum. Mixa och matcha bland våra produkterför att inreda på ett roligt sätt och för att skapaditt happyplace!

För att få den där mysiga hemkänslan rekommenderar vivåra ljus & ljusstakar, samt tvål & doft. Välj blandljuvligt gott doftande doftljuseller inred medsnygga ljuslyktor i härliga färger och former. Ge ditt badrum ett lyft med våra populära handtvålar som inte bara doftargott - utan också vårdar dina händer då de innehåller ingredienser av bra kvalitet.

Med hjälp av inredning och möbler skapar du din personliga känsla i hemmet. Här har du all heminredning du behöver.


LASTBILAR

DRIVVED
Drivved är trä som flyter i land och som förr i tiden användes som bränsle. Då trästyckena kan ha flutit omkring mycket länge till havs eller i sjö är de ofta rundade och slipade av vattnet. På grund av sitt utseende används drivved ofta till skulpturer. Ett exempel är den stora installationen Nimis, byggd på en strand i Kullabergs naturreservat.


MODE IDAG


Modeindustrin är idag förknippad med stora hållbarhetsutmaningar där stort ansvar vilar på branschen att ta de första stegen att ställa om med att tänka om och tänka nytt. Materialet till tröjan som du klickat hem från nätet har vandrat en lång väg genom en komplex distributionskedja från jordbruk,tillverkning, logistik och handel. Varje stopp på vägen har inneburit en miljöpåverkan när det kommer till vatten-, material-, kemikalie- och energianvändning.SLIPA KNIVAR


SLIPNING AV KNIVAR, RAKKNIVAR, LIAR, YXOR OCH VERKTYG


STOCKHOLMVi slipar alla knivar och eggverktyg på traditionella vattenkylda slipstenar och för hand av människor. Fördelen med slipning på vattenkylda slipstenar är att minimalt med gods slipas bort för en extrem skärpa. Kniven blir aldrig varm och därmed behåller den alltid sin ursprungliga härdning från tillverkningen. Alla knivtillverkare rekommenderar slipning på vattenkylda slipstenar för att bibehålla knivens hållbarhet, livslängd, skärpa, säkerhet och egenskaper. Dina knivar som nya eller ännu bättre !Före & efter professionell knivslipning.


TRE KNIVAR SLIPERIknyter an till den tradition som finns bland knivslipare, skärslipare, knivmakare och tillverkare. Rätt kniv och noggrant slipad bidrar till nöjet att laga mat.

Tillsammans med våra kunder gör vi knivslipning och slipning av verktyg  tillgänglig överallt. Sedan grundandet 1986 har vi satt en ära i att tillhandahålla bästa möjliga process och logistik  inom slipning av knivar och verktyg. 

                                                                                                                                                                                                                                       

AFFÄRSIDÉProfessionell knivslipning med rikstäckande upptagningsområde i både Sverige och Europa för att skicka knivar för slipning med post eller annan distributionsfirma, som lanserades 1986 med stor framgång då vi blev rikstäckande och på senare tid även i Europa inom knivslipning.


In och utlämningsstället är aldrig längre ifrån kunden än närmaste postkontor, postombud eller distributionsfirma.


I vår verksamhet skall vi genom ständiga förbättringar, erbjuda rätt kvalitet på våra produkter och tjänster. Vi skall vara ett pålitligt företag som arbetar långsiktigt och som kan kännetecknas av god affärsetik. Vår personal skall kontinuerligt informeras och utbildas så att de har goda kunskaper för att, på ett så kompetent sätt som möjligt, kunna utföra sina arbetsuppgifter.Vår kvalitetspolicy bygger på att utveckla, producera och leverera i tid till en kvalitet som överstiger våra uppdragsgivares förväntningar. För att göra det har vi utvecklat kvalitetssystem och processer som kontinuerligt vidareutvecklas för att möta våra kunders förändrade affärsbehov. Därför lägger vi ett mycket stort engagemang vid att sätta oss in i våra uppdragsgivares processer, behov och verksamhet för att säkerställa ett optimalt resultat i utsatt tid.Vi kompromissar inte om kvalitet. Vi strävar ständigt efter bättre, ändamålsenliga lösningar och banbrytande innovationer.Vi mäter och utvärderar prestationer regelbundet med hjälp av en utvärderingsprocess som används i hela företaget och erbjuder ekonomiska och kvalitativa incitament.

VÅRA KUNDER


Vi ser inte några geografiska hinder för var kunderna finns, men då vi går i en riktning där våra kunder värdesätter en leverantör som finns nära och är lättillgänglig har vår marknad kommit att utvecklas i Sverige och Europa med ett nära samarbete mellan distributionsfirmor inom logistik.

Våra kunder finns bland restauranger, krogar, hotell, kursgårdar, privatpersoner, butiker och företag.Vi åtar oss slipning av knivar, yxor, liar och verktyg.

MILJÖPOLICY


Tre knivar arbetar för en hållbar utveckling där miljöhänsyn integreras i all verksamhet, såväl nationellt som internationellt. Miljökrav ska, så långt det är möjligt, även ställas på de aktörer som arbetar på uppdrag av eller samverkar med  vår sektor.Vår målsättning är att ständigt arbeta för att minimera den miljöbelastning som kan komma att uppstå i samband med de produkter och tjänster vi saluför. Vi skall verka för en hållbar utveckling via innovativa lösningar och effektiv resursanvändning.Genom att integrera miljöaspekter i vår verksamhet bidrar vi till ett långsiktigt hållbart samhälle och bygger samtidigt en uthållig lönsamhet och ett starkt varumärke. Vi är medvetna om de globala miljöutmaningarna och om vår egen verksamhets miljöpåverkan och arbetar därför proaktivt för att ständigt förbättra vårt strukturerade miljöarbete.

Tre knivar tar sitt samhällsansvar inom miljöområdet genom ett aktivt och långsiktigt miljöarbete.

 

VÅR VISION


Vår vision är

Att alltid ha kunden i fokus.

Att alltid hålla konkurrenskraftiga priser.

Att alltid hålla korta leveranstider.

Att vara ledande inom knivslipning.

Att vara ledande inom kvalitetsslipning.

Att slipa knivar med högsta kvalité till så lågt pris som möjligt.

ÅTERVINNING


Vi anser att vårt ansvar inte tar slut i och med att vi säljer våra tjänster och produkter. Med hjälp av återvinning kan vi ge använda knivar, instrument och verktyg ett nytt liv, skydda naturresurser och minska miljöpåverkan.

Tillväxten och konsumtionen i samhället ökar, liksom avfallsmängderna. Mer konsumtion resulterar i mer avfall. Med tanke på att våra naturresurser är begränsade, att vårt klimat förändras, och att efterfrågan på nya råvaror ökar är det viktigare än någonsin att vi tar tillvara den resurs som avfallet utgör.

Den sannolikt viktigaste miljöfrågan vi står inför är klimatförändringarna. De flesta av oss är överens om att vi måste minska på klimatgaserna, leva energisnålare och spara på jordens resurser.

Vi återvinner i stort sett allt i form av knivar, instrument, kirurgiska instrument,  verktyg, köksutrustning, kökstillbehör, heminredning och emballage  för att dra vårt strå till stacken.

Vi välkomnar restauranger, hotell, krogar, kursgårdar, butiker, företag och privatpersoner.


I vår verksamhet skall vi genom ständiga förbättringar, erbjuda rätt kvalitet på våra produkter och tjänster. Vi skall vara ett pålitligt företag som arbetar långsiktigt och som kan kännetecknas av god affärsetik. Vår personal skall kontinuerligt informeras och utbildas så att de har goda kunskaper för att, på ett så kompetent sätt som möjligt, kunna utföra sina arbetsuppgifter.Vår kvalitetspolicy bygger på att utveckla, producera och leverera i tid till en kvalitet som överstiger våra uppdragsgivares förväntningar. För att göra det har vi utvecklat kvalitetssystem och processer som kontinuerligt vidareutvecklas för att möta våra kunders förändrade affärsbehov. Därför lägger vi ett mycket stort engagemang vid att sätta oss in i våra uppdragsgivares processer, behov och verksamhet för att säkerställa ett optimalt resultat i utsatt tid.
KNIVSLIPNING


Vi slipar knivar åt privatpersoner, företag och butiker.

Vi våtslipar alla knivar på slipsten.

Vi slipar knivar på plats hos restauranger, butiker samt företag.

Vi slipar alla sorters knivar, förutom keramiska knivar.KVALITÉ


Vi kvalitétssäkrar minuitsiöst alla objekt inom slipning i fyra kvalitétssteg innan leverans till kund, för att säkerställa en mycket hög kvalité på varje utförd slipning innan leverans. För att säkerställa att varje kund ska vara 100 % nöjd med utfört uppdrag.

TRADITION


Vi slipar alla knivar på traditionella vattenkylda slipstenar och för hand av människor. Fördelen med slipning på vattenkylda slipstenar är att minimalt med gods slipas bort för en extrem skärpa. Kniven blir aldrig varm och därmed behåller den alltid sin ursprungliga härdning från tillverkningen. Alla knivtillverkare rekommenderar slipning på vattenkylda slipstenar för att bibehålla knivens hållbarhet, livslängd, skärpa och egenskaper. 
Konsten att underhålla knivar


Kniven är troligen människans äldsta handverktyg, ursprungligen tre olika stenskärvor med vassa eggar, en med rak egg, en med böjd egg, en som var spetsig som man kunde sticka hål med. Senare bakade man ihop dessa tre stenverktyg till världens första multi tool, först i koppar, brons och järn, numera av stål. Knivens grundform har funnits i tusentals år, en vass del (eggen) att skära med, en böjd del att flå med - och en spetsig del att sticka med.

Knivar har många olika användningsområden. Detta medför att knivar dels ser olika ut i olika delar av världen och dels att eggarna är olika utformade. De har utformats efter sitt användningsområde.

 

Knivarna var personliga, man hade sin kniv nedstucken i bältet. På så sätt var kniven alltid till hands när man behövde den. Det dröjde många hundra år innan den blev en bordskniv.


På 1500-talet dök bordskniven upp hos de förmögnaste klasserna. De första bordsknivarna var vassa och spetsiga. Man skulle kunna spetsa ett köttstycke med den samt att den skulle vara lätt att skära med. Kniven hade alltså både kniven och gaffelns funktioner.


Under 1600-talets senare hälft började matknivar med breda blad och rundad udd förekomma i Frankrike. Det finns ett antal olika orsaker som bidragit till detta. Det kanvara för att gaffeln började användas, vilket medförde att knivens spetsiga udd blev onödig. Det kan också bero på Ludvig XIV som 1669 utfärdade ett förbjud mot spetsiga bordsknivar, då de använder som vapen vid gräl på hans middagar. Eller så kan det vara den berömde kardinalen Richelieu som ändrade knivens utformning. Han hade ofta kanslern Séguier som gäst i sitt hus. Kanslerns uppträdande var snaskigt och obelevat. Bland annat använde han kniven till att peta i tänderna. Kardinal Richelieu som ogillade hans beteende bad sin hovmästare att skaffa knivar utan spetsiga blad.

Mer information >


KNIFE SHARPENING


Welcome To Three Knives Sharpening.

 

Professional knife sharpening

With over 30 years of expertise in the field of knives and knife sharpening technology, we take care of all your cutting needs so you can take care of your business!

If you use knives in your business or privat we can help you too keep them sharp. We  sharpening for national food service chains, hotels, restaurants, the meat industry as well as smaller independent establishments in Europa.

 

We sharpen all knives except ceramic knives!


Knife sharpening >


SALUHALLEN-en butik i samarbete på internet för leverantörer, grossister, konsumenter, privata, proffs och hem & hobby.

 

Butiken  drivs av våra värderingar och vårt stora intresse för livet hemma. Varje produkt, vara  eller tjänst vi saluför  bygger på vår vision att göra hemmet och vardagen  till en bättre plats och tillvaro.Vår affärsidé går ut på att erbjuda ett brett sortiment av form- och funktionsriktiga verktyg och heminredningsartiklar till så bra priser att så många som möjligt kan köpa dem.För att kunna erbjuda våra kunder prisvärd kvalitet arbetar vi hårt med att optimera hela vår värdekedja.Dessutom sträcker sig vår vision långt  bortom  knivslipning och heminredning. Vi vill skapa en bättre vardag för alla som påverkas av vårt företag.

Vi är helt fristående så ni finner ett stort varierat utbud av produkter, både nytt och begagnat.

Vår vision är att skapa en bättre vardag och en lyxig helg för alla.

Vår strävan och mål är att alltid kunna erbjuda våra kunder samt leverantörer en  god service och snabba leveranser.

Vårt sortiment och våra priser i butiken uppdateras löpande.


Saluhallen >

 

 

MODE IDAG


Senare års stora och passionerade matintresse med uppsving för smarta, snygga knivar av hög kvalité är välkänt.Där kända kockar, restauranger och tv program på ett mycket bra sätt har bidragit.

I takt med ökat intresse för hälsa och förebyggande av sjukdomar och skavanker, i stället för bot, har flera börjat betrakta maten som en naturlig del av ett bra och långt liv. Till följd av bättre kunskap om matens näringsvärden förutspås en ökad efterfrågan på ekologiska och rena livsmedel.

God gammaldags mat som vår mor eller kanske farmor lagade, kommer att bli en ökande trend, man har tagit sig nödvändig tid för att framställa livsmedelsprodukter, visat respekt för råvaran och värnat om gamla, traditionella recept och särdrag och avsätter gemensam tid till matlagning.


Hantverket


För oss är hantverket viktigt. Den kunskap vi har vill vi förvalta, vårda och utveckla. Detaljerna är viktiga, detaljer och känsla som många inte ser men som gör helheten i hantverket vid all slipning. Kvalitet och hantverk ligger oss varmt om hjärtat.

Vår önskan är att förvalta arvet och hålla den svenska traditionen och hantverket kring knivslipning och slipning av verktyg levande. För att säkra kvaliteten på varje utförd tjänst arbetar vi med kvalitetssäkring.


Mode idag >
TRE KNIVAR


Vi har funnits på marknaden sedan mitten av 1980-talet i nuvarande form, med traditionell knivslipning på vattenkylda slipstenar, med kunder runt om i Sverige och Europa, vi är etablerade på natursköna Hökensås.

Vi knyter an till den tradition som finns bland knivslipare, skärslipare, knivmakare och tillverkare. Rätt kniv och noggrant slipad bidrar till nöjet att laga mat.

 

Professionell knivslipning med rikstäckande upptagningsområde i både Sverige och Europa för att skicka knivar för slipning med post eller annan distributionsfirma, som lanserades 1986 med stor framgång då vi blev rikstäckande och på senare tid även i Europa inom knivslipning.

In och utlämningsstället är aldrig längre ifrån kunden än närmaste postkontor, postombud eller distributionsfirma. unsplash