EURO HORSE

Euro Horse är företaget som ska marknadsföra, utveckla, sälja och genomföra affärer och tjänster på bred front. Vi har ett tjänsteutbud och en marknadsorienterad organisation som utgår från kundernas behov, företaget erbjuder snabb flexibilitet, tillgänglighet, personligt engagemang och bästa kunskap om den lokala marknaden, företaget har kompetensen och bredden även när kundernas behov och verksamhet växer.

"Kvalité går före Kvantité"

FÖRETAGET SOM TROR PÅ BRA IDÉER

STARKA VÄRDERINGAR IDAG OCH FRAMÅT.

Vi utvecklar våra engagemang för framtiden utifrån lärdomar vår familj gjort i generationer.

Vårt engagemang utgår ifrån en värdebas och ett antal vägledande principer som utvecklats under lång tid. Som ledstjärna för allt arbete gäller att verka för det som långsiktigt är bäst för varje enskild verksamhet och människa.

Vi bygger vårt nätverk med övertygelsen att frihandel, öppna marknader och förutsägbara spelregler är grunden för att företag och människor ska kunna växa.

Vårt engagemang utgår ifrån en värdebas och ett antal vägledande principer som utvecklats under många år. Som ledstjärna för allt arbete gäller att verka för det som långsiktigt är bäst för varje enskild verksamhet.

Våra värderingar grundar sig mycket starkt på att ett ord är ett ord, ett handslag är ett handslag och ett kontrakt är ett kontrakt, som gäller.

 PROFESSIONELLA AFFÄRERTalesättet ”en affär är en affär” säger något om den ständiga strävan vi som ägare har i att nå en djup kunskapsnivå om våra innehav i våra engagemang. 

Varje enskild verksamhets bästa långsiktiga intresse sätts alltid i fokus. Generella checklistor används aldrig och vi kommunicerar inte vår syn och vårt arbete via media. Det gäller även arbetet med t ex hållbarhet som ska vara en del av bolagens etik. Frågor som gynnar en av verksamheterna men på bekostnad av en annan verksamhet  genomförs aldrig.

ENTREPRENÖR


Talesättet ”en entreprenör sover aldrig” säger något om den ständiga strävan om utveckling vi som ägare har i att nå en djup kunskapsnivå om våra innehav i våra styrelser och ägande. Som stöd till styrelserepresentanterna har vi interna specialister och ett nätverk av kunniga och erfarna personer som vi har stor respekt för.

EURO HORSE MARKNADSFÖRING


Varje enskild verksamhet eller persons bästa långsiktiga intresse sätts alltid i fokus. Generella checklistor används aldrig och vi kommunicerar inte vår syn och vårt arbete via media. Det gäller även arbetet med t ex hållbarhet som ska vara en del av bolagens innersta. Frågor som gynnar en av verksamheterna men på bekostnad av en annan verksamhet , genomförs aldrig.


Euro Horse invest investerar i entreprenörsdrivna företag och personer där entreprenören delar våra värderingar, och brinner för för att utveckla verksamheten med oss. Vi vill att verksamheten skall ha goda möjligheter att utvecklas och att bolaget ska verka på en intressant och växande marknad.


Euro Horse investinvesterar i entreprenörsdrivna företag, där entreprenören delar våra värderingar, och brinner för för att utveckla verksamheten med oss. Vi vill att verksamheten skall ha goda möjligheter att utvecklas och att bolaget verkar på en intressant och växande marknad.


Euro Horse invest i affärer

Med affärsmannaskap menar vi en god kunskap om och förståelse för den marknad som våra innehav verkar i. Samt att vi har en förståelse i samförstånd för hur affärer och tjänster bedrivs och genomförs och för att kunna skapa ett attraktivt erbjudande som skapar nytta för våra innehavs kunder samt ägare.

Våra innehav drivs av entreprenörer och ett entreprenöriellt synsätt genomsyrar vårt företagande. Vi jobbar nära och med korta beslutsvägar, beslut skall fattas nära kund och marknad och av dem som har störst förståelse för företaget och dess behov.

Långsiktighet för oss innebär att beslut inte präglas av kortsiktiga förändringar i omvärlden eller aktuell marknad. Vi strävar alltid efter att göra det som är rätt för våra verksamheter över tid.Euro Horse invest med sin investering vilar sin verksamhet på följande:

1. Samarbete

2. Lojalitet

3. Öppenhet

4. Ärlighet

5. Långsiktighet


Euro Horse teamwork

-Att komma fram till de bästa lösningarna i samarbete med kunder och kolleger.

Leadership

-Att leda utvecklingen genom nytänkande och handlingskraft.

Excellence

-Att hålla vad som utlovats och överträffa de förväntningar som ställs.

Marknadsföring

-Framåt aldrig bakåt

Marknadsposition

-Vi följer inte utvecklingen - vi leder den


Våra ledord

Att bedriva ett systematiskt arbete för hållbar utveckling över tiden är en självklarhet för oss.

EKOLOGI

Vi åtar oss att löpande uppfylla lagkrav steg för steg över tiden minska vår negativa miljöpåverkan på mark, växtlighet, luft och vatten. Vi värnar om den biologiska mångfalden.

EKONOMI

Vår verksamhet skall vi alltid ha ett ekonomiskt förhållningssätt. Huvudarbetet mot hållbar utveckling lägger vi på besparingar och minskad användning av ändliga resurser. Vi arbetar enkelt hellre än komplicerat, direkt hellre än indirekt. Vardagsarbetet är fokus. Vi ifrågasätter priser och söker alternativ.

EMPATI

Empati betyder att vi känner och visar respekt för varandra, för våra djur och för naturen. För att förverkliga detta krävs en övertygelse och ett engagemang från samtliga medarbetare. Vi arbetar därför med kommunikation, utbildning och en långsiktig kunskapsuppbyggnad – för samsyn och gemenskap.

ETIK

Att förstå att naturens resurser är ändliga, att människors agerande och verksamheter lämnar fotspår för all framtid och att kommande generationer har rätt att hålla oss ansvariga är för oss ett etiskt förhållningssätt. Vi försöker välja hållbarheten som rättesnöre.

EURO HORSE TEAM WORK


Teamwork

-Att komma fram till de bästa lösningarna i samarbete med kunder och kolleger.

Leadership

-Att leda utvecklingen genom nytänkande och handlingskraft.

Excellence

-Att hålla vad som utlovats och överträffa de förväntningar som ställs.

Marknadsföring

-Framåt aldrig bakåt

Marknadsposition

-Vi följer inte utvecklingen - vi leder den

HÄSTSKÖTARE SÖKES

BERIDARE SÖKES

RYTTARE SÖKES

RIDLÄRARE SÖKES

RIDINSTRUKTÖR SÖKES

KUSK SÖKES

MEDRYTTARE SÖKESHOVSLAGARE SÖKES

HOVSLAGARE SÖKES UTOMLANDS

HOVSLAGARE SÖKES SVERIGEVåra ledord

Att bedriva ett systematiskt arbete för hållbar utveckling över tiden är en självklarhet för oss.

EKOLOGI

Vi åtar oss att löpande uppfylla lagkrav steg för steg över tiden minska vår negativa miljöpåverkan på mark, växtlighet, luft och vatten. Vi värnar om den biologiska mångfalden.

EKONOMI

Vår verksamhet skall vi alltid ha ett ekonomiskt förhållningssätt. Huvudarbetet mot hållbar utveckling lägger vi på besparingar och minskad användning av ändliga resurser. Vi arbetar enkelt hellre än komplicerat, direkt hellre än indirekt. Vardagsarbetet är fokus. Vi ifrågasätter priser och söker alternativ.

EMPATI

Empati betyder att vi känner och visar respekt för varandra, för våra djur och för naturen. För att förverkliga detta krävs en övertygelse och ett engagemang från samtliga medarbetare. Vi arbetar därför med kommunikation, utbildning och en långsiktig kunskapsuppbyggnad – för samsyn och gemenskap.

ETIK

Att förstå att naturens resurser är ändliga, att människors agerande och verksamheter lämnar fotspår för all framtid och att kommande generationer har rätt att hålla oss ansvariga är för oss ett etiskt förhållningssätt. Vi försöker välja hållbarheten som rättesnöre.

EURO HORSE 


Euro Horse är företaget som ska marknadsföra, utveckla, sälja och genomföra affärer och tjänster på bred front. Vi har ett tjänsteutbud och en marknadsorienterad organisation som utgår från kundernas behov, företaget erbjuder snabb flexibilitet, tillgänglighet, personligt engagemang och bästa kunskap om den lokala marknaden, företaget har kompetensen och bredden även när kundernas behov och verksamhet växer.

"Kvalité går före Kvantité"

VI FÅR PERSONER OCH FÖRETAG ATT VÄXA.Det är trevligt att se företag och människor växa, vi arbetar med ständig förbättring av våra verksamheter och är övertygade om att det skapar långsiktig lönsamhet. Vi tror på ett prestigelöst och informellt arbetssätt och att ha kul i livet.


Vi är en del av samhället och vill vara med och påverka samhällsutvecklingen i en positiv riktning. För att uppnå det arbetar vi aktivt med hållbarhetsfrågor tillsammans med våra samarbetspartners.


Vi präglas av våra värderingar. Värderingarna skall genomsyra våra beslut och omtanke om  våra verksamheter. Långsiktighet går före kortsiktighet.

TEAM WORK


Teamwork

-Att komma fram till de bästa lösningarna i samarbete med kunder och kolleger.

Leadership

-Att leda utvecklingen genom nytänkande och handlingskraft.

Excellence

-Att hålla vad som utlovats och överträffa de förväntningar som ställs.

Marknadsföring

-Framåt aldrig bakåt

Marknadsposition

-Vi följer inte utvecklingen - vi leder den


HÄSTAR


MARKNADSFÖRING


HOVSLAGERI


UTBILDNING

MARKNADSFÖRINGMarknadsföring kan beskrivas som att finna kunder för sin produkt eller tjänst på marknaden, att visa upp sig och göra sig hörd.Det är för alla en nyckelfaktor i ett framgångsrecept. För många är marknadsföring liktydigt med reklam, men marknadsföringsbegreppet är mycket vidare än så. Förenklat kan man säga att marknadsföring är allt det man gör för att finna sina kunder och behålla dem, medan reklam är ett av verktygen för att visa att företaget finns till och har något att erbjuda.


Marknadsföring

på rätt sätt, vid rätt tidpunkt, med rätt kraft, till rätt pris är nyckeln till framgång.

-syns man inte finns man inte

-finns det en marknad -fyll den

-finns det ingen marknad -skapa en

-att inte marknadsföra,för att spara pengar, är detsamma som att stanna klockan för att spara tid.

VI ÄR ETT FÖRETAG SOM TROR PÅ BRA IDÉER.

We create value for people and society by building strong and sustainable businessesEuro Horse is an advisor

of high-quality, global companies. We have a long-term investment perspective. Through board participation, our industrial experience, network and financial strength, we support our companies to outperform competition and reach their full potential.


EURO HORSE INVEST


Euro Horse invest investerar i entreprenörsdrivna företag och personer där entreprenören delar våra värderingar, och brinner för för att utveckla verksamheten med oss. Vi vill att verksamheten skall ha goda möjligheter att utvecklas och att bolaget ska  verka på en intressant och växande marknad.


Euro Horse invest investerar i entreprenörsdrivna företag, där entreprenören delar våra värderingar, och brinner för för att utveckla verksamheten med oss. Vi vill att verksamheten skall ha goda möjligheter att utvecklas och att bolaget verkar på en intressant och växande marknad.


Euro Horse invest i affärer

Med affärsmannaskap menar vi en god kunskap om och förståelse för den marknad som våra innehav verkar i. Samt att vi har en förståelse i samförstånd för hur affärer och tjänster bedrivs och genomförs och för att kunna skapa ett attraktivt erbjudande som skapar nytta för våra innehavs kunder samt ägare.

Våra innehav drivs av entreprenörer och ett entreprenöriellt synsätt genomsyrar vårt företagande. Vi jobbar nära och med korta beslutsvägar, beslut skall fattas nära kund och marknad och av dem som har störst förståelse för företaget och dess behov.

Långsiktighet för oss innebär att beslut inte präglas av kortsiktiga förändringar i omvärlden eller aktuell marknad. Vi strävar alltid efter att göra det som är rätt för våra verksamheter över tid.Euro Horse invest med sin investering vilar sin verksamhet på följande:

1. Samarbete

2. Lojalitet

3. Öppenhet

4. Ärlighet

5. Långsiktighet


Euro Horse teamwork

-Att komma fram till de bästa lösningarna i samarbete med kunder och kolleger.

Leadership

-Att leda utvecklingen genom nytänkande och handlingskraft.

Excellence

-Att hålla vad som utlovats och överträffa de förväntningar som ställs.

Marknadsföring

-Framåt aldrig bakåt

Marknadsposition

-Vi följer inte utvecklingen - vi leder den


Våra ledord

Att bedriva ett systematiskt arbete för hållbar utveckling över tiden är en självklarhet för oss.

EKOLOGI

Vi åtar oss att löpande uppfylla lagkrav steg för steg över tiden minska vår negativa miljöpåverkan på mark, växtlighet, luft och vatten. Vi värnar om den biologiska mångfalden.

EKONOMI

Vår verksamhet skall vi alltid ha ett ekonomiskt förhållningssätt. Huvudarbetet mot hållbar utveckling lägger vi på besparingar och minskad användning av ändliga resurser. Vi arbetar enkelt hellre än komplicerat, direkt hellre än indirekt. Vardagsarbetet är fokus. Vi ifrågasätter priser och söker alternativ.

EMPATI

Empati betyder att vi känner och visar respekt för varandra, för våra djur och för naturen. För att förverkliga detta krävs en övertygelse och ett engagemang från samtliga medarbetare. Vi arbetar därför med kommunikation, utbildning och en långsiktig kunskapsuppbyggnad – för samsyn och gemenskap.

ETIK

Att förstå att naturens resurser är ändliga, att människors agerande och verksamheter lämnar fotspår för all framtid och att kommande generationer har rätt att hålla oss ansvariga är för oss ett etiskt förhållningssätt. Vi försöker välja hållbarheten som rättesnöre.SAMARBETE

VI VET ATT SAMARBETE ÄR EN VIKTIG NYCKEL TILL FRAMGÅNG


Välkomna till samarbete!VÅRA KUNDER


För oss är kunden alltid i fokus. Vi är måna om att skapa tjänster och användarupplevelser som bygger långsiktiga relationer och bästa möjliga affärsnytta. Vi är stolta över alla våra kunder.

Den värld vi har idag bygger på handel. När de första två individerna bytte varor med varandra, då skapades möjligheten att växa obegränsat.

Affärer sker mellan människor, och är därmed alltid något personligt. 

Vi utmanar både våra kunder och oss själva i att tänka annorlunda och större, för att komma framåt och få resultat. 

Genom att prioritera och alltid söka enkla, snabba och smarta lösningar får vi effektivitet i allt vi gör.

Att ständigt attrahera, utveckla och behålla lönsamma kunder, det är kärnan i all försäljning och tillväxt.

Här finns en del av våra kunder och samarbetspartners representerade.


MARKNADSFÖRING


FÖRETAGSPLANERING

UTVECKLING AV FÖRETAG

MARKNADSFÖRING AV FÖRETAG

ANNONSERING

ANNONSERING PÅ INTERNET

MARKNADSFÖRING AV PERSONER

MARKNADSFÖRING AV BUTIKER

MARKNADSFÖRING AV TURISM

MARKNADSFÖRING AV GÅRDSBUTIKER

ÖKAD FÖRSÄLJNING

ÖKAD VINST

ÖKAD OMSÄTTNING

BEMANNING


PERSONALUTHYRNING

REKRYTERING

BEMANNING

FÖRSÄLJNING


ÖKAD FÖRSÄLJNING

ÖKAD OMSÄTTNING

ÖKAD VINST

FÖRSÄLJNING AV PRODUKTER

FÖRSÄLJNING AV FÖRETAG

FÖRSÄLJNING AV TJÄNSTER

HÄSTAR


HÄSTAR KÖPES

HÄSTAR TILL SALU

FÖRSÄLJNING AV HÄSTAR

VÄRDERING AV HÄSTAR

IMPORT AV HÄSTAR

FÖRMEDLING AV HÄSTAR

UTBILDNING AV HÄSTAR

INKÖRNING AV HÄSTAR

INRIDNING AV HÄSTAR

BILAR


BILAR TILL SALU

BILAR KÖPES

FÖRMEDLING AV BILAR

VÄRDERING AV BILAR

BILVERKSTAD

DÄCKVERKSTAD

FÖRSÄLJNING AV BILAR

INKÖP AV BILAR

IMPORT AV BILAR

FÖRSÄLJNING AV LASTBILAR

LASTBILAR TILL SALU

HUSBILAR

HUSBILAR TILL SALU

LASTBILAR KÖPES

HUSBILAR KÖPES

BÅTAR


BÅTAR TILL SALU

BÅTAR KÖPES

FÖRMEDLING AV BÅTAR

IMPORT AV BÅTARHOVSLAGERI


UTBILDNINGAR


HOVSLAGARUTBILDNING

TAPPSKOKURS

KURS I VERKNING

JOBBANNONSER


NYHETER

unsplash