Slipa knivar


Välkommen till Tre knivar sliperi

 

Vi har funnits på marknaden sedan mitten av 1980-talet i nuvarande form, med traditionell knivslipning på vattenkylda slipstenar, med kunder runt om i Sverige och Europa, vi är etablerade på natursköna Hökensås.

Vi knyter an till den tradition som finns bland knivslipare, skärslipare, knivmakare och tillverkare. Rätt kniv och noggrant slipad bidrar till nöjet att laga mat.


Professionell knivslipning med rikstäckande upptagningsområde i både Sverige och Europa för att skicka knivar för slipning med post eller annan distributionsfirma, som lanserades 1986 med stor framgång då vi blev rikstäckande och på senare tid även i Europa inom knivslipning.

In och utlämningsstället är aldrig längre ifrån kunden än närmaste postkontor, postombud eller distributionsfirma. 

Dina knivar nyslipade i retur inom 24 timmar!

Följ de tre stegen nedanVanliga frågor >
Tre knivar sliperi


Vi har funnits på marknaden sedan mitten av 1980-talet i nuvarande form, med traditionell knivslipning på vattenkylda slipstenar, med kunder runt om i Sverige och Europa, vi är etablerade på natursköna Hökensås.


Företaget

Vi är ett familjeägt och ägarstyrt företag med god soliditet och inga externa lån. Vi äger all vår utrustning,  tekniska infrastruktur, samt egendom.

Vi knyter an till den tradition som finns bland knivslipare, skärslipare, knivmakare och tillverkare. Rätt kniv och noggrant slipad bidrar till nöjet att laga mat. Tillsammans med våra kunder gör vi knivslipning och slipning av verktyg  tillgänglig överallt. Sedan grundandet 1986 har vi satt en ära i att tillhandahålla bästa möjliga process och logistik  inom slipning av knivar och verktyg.Vår affärsidé

Professionell knivslipning med rikstäckande upptagningsområde i både Sverige och Europa för att skicka knivar för slipning med post eller annan distributionsfirma, som lanserades 1986 med stor framgång då vi blev rikstäckande och på senare tid även i Europa inom knivslipning.

In och utlämningsstället är aldrig längre ifrån kunden än närmaste postkontor, postombud eller distributionsfirma.Våra affärsrelationer

Våra affärsrelationer skall kännetecknas av lyhördhet gentemot kundens önskemål och gott samarbete.


Med vår affärsidé som grund skall vårt arbete för våra kunder verka utifrån följande värderingar.


-rätt kompetens

-hålla det vi lovar

-leverera i tid

-trevligt bemötande

-innovativt tänkande

-aktivt engagemang i bransch- och utbildningsfrågorErfarenhet

Vi har mångårig erfarenhet av att slipa knivar.

Vi bidrar till att vårda ett hantverk.

Vi vill alltid lämna bästa kvalité och service till våra kunder.


Hantverket

För oss är hantverket viktigt. Den kunskap vi har vill vi förvalta, vårda och utveckla.Detaljerna är viktiga, detaljer och känsla som många inte ser men som gör helheten i hantverket vid all slipning.Kvalitet och hantverk ligger oss varmt om hjärtat.

Vår önskan är att förvalta arvet och hålla den svenska traditionen och hantverket kring knivslipning och slipning av verktyg levande. För att säkra kvaliteten på varje utförd tjänst arbetar vi med kvalitetssäkring.Leverantörer

Våra leverantörer- en relation som bygger på tillit.

Vi strävar alltid efter långsiktiga relationer med kunder, grossister, producenter och leverantörer av varor och tjänster som bygger på dialog, öppenhet och tillit. Vi har ett nära samarbete med våra leverantörer för att säkerställa att produktionen och råvarorna håller hög kvalitet. Vi arbetar tillsammans för att hålla det löfte vi gett våra konsumenter, ett löfte som vi också avser att hålla i framtiden: att kunna erbjuda en unik produkt och tjänst.


Mode idag

Senare års stora och passionerade matintresse med uppsving för smarta, snygga knivar av hög kvalité är välkänt.Där kända kockar, restauranger och tv program på ett mycket bra sätt har bidragit.

I takt med ökat intresse för hälsa och förebyggande av sjukdomar och skavanker, i stället för bot, har flera börjat betrakta maten som en naturlig del av ett bra och långt liv. Till följd av bättre kunskap om matens näringsvärden förutspås en ökad efterfrågan på ekologiska och rena livsmedel.

God gammaldags mat som vår mor eller kanske farmor lagade, kommer att bli en ökande trend, man har tagit sig nödvändig tid för att framställa livsmedelsprodukter, visat respekt för råvaran och värnat om gamla, traditionella recept och särdrag och avsätter gemensam tid till matlagning.Kostnadseffektivitet

För att kunna erbjuda våra kunder prisvärd kvalitet arbetar vi hårt med att optimera hela vår värdekedja. Vi bygger upp långvariga relationer med kunder och leverantörer.Vår vision är

Att alltid ha kunden i fokus.

Att alltid hålla konkurrenskraftiga priser.

Att alltid hålla korta leveranstider.

Att vara ledande inom knivslipning.

Att vara ledande inom kvalitetsslipning.

 

Våra kunder

Våra kunder- en relation som bygger på tillit.

Vi ser inte några geografiska hinder för var kunderna finns, men då vi går i en riktning där våra kunder värdesätter en leverantör som finns nära och är lättillgänglig har vår marknad kommit att utvecklas i Sverige och Europa med ett nära samarbete mellan distributionsfirmor inom logistik.

Våra kunder finns bland restauranger, krogar, hotell, kursgårdar, privatpersoner, butiker och företag. Vi åtar oss slipning av knivar, yxor, liar och verktyg.

 


Vi slipar knivar

åt restauranger, hotell, privatpersoner, företag och butiker.

Vi våtslipar alla knivar på slipsten.

Vi våtslipar alla verktyg på slipsten.

Vi slipar knivar på plats hos restauranger, butiker samt företag.

Vi slipar alla sorters knivar, förutom keramiska knivar.


 

Vår miljöpolicy

Tre knivar arbetar för en hållbar utveckling där miljöhänsyn integreras i all verksamhet, såväl nationellt som internationellt. Miljökrav ska, så långt det är möjligt, även ställas på de aktörer som arbetar på uppdrag av eller samverkar med  vår sektor.Vår målsättning är att ständigt arbeta för att minimera den miljöbelastning som kan komma att uppstå i samband med de produkter och tjänster vi saluför. Vi skall verka för en hållbar utveckling via innovativa lösningar och effektiv resursanvändning.Genom att integrera miljöaspekter i vår verksamhet bidrar vi till ett långsiktigt hållbart samhälle och bygger samtidigt en uthållig lönsamhet och ett starkt varumärke. Vi är medvetna om de globala miljöutmaningarna och om vår egen verksamhets miljöpåverkan och arbetar därför proaktivt för att ständigt förbättra vårt strukturerade miljöarbete.

Tre knivar tar sitt samhällsansvar inom miljöområdet genom ett aktivt och långsiktigt miljöarbete.

 


Återvinning

Vi anser att vårt ansvar inte tar slut i och med att vi säljer våra tjänster och produkter. Med hjälp av återvinning kan vi ge använda knivar, instrument och verktyg ett nytt liv, skydda naturresurser och minska miljöpåverkan.


Varför materialåtervinna?

Tillväxten och konsumtionen i samhället ökar, liksom avfallsmängderna. Mer konsumtion resulterar i mer avfall. Med tanke på att våra naturresurser är begränsade, att vårt klimat förändras, och att efterfrågan på nya råvaror ökar är det viktigare än någonsin att vi tar tillvara den resurs som avfallet utgör.


Återvinning minskar energiåtgången

Den sannolikt viktigaste miljöfrågan vi står inför är klimatförändringarna. De flesta av oss är överens om att vi måste minska på klimatgaserna, leva energisnålare och spara på jordens resurser. Att materialåtervinna avfall är ett viktigt steg. Man bidrar till att minska energiåtgången i tillverkningsindustrin när man använder återvunnet material och man sparar resurser genom att inte lika mycket jungfruligt material behövs.


Vi återvinner i stort sett allt i form av knivar, instrument, kirurgiska instrument,  verktyg, köksutrustning, kökstillbehör, heminredning och emballage  för att dra vårt strå till stacken.ENTREPRENÖRER
Vi är entreprenörer och vår historia har formats av entreprenörer. Genom att värna vår entreprenörsanda, vara kreativa, positiva och innovativa ser vi till att det är vi, och inte våra konkurrenter, som skapar vår framtid.
En investering i framtiden

Vi tänker alltid på hur vår verksamhet påverkar miljön och samhället i ett bredare perspektiv, och vi är övertygade om att återvinning efter konsumentledet är en investering för framtiden.

Detta reducerar mängden avfall som skickas till deponierna och gör att behovet av resurser minskar.Vi förbinder oss därför att:

 

 Identifiera, värdera och möta de krav som ställs på oss inom miljöområdet.

 Anskaffa miljöanpassade tjänster och produkter till våra kunder.

 Bedriva och ständigt förbättra vår verksamhet på ett sätt som balanserar vårt

 samhällsansvar inom miljöområdet med ekonomi och teknik.

 Ha mycket god kompetens om miljöfrågor med anknytning till den materiel vi anskaffar.

 Skapa förutsättningar för våra medarbetare att ta ett aktivt miljöansvar.

 Kontinuerligt förbättra provningsverksamhetens miljöprestanda.

 Kommunicera vårt miljöarbete på ett öppet och tydligt sätt.

 Skapa förutsättningar för våra medarbetare att ta ett aktivt miljöansvar.

 
 

Vår policy för  kvalitet, leverans och arbetsmiljö

 

 Vi sätter kunden i fokus och anpassar vår leverans  för att uppfylla förväntningarna.

 Vi skapar, följer och förbättrar ständigt gemensamma och kvalitetssäkrade arbetssätt, verktyg och system.

 Vi har ordning och reda på våra arbetsplatser.

 Vi förebygger skada och ohälsa genom riskhantering, planering och delaktighet.

 Vi följer upp och förbättrar ständigt vår arbetsmiljö och medarbetarnas hälsa, säkerhet och välbefinnande.

 Vi föreslår och väljer lösningar med bra arbetsmiljö- och miljöprestanda.

 Vi arbetar ständigt med förbättring inom områdena  energi, klimat, materialval samt ekosystem.

 Vi tar ansvar för våra materialval och produkter, likväl som för våra leverantörsrelationer.

 Vi baserar våra beslut på fakta, förnuft och  livscykelperspektiv.

 Vi tydliggör och följer lagar, förordningar, kontraktskrav och våra egna krav.

 

 

Kundfokus

Vi vet att våra kunder valt oss framför våra konkurrenter och är alltid måna om att ge dem mervärde och inspiration. Vi vågar leda med långsiktigt fokus och tar till vara alla möjligheter att lära och utvecklas.

Vårt mål är att skapa och dela mervärde för och med våra kunder med hjälp av våra produkter och tjänster. Vi anser att verkligt mervärde skapas genom aktivt samarbete och riktiga partnerskap.


Kundpolicy

Vi är inget utan belåtna kunder och det är en självklarhet för oss att arbeta efter en 100% nöjd kundgaranti. Vår kundpolicy är att en nöjd kund är en trogen kund.Vi vill att du alltid ska vara helt nöjd med  vår  slipning och service. Därför erbjuder vi 100% nöjd kundgaranti som innebär att vi kostnadsfritt slipar om dina knivar om du inte skulle bli nöjd.

 
 

Återkoppling från våra kunder

Från daglig dialog till årsbaserad feedback – vi försöker hela tiden förstå vad våra kunder vill ha av oss och våra produkter och tjänster. Dessutom strävar vi efter starka och varaktiga samarbeten.

Våra relationer med kunderna bygger på öppenhet, transparens och samarbete. Vi kan med stolthet konstatera att många av dessa relationer går många år tillbaka i tiden.

Vi arbetar alltid nära kunderna för att säkerställa att de produkter och tjänster vi utvecklar verkligen tillgodoser deras behov. Vi delar med oss av våra kunskaper och insikter i vår vardagliga dialog och även via workshops och rundabordssamtal då vi träffas och utbyter idéer, identifierar utmaningar och letar efter nya möjligheter att skapa mervärde tillsammans.

 

Trender och forskning

Vi strävar efter att inte bara tillgodose kundernas krav utan också förekomma dem. Vi analyserar marknads- och produktutvecklingstrender så att vi kan optimera våra produkter och tjänster och anpassa vårt erbjudande efter kundernas behov. Vi tittar också på bredare trender på konsumentmarknaderna och rådgör med ledande opinionsbildare för att få feedback till vår egen utvecklingscykel.

Eftersom vi hela tiden kartlägger och analyserar marknadstrenderna kan vi hela tiden reagera proaktivt på nya produkter och tjänster. Vi delar dessutom med oss av våra rön till kunderna, för att säkerställa att de tar del av insikterna och att vi är samspelta i arbetet att ta fram lösningar på kommande utmaningar och utnyttja framtida affärsmöjligheter på bästa sätt.


Kvalitetspolicy

I vår verksamhet skall vi genom ständiga förbättringar, erbjuda rätt kvalitet på våra produkter och tjänster. Vi skall vara ett pålitligt företag som arbetar långsiktigt och som kan kännetecknas av god affärsetik. Vår personal skall kontinuerligt informeras och utbildas så att de har goda kunskaper för att, på ett så kompetent sätt som möjligt, kunna utföra sina arbetsuppgifter.Vår kvalitetspolicy bygger på att utveckla, producera och leverera i tid till en kvalitet som överstiger våra uppdragsgivares förväntningar. För att göra det har vi utvecklat kvalitetssystem och processer som kontinuerligt vidareutvecklas för att möta våra kunders förändrade affärsbehov. Därför lägger vi ett mycket stort engagemang vid att sätta oss in i våra uppdragsgivares processer, behov och verksamhet för att säkerställa ett optimalt resultat i utsatt tid.Vi kompromissar inte om kvalitet. Vi strävar ständigt efter bättre, ändamålsenliga lösningar och banbrytande innovationer.Vi mäter och utvärderar prestationer regelbundet med hjälp av en utvärderingsprocess som används i hela företaget och erbjuder ekonomiska och kvalitativa incitament.

 
 

Utbildning, utveckling och samarbete

Vi främjar en kultur som präglas av lärande och utbyte av kunskaper och erfarenheter inom hela företaget. På så sätt får våra medarbetare och samarbetspartners möjlighet att nå sin fulla potential.

Vårt program för kompetensutveckling är inriktat på tvärfunktionella områden som rör hela företaget och marknaden, till exempel kundförståelse, ledarskap, projektledning och kvalitet, men också mer funktionsspecifika områden som marknadsföring och försäljningsservice.Värderingar


Våra värderingar

Vi tror att varje individ har något värdefullt att erbjuda och vi strävar efter att tillämpa samma värderingar när vi arbetar.

 

Ledarskap genom gott exempel

Våra chefer agerar utifrån våra värderingar, skapar en trevlig stämning och förväntar sig detsamma från medarbetarna.

 

Viljan att ständigt förnyas

För att förverkliga vår vision om ett bättre liv hemma måste vi möta kundernas behov med innovativa lösningar.

 

Gemenskap och entusiasm

Tillsammans kan vi lösa till synes olösliga problem. Det är något vi gör hela tiden.

 

Kostnadseffektivitet

Låga priser vore omöjliga utan låga kostnader. Därför är vi stolta över att uppnå bra resultat med små resurser.

 

Ett verklighetsbaserat synsätt

Vi tillämpar praktiska, verklighetsbaserade lösningar när vi utvecklar, förbättrar och tar beslut.

 

Ödmjukhet och viljestyrka

Vi respekterar varandra, våra kunder och våra leverantörer. Tack vare vår viljestyrka får vi saker gjorda.

 

Vi vågar vara annorlunda

Vi ifrågasätter gamla lösningar och ändrar oss gärna om det dyker upp en bättre idé.

 

Ta och fördela ansvar

Vi uppskattar medarbetare med potential och uppmuntrar dem att överträffa sina egna förväntningar.

 

Enkelhet

Vi löser problem, bemöter människor och tar itu med utmaningar med en avslappnad och rak attityd.

 

Alltid på väg någonstans

Vi utvärderar vad vi har gjort idag och frågar oss vad vi kan göra bättre imorgon, för att få nya idéer och inspiration.

 

Tack för ert förtroende att ni väljer oss för slipning av knivar & verktyg!


Företagsinformation

Tre knivar drivs av EHKB

Org.nummer:969726-0892

Godkänd för F-skatt

Vi slipar följande knivar kockknivar, köksknivar, slaktknivar, yxor till styckare, slaktare, jaktlag, jägare, restauranger, butiker och privata hushåll.

Knivarna destilleras rutinmässigt före all slipning.

Vi våtslipar alla knivar på slipsten.

Vi slipar knivar på plats hos restauranger, butiker samt företag.

Vi slipar alla sorters knivar, förutom keramiska knivar.

KnivslipningLämna knivar för slipning. Lämna in dina knivar till någon av nedanstående butiker i ditt område. Observera att varje inlämningsställe har rätt att själv välja priser för slipningen. För dig som kund innebär det dock en mycket enklare hantering att själv ta dig till din lokala affär.

Lämna knivar


Skicka knivar på slipning

När ni skickar era knivar för slipning returneras de färdigslipade inom 24 timmar!

Vi slipar slaktknivar, kockknivar, köksknivar, yxor till styckare, slaktare, jaktlag, jägare, restauranger, butiker och privata hushåll.

Knivarna destilleras rutinmässigt före all slipning.

Skicka knivar

 


Saluhallen

-en butik i samarbete på internet för leverantörer, grossister,konsumenter, privata, proffs och hem & hobby.

Vi är helt fristående så ni finner ett stort varierat utbud av produkter,både nytt och begagnat.

Saluhallen