SALUHALLEN SWEDEN

SALUHALLEN SWEDENSALUHALLEN SWEDEN

Saluhallen Sweden marknadsför, utvecklar, säljer och genomför affärer och tjänster på bred front. Vi har ett tjänsteutbud och en marknadsorienterad organisation som utgår från kundernas behov, företaget erbjuder snabb flexibilitet, tillgänglighet, personligt engagemang och bästa kunskap om den lokala marknaden, har kompetensen och bredden även när kundernas behov och verksamhet växer.


STARKA VÄRDERINGAR IDAG OCH FRAMÅT.

Vi utvecklar våra engagemang för framtiden utifrån lärdomar vår familj gjort i generationer.

Vårt engagemang utgår ifrån en värdebas och ett antal vägledande principer som utvecklats under lång tid. Som ledstjärna för allt arbete gäller att verka för det som långsiktigt är bäst för varje enskild verksamhet och människa.

Vi bygger vårt nätverk med övertygelsen att frihandel, öppna marknader och förutsägbara spelregler är grunden för att företag och människor ska kunna växa.

Vårt engagemang utgår ifrån en värdebas och ett antal vägledande principer som utvecklats under många år. Som ledstjärna för allt arbete gäller att verka för det som långsiktigt är bäst för varje enskild verksamhet.

Våra värderingar grundar sig mycket starkt på att ett ord är ett ord, ett handslag är ett handslag och ett kontrakt är ett kontrakt, som gäller.


ENTREPRENÖR

Talesättet ”en entreprenör sover aldrig” säger något om den ständiga strävan om utveckling vi som ägare har i att nå en djup kunskapsnivå om våra innehav i våra styrelser och ägande. Som stöd till styrelserepresentanterna har vi interna specialister och ett nätverk av kunniga och erfarna personer som vi har stor respekt för.


PROFESSIONELLA AFFÄRER

Talesättet ”en affär är en affär” säger något om den ständiga strävan vi som ägare har i att nå en djup kunskapsnivå om våra innehav i våra engagemang.

Varje enskild verksamhets bästa långsiktiga intresse sätts alltid i fokus. Generella checklistor används aldrig och vi kommunicerar inte vår syn och vårt arbete via media. Det gäller även arbetet med t ex hållbarhet som ska vara en del av bolagens etik. Frågor som gynnar en av verksamheterna men på bekostnad av en annan verksamhet genomförs aldrig.


MARKNADSFÖRING

Varje enskild verksamhet eller persons bästa långsiktiga intresse sätts alltid i fokus. Generella checklistor används aldrig och vi kommunicerar inte vår syn och vårt arbete via media. Det gäller även arbetet med t ex hållbarhet som ska vara en del av bolagens innersta. Frågor som gynnar en av verksamheterna men på bekostnad av en annan verksamhet , genomförs aldrig.

Marknadsföring kan beskrivas som att finna kunder för sin produkt eller tjänst på marknaden, att visa upp sig och göra sig hörd.Det är för alla en nyckelfaktor i ett framgångsrecept. För många är marknadsföring liktydigt med reklam, men marknadsföringsbegreppet är mycket vidare än så. Förenklat kan man säga att marknadsföring är allt det man gör för att finna sina kunder och behålla dem, medan reklam är ett av verktygen för att visa att företaget finns till och har något att erbjuda.


Marknadsföring

på rätt sätt, vid rätt tidpunkt, med rätt kraft, till rätt pris är nyckeln till framgång.

-syns man inte finns man inte

-finns det en marknad -fyll den

-finns det ingen marknad -skapa en

-att inte marknadsföra,för att spara pengar, är detsamma som att stanna klockan för att spara tid.


SALUHALLEN INVEST

Saluhallen invest investerar i entreprenörsdrivna företag och personer där entreprenören delar våra värderingar, och brinner för för att utveckla verksamheten med oss. Vi vill att verksamheten skall ha goda möjligheter att utvecklas och att bolaget ska verka på en intressant och växande marknad.


Saluhallen invest investerar i entreprenörsdrivna företag, där entreprenören delar våra värderingar, och brinner för för att utveckla verksamheten med oss. Vi vill att verksamheten skall ha goda möjligheter att utvecklas och att bolaget verkar på en intressant och växande marknad.


Saluhallen invest i affärer

Med affärsmannaskap menar vi en god kunskap om och förståelse för den marknad som våra innehav verkar i. Samt att vi har en förståelse i samförstånd för hur affärer och tjänster bedrivs och genomförs och för att kunna skapa ett attraktivt erbjudande som skapar nytta för våra innehavs kunder samt ägare.

Våra innehav drivs av entreprenörer och ett entreprenöriellt synsätt genomsyrar vårt företagande. Vi jobbar nära och med korta beslutsvägar, beslut skall fattas nära kund och marknad och av dem som har störst förståelse för företaget och dess behov.

Långsiktighet för oss innebär att beslut inte präglas av kortsiktiga förändringar i omvärlden eller aktuell marknad. Vi strävar alltid efter att göra det som är rätt för våra verksamheter över tid.

Vårt engagemang utgår ifrån en värdebas och ett antal vägledande principer som utvecklats under många år. Som ledstjärna för allt arbete gäller att verka för det som långsiktigt är bäst för varje enskild verksamhet.

Våra värderingar grundar sig mycket starkt på att ett ord är ett ord, ett handslag är ett handslag och ett kontrakt är ett kontrakt, som gäller.


VÅRA KUNDER

För oss är kunden alltid i fokus. Vi är måna om att skapa tjänster och användarupplevelser som bygger långsiktiga relationer och bästa möjliga affärsnytta. Vi är stolta över alla våra kunder.

Den värld vi har idag bygger på handel. När de första två individerna bytte varor med varandra, då skapades möjligheten att växa obegränsat.

Affärer sker mellan människor, och är därmed alltid något personligt.

Vi utmanar både våra kunder och oss själva i att tänka annorlunda och större, för att komma framåt och få resultat.

Genom att prioritera och alltid söka enkla, snabba och smarta lösningar får vi effektivitet i allt vi gör.

Att ständigt attrahera, utveckla och behålla lönsamma kunder, det är kärnan i all försäljning och tillväxt.SALUHALLEN VERKAR FÖR ATT MARKNADSFÖRA VÅRA SAMARBETSPARTNERS.

Saluhallen presenterar, representerar och marknadsför, våra samarbetstpartners såsom butiker, affärer, entreprenörer, företag, organisationer, privatpersoner, och annonsörer, som delvis återfinns i sektionerna nedan.SALUHALLEN SWEDENKNIVSLIPNING
TRE KNIVAR SLIPERIProfessionell slipning av knivar & verktyg

ETABL.1986


Tre knivar vänder sig till såväl privatpersoner som till proffs.Alla knivar behöver slipas – förr eller senare.

Professionell knivslipning med rikstäckande upptagningsområde i Sverige för att skicka knivar för slipning med post eller annan distributionsfirma, som lanserades 1986 med stor framgång då vi blev rikstäckande inom knivslipning.

Vår strävan är att slipa knivar med högsta kvalité till så lågt pris som möjligt.

SALUHALLEN WEBSHOP


-en butik i samarbete på internet för leverantörer, grossister, företag, konsumenter, privata, proffs och hem & hobby.


Samarbeta med oss

Ett samarbete med oss bjuder på en smidig och obyråkratisk organisation med goda relationer med kunder,tillverkare,samt leverantörer runt om i Sverige och Europa.

Vår strävan och mål är att alltid kunna erbjuda våra kunder samt leverantörer god service och snabba leveranser.

Vi vet vad som krävs för att kunna erbjuda en lönsam affär. Därför är det alltid en god idé att ha en direktkontakt med oss.


Få fart på din försäljning i både Sverige och Europa och nå dina kunder enkelt och kostnadseffektivt på saluhallen, samtidigt som du exponerar dina produkter och ditt varumärke.

Vi är hela tiden öppna för samarbeten med nya leverantörer stora som små– etablerade som oetablerade, så när du är intresserad av ett samarbete är det bara att kontakta oss.

Kontakta saluhallen >


Sälja till oss

Vår strävan och mål är att alltid kunna erbjuda våra leverantörer, såväl privata som företag en god service och snabba beslut.

Vi vet vad som krävs för att kunna erbjuda en lönsam affär. Därför är det alltid en god idé att ha en direktkontakt med oss.

Att sälja till oss bjuder på en smidig och obyråkratisk organisation.

Sälja till saluhallen >


Sälja hos oss

Saluhallen letar ständigt efter produkter som förnyar vårt sortiment. Vi är intresserade av produkter från både väletablerade varumärken, mindre producenter, tillverkare, privatpersoner och enskilda formgivare.

Har du en idé eller en färdig produkt som du tror skulle passa hos oss?

Välkommen att kontakta oss !


Öppna butik i saluhallen

Få fart på och öka din försäljning och nå nya kunder enkelt och kostnadseffektivt. Öppna en butik i saluhallen och exponera dina produkter,tjänster och ditt varumärke på sveriges mest kostnadseffektiva marknadsplats.Nyckeln till all framgång är samarbete samt att man gör det man är bäst på.Annonsera i saluhallen

Marknadsföring kan beskrivas som att finna kunder för sin produkt eller tjänst på marknaden, att visa upp sig och göra sig hörd. Det är för alla en nyckelfaktor i ett framgångsrecept. För många är marknadsföring liktydigt med reklam, men marknadsföringsbegreppet är mycket vidare än så. Förenklat kan man säga att marknadsföring är allt det man gör för att finna sina kunder och behålla dem, medan reklam är ett av verktygen för att visa att företaget finns till och har något att erbjuda.SALUHALLEN WEBSHOP
Vi anser att vårt ansvar inte tar slut i och med att vi säljer våra tjänster och produkter. Med hjälp av återvinning kan vi ge använda knivar, instrument och verktyg ett nytt liv, skydda naturresurser och minska miljöpåverkan.

Tillväxten och konsumtionen i samhället ökar, liksom avfallsmängderna. Mer konsumtion resulterar i mer avfall. Med tanke på att våra naturresurser är begränsade, att vårt klimat förändras, och att efterfrågan på nya råvaror ökar är det viktigare än någonsin att vi tar tillvara den resurs som avfallet utgör.

Den sannolikt viktigaste miljöfrågan vi står inför är klimatförändringarna. De flesta av oss är överens om att vi måste minska på klimatgaserna, leva energisnålare och spara på jordens resurser.

Vi återvinner i stort sett allt i form av knivar, instrument, kirurgiska instrument, verktyg, köksutrustning, kökstillbehör, heminredning och emballage för att dra vårt strå till stacken.


Vilt, svamp, blåbär och lingon är en del av vad naturen ger tillbaka.


Viltkött

Det mest naturliga köttet
Det är en tydlig trend att äta naturligt och ekologiskt. Vilt är
en fantastisk råvara från naturen och det mest klimatsmarta
kött man kan äta; djuren lever fritt och jakten bedrivs under
etiska former.
Att viltkött är mer hälsosamt säger sig självt; vilda djur
som äter av naturen, får i sig naturliga smakämnen, mineraler och vitaminer. I viltkött finns inga tillsatser och det är fritt
från antibiotika.
Dessutom är det lika lätt att laga vilt som annat kött.


Blåbär

Svenska blåbär är hälsobomber fullproppade med antioxidanter, som håller hjärtat friskt, hjärnan skärpt, immunförsvaret i topp och synen skarp. Den nya kunskapen om bärens välgörande effekter har gjort att de svenska blåbären är mycket eftertraktade i Japan.
Förr i tiden kunde man köpa blåbär på apoteket. Sverige hade då tolv blåbärstorkerier! De var då mest använda för att stoppa diarré. Blåbär är också bra för synen. Att blåbär är ett superbär råder det ingen tvekan om.


Lingon

Lingon innehåller nyttiga mineraler och vitaminer. Tranbäret har förebyggande egenskaper mot urinvägsinfektioner som är allmänt känt men även lingonen har dessa egenskaper. Antioxidanter och ämnen som kan läka och förebygga urinvägsinfektioner. Bäret är rikt på vitaminer A, B, C och E-vitamin. Nyttigheter är det gott om fosfor, järn, kalium och kalcium.MAT FRÅN NATUREN

Hemligheten bakom svenskt kött är enkel. Den svenska grundidén är att djuren ska få leva så naturligt som möjligt.Den enkla idén och böndernas noggranna arbete skapar tillsammans en unik produkt. Det är vår fasta övertygelse att djur som mår bra också smakar bra. Målet för bönderna och de efterföljande leden i produktionen är att tillgodose konsumenternas önskemål och behov. Köttet ska vara smakrikt och gott, det ska komma från djur som haft det bra! Alltihop handlar om köttkvalitet. Det ska vara bra mat, från gård till bord.För att du skall må bra och få en god hälsa är det viktigt att du väljer livsmedel med mycket näring. Kött är proteinrikt och hjälper dig att bygga starka och smidiga muskler. Det ger dig även järn, vitaminer och nyttiga mineraler. Kött från djur som betar gräs har en bra balans mellan omega-3 och omega-6 fett.Svenskt kött borgar för närhet och säkerhet. I Sverige har vi unika bestämmelser kring produktion av kött. Väljer du att köpa svenskt kött innebär det att du även bidrar till mervärdena god djuromsorg och miljöhänsyn.Heminredning som ger inspiration

Hitta inredning och möbler som passar din inredningsstil och som skapar ditt personliga hem.Vi erbjuder ett brett utbud av inredning som kommerger värme och glädje i ditt hem.Vi harsnygga och praktiskaprodukter till alla rum i hemmet. Uppdatera dina krukor, vaser eller ljuslyktor samt få ordning hemma genom att förvara rätt, vi har flera olika förvaringslådor.

Våra inredningskategorier innehåller inredningsdetaljer i olika stilar, så att du kan matcha ihop de produkter du vill, utifrån detfärgtemaoch materialdu önskar. På så sätt håller du en röd tråd i din inredning och i ditt vardagsrum eller sovrum. Mixa och matcha bland våra produkterför att inreda på ett roligt sätt och för att skapaditt happyplace!

För att få den där mysiga hemkänslan rekommenderar vivåra ljus & ljusstakar, samt tvål & doft. Välj blandljuvligt gott doftande doftljuseller inred medsnygga ljuslyktor i härliga färger och former. Ge ditt badrum ett lyft med våra populära handtvålar som inte bara doftargott - utan också vårdar dina händer då de innehåller ingredienser av bra kvalitet.

Med hjälp av inredning och möbler skapar du din personliga känsla i hemmet. Här har du all heminredning du behöver.

Modeindustrin är idag förknippad med stora hållbarhetsutmaningar där stort ansvar vilar på branschen att ta de första stegen att ställa om med att tänka om och tänka nytt. Materialet till tröjan som du klickat hem från nätet har vandrat en lång väg genom en komplex distributionskedja från jordbruk,tillverkning, logistik och handel. Varje stopp på vägen har inneburit en miljöpåverkan när det kommer till vatten-, material-, kemikalie- och energianvändning.


unsplash