DÖDSBO KÖPES

DÖDSBO KÖPES

INKÖP AV DÖDSBO-HÄMTNING AV DÖDSBO-TÖMNING AV DÖDSBO-VÄRDERING AV DÖDSBO


HJÄLP MED DÖDSBO

Att ta hand om ett dödsbo kan besvärligt och tungt och något man ofta gärna slipper. Då kan det vara skönt med professionell hjälp så att allt säkert blir rätt gjort och att dödsboet tas omhand på bästa sätt.

Ett dödsbo kan innehålla mängder av föremål av både högre eller lägre värde. Vissa saker har ett affektionsvärde och är sådant ni vill behålla, men det finns alltid en hel del föremål som ingen är intresserad av att ta hand om.


PRAKTISKA LÖSNINGAR

Vi löser allt inom dödsbon och tar vid behov hand om hela hemmet – från inköp eller försäljning till städning och försäljning. Du behöver bara kontakta oss, så ordnar vi med resten i samråd med dig, och enligt dina önskemål.Vi erbjuder helhetslösningar för hela hem och dödsbon. Tillsammans skräddarsyr vi våra tjänster för dig och dina behov gällande transport, tömning och städning. Inget uppdrag är för stort eller för litet, och vi tar även hand om det som inte går ut på försäljning.VÄRDERING AV DÖDSBO

Anlita oss för värdering av dödsbo. Många tror det bara är dödsbon med antikviteter som är värda något men sanningen är att nästan allting har ett värde och att de flesta dödsbon i slutändan ger ett överskott.

Värdering av dödsboet är också viktig för att arvskiftet ska bli rättvist. När en person avlidit ska kvarlåtenskapen fördelas enligt testamente och lagregler. För att detta ska kunna göras korrekt måste allt som tillhör dödsboet värderas.KOSTNADSFÖRSLAG

När du kontaktar oss för att du vill sälja ett dödsbo gör vi först en värdering av dödsboet och ger dig sedan ett kostnadsförslag. Många gånger räcker dödsboets värde till vårt arbete och mycket mer därtill. Det blir alltså pengar över till dödsboet.

I andra fall har kanske släktingar redan tagit hand om delar av dödsboet. Då sjunker ofta värdet. Det förekommer förstås också att ett dödsbo inte innehåller så mycket från början av olika skäl. Även i dessa fall finns oftast saker av värde som kan finansiera arbetet med bortforsling och sortering. Bara i undantagsfall behöver du faktiskt betala för arbetet.


FÖRSÄLJNING

Vi sköter försäljning av bohag och dödsbon, antingen genom att vi köper hela dödsboet av dig i sin helhet, eller genom att vi säljer delar av det för din räkning. Vilka försäljningskanaler som används beror på vad som finns i dödsboet.

Värdefulla antikviteter eller designmöbler säljs bäst på auktion, vilket garanterar rätt köpare och marknadsmässigt pris. Även många andra föremål, av lägre värde, säljs bäst på detta sätt. Vissa saker är bättre att sälja via andra kanaler till exempel till uppköpare på antikvariat eller butiker för begagnade möbler.BORTFORSLNING ,TÖMNING AV BOHAG & STÄDNING

Ibland behöver du hjälp med tömning och bortforsling av bohag, ur ett dödsbo eller av något annat skäl. Kontakta oss så gör vi en värdering av bohaget och lämnar sedan ett kostnadsförslag.

Beroende på marknadsvärdet hos bohaget kan det bli så att du får betala oss för arbetet, men det kan mycket väl bli tvärtom, att vi betalar dig för bohaget och drar av för våra arbetskostnader, om godset är tillräckligt värdefullt.

TÖMMA DÖDSBO

Tömning av dödsbo - Vad är säljbart och vad kan gå till välgörenhet?

Det är inte alltid lätt att veta vad som är värdefullt. Något som man själv anser ha ett värde kanske inte går att sälja och tvärtom. Det viktigaste är att släktingarna först tar om hand om det som är värdefullt för dem, genom affektionsvärde eller reellt värde. Därefter bedömer vår kunniga personal de övriga föremålen för uppköp och vidare försäljning eller för att skänka till välgörenhet. De föremål som slutligen klassas som skräp blir omhändertaget på ett miljöriktigt sätt på en återvinningsstation. Vid tömning av dödsboet sorterar vi allt med omsorg för att sedan transportera bort bohaget.Eventuella arkiv och privata papper emballeras omsorgsfullt för att kunna destrueras.

FÖR EN SNABB OCH SMIDIG HANTERING GÖR SÅ HÄR:


1. Skicka information och  bilder på inventarier och lösöre.

2. Var finns dödsboet/ bohaget?

3. KontaktDärefter återkopplar vi.


INGET DÖDSBO ELLER BOHAG ÄR FÖR STORT ELLER FÖR LITET FÖR OSS!

unsplash