Sverige

Hökensås för välmående och förvandling, en oas i världen

SVERIGE


Hökensås är ett stort skogs- och bergsområde i gränstrakterna mellan Tidaholm, Habo och Mullsjö kommuner. Landskapet är starkt kuperat och domineras av den över 10 mil långa urbergsryggen, som i söder är mer än 300 meter hög. Den anses vara en horst, det vill säga ett bergsparti som höjts upp eller blivit kvar sedan förkastningar längs sidorna sänkt den omgivande marken. Genom förkastningar har också gravsänkorna Vättersänkan och Stråkendalen uppstått i området.
Särskilt på östra sidan av urbergsryggen lagrades enorma mängder sand och grus under istiden. De tillhör de mäktigaste isälvsavlagringarna i landet. I det omväxlande landskapet finns rullstensåsar, runda kullar, plana grus- och sandfält och djupa gropar. Groparna har bildats när isberg, som strandat i sandfälten när inlandsisen drog sig undan och smälte bort.

HÖKENSÅS NATURRESERVAT

Hökensås naturreservat


Hökensås är välkänt för sitt fiske efter regnbåge och öring i ett trettiotal sjöar och tjärnar bland mossklädda kullar och åsar., samt en oslagbar lugn natur med vattenfall.
Området har ett 50-tal sjöar och tjärnar med klart och rent vatten. Företaget Hökensås Sportfiske sätter varje år ut fisk i flera av sjöarna, mest regnbåge men även öring och bäckröding. Fiskekort finns att köpa i traktens alla affärer och kiosker. I området finns älg, rådjur och flera fågelarter som är beroende av ostörd natur, till exempel knipa, pärluggla, tjäder och orre.
Vandringsleden Västra Vätterleden går genom naturvårdsområdet, och öster om Alvasjön finns markerade stigar.

RÄVAFALLET

VÄTTERN

HÖKENSÅS HÄSTAR

FALKS GRAV

FISHING IN SWEDEN


Fishing in Sweden in its 100,000 lakes, wild waterways and along the coast is a trip of a lifetime. Come hook a salmon, trout or Arctic char.

The big river systems are mainly in the wild north of the country. These are extremely powerful, cutting through the wilderness, creating as they go; slow pools, waterfalls and rapids. And fantastic fishing

HOLIDAY WITH HORSE

Wagon tours with horse in the most beautiful nature in Sweden,