Slipa knivar

Dina knivar nyslipade i retur inom 24 timmar!

Följ de tre stegen nedan


 

Tre knivar sliperi


Vi har funnits på marknaden sedan mitten av 1980-talet i nuvarande form, med traditionell knivslipning på vattenkylda slipstenar, med kunder runt om i Sverige och Europa vi är etablerade på natursköna Hökensås.Företaget

knyter an till den tradition som finns bland knivslipare,skärslipare, knivmakare och tillverkare. Rätt kniv och noggrant slipad bidrar till nöjet att laga mat.Vår affärsidé

Professionell knivslipning med rikstäckande upptagningsområde i både Sverige och Europa för att skicka knivar för slipning med post eller annan distributionsfirma,som lanserades 1986 med stor framgång  då vi blev rikstäckande och på senare tid även i Europa inom knivslipning.

In och utlämningsstället är aldrig längre ifrån kunden än närmaste postkontor,postombud eller distributionsfirma.Erfarenhet

Vi har mångårig erfarenhet av att slipa knivar.

Vi bidrar till att vårda ett hantverk.

Vi vill alltid lämna bästa kvalité och service till våra kunder.Mode idag

Senare års matintresse med uppsving för smarta, snygga knivar av hög kvalité är välkänt.

 


Vår vision är

Att alltid ha kunden i fokus.

Att alltid hålla konkurrenskraftiga priser.

Att alltid hålla korta leveranstider.

Att vara ledande inom kvalitetsslipning.

 


Våra kunder

finns bland Restauranger, krogar, hotell, kursgårdar, privatpersoner, butiker och företag.Vi åtar oss slipning av knivar,yxor och verktyg.

 


Vi slipar knivar

åt privatpersoner, företag och butiker.

Vi våtslipar alla knivar på slipsten.

Vi slipar knivar på plats hos restauranger,butiker samt företag.

Vi slipar alla sorters knivar,förutom keramiska knivar.Vår policy

 

Vår miljöpolicy

Tre knivar arbetar för en hållbar utveckling där miljöhänsyn integreras i all verksamhet, såväl nationellt som internationellt. Miljökrav ska, så långt det är möjligt, även ställas på de aktörer som arbetar på uppdrag av eller samverkar med  vår sektor.

Tre knivar tar sitt samhällsansvar inom miljöområdet genom ett aktivt och långsiktigt miljöarbete.

 

Vi förbinder oss därför att:

 

 Identifiera, värdera och möta de krav som ställs på oss inom miljöområdet.

 Anskaffa miljöanpassade tjänster och produkter till våra kunder.

 Bedriva och ständigt förbättra vår verksamhet på ett sätt som balanserar vårt

 samhällsansvar inom miljöområdet med ekonomi och teknik.

 Ha mycket god kompetens om miljöfrågor med anknytning till den materiel vi anskaffar.

 Skapa förutsättningar för våra medarbetare att ta ett aktivt miljöansvar.

 Kontinuerligt förbättra provningsverksamhetens miljöprestanda.

 Kommunicera vårt miljöarbete på ett öppet och tydligt sätt.

 Skapa förutsättningar för våra medarbetare att ta ett aktivt miljöansvar.

 

 

Vår policy för  kvalitet,leverans och arbetsmiljö

 

 Vi sätter kunden i fokus och anpassar vår leverans  för att uppfylla förväntningarna.

 Vi skapar, följer och förbättrar ständigt gemensamma och kvalitetssäkrade arbetssätt, verktyg och system.

 Vi har ordning och reda på våra arbetsplatser.

 Vi förebygger skada och ohälsa genom riskhantering, planering och delaktighet.

 Vi följer upp och förbättrar ständigt vår arbetsmiljö och medarbetarnas hälsa, säkerhet och välbefinnande.

 Vi föreslår och väljer lösningar med bra arbetsmiljö- och miljöprestanda.

 Vi arbetar ständigt med förbättring inom områdena  energi, klimat, materialval samt ekosystem.

 Vi tar ansvar för våra materialval och produkter, likväl som för våra leverantörsrelationer.

 Vi baserar våra beslut på fakta, förnuft och  livscykelperspektiv.

 Vi tydliggör och följer lagar, förordningar, kontraktskrav och våra egna krav.

 

 

Kundpolicy

Vi är inget utan belåtna kunder och det är en självklarhet för oss att arbeta efter en 100% nöjd kundgaranti. Vår kundpolicy är att en nöjd kund är en trogen kund.Vi vill att du alltid ska vara helt nöjd med  vår  slipning och service. Därför erbjuder vi 100% nöjd kundgaranti som innebär att vi kostnadsfritt slipar om dina knivar om du inte skulle bli nöjd.

 

 

 

Kvalitetspolicy

I vår verksamhet skall vi genom ständiga förbättringar, erbjuda rätt kvalitet på våra produkter och tjänster. Vi skall vara ett pålitligt företag som arbetar långsiktigt och som kan kännetecknas av god affärsetik. Vår personal skall kontinuerligt informeras och utbildas så att de har goda kunskaper för att, på ett så kompetent sätt som möjligt, kunna utföra sina arbetsuppgifter.Vår kvalitetspolicy bygger på att utveckla, producera och leverera i tid till en kvalitet som överstiger våra uppdragsgivares förväntningar. För att göra det har vi utvecklat kvalitetssystem och processer som kontinuerligt vidareutvecklas för att möta våra kunders förändrade affärsbehov. Därför lägger vi ett mycket stort engagemang vid att sätta oss in i våra uppdragsgivares processer, behov och verksamhet för att säkerställa ett optimalt resultat i utsatt tid.

 


 

Våra värderingar

Vi tror att varje individ har något värdefullt att erbjuda och vi strävar efter att tillämpa samma värderingar när vi arbetar.

 

Ledarskap genom gott exempel

Våra chefer agerar utifrån våra värderingar, skapar en trevlig stämning och förväntar sig detsamma från medarbetarna.

 

Viljan att ständigt förnyas

För att förverkliga vår vision om ett bättre liv hemma måste vi möta kundernas behov med innovativa lösningar.

 

Gemenskap och entusiasm

Tillsammans kan vi lösa till synes olösliga problem. Det är något vi gör hela tiden.

 

Kostnadseffektivitet

Låga priser vore omöjliga utan låga kostnader. Därför är vi stolta över att uppnå bra resultat med små resurser.

 

Ett verklighetsbaserat synsätt

Vi tillämpar praktiska, verklighetsbaserade lösningar när vi utvecklar, förbättrar och tar beslut.

 

Ödmjukhet och viljestyrka

Vi respekterar varandra, våra kunder och våra leverantörer. Tack vare vår viljestyrka får vi saker gjorda.

 

Vi vågar vara annorlunda

Vi ifrågasätter gamla lösningar och ändrar oss gärna om det dyker upp en bättre idé.

 

Ta och fördela ansvar

Vi uppskattar medarbetare med potential och uppmuntrar dem att överträffa sina egna förväntningar.

 

Enkelhet

Vi löser problem, bemöter människor och tar itu med utmaningar med en avslappnad och rak attityd.

 

Alltid på väg någonstans

Vi utvärderar vad vi har gjort idag och frågar oss vad vi kan göra bättre imorgon, för att få nya idéer och inspiration.

 

Tack för ert förtroende att ni väljer oss för slipning av knivar & verktyg! 

Vi slipar följande knivar kockknivar, köksknivar, slaktknivar, yxor till styckare, slaktare, jaktlag, jägare, restauranger, butiker och privata hushåll.

Knivarna destilleras rutinmässigt före all slipning.

Vi våtslipar alla knivar på slipsten.

Vi slipar knivar på plats hos restauranger, butiker samt företag.

Vi slipar alla sorters knivar, förutom keramiska knivar.

Knivslipning


Här kan du lämna in knivar för slipning

Vill du lämna in knivar för slipning? Lämna in dina knivar till någon av nedanstående butiker i ditt område. Observera att varje inlämningsställe har rätt att själv välja priser för slipningen. För dig som kund innebär det dock en mycket enklare hantering att själv ta dig till din lokala affär.

Lämna knivar

Skicka era knivar på slipning

När ni skickar era knivar för slipning returneras de färdigslipade inom 24 timmar!

Vi slipar slaktknivar, kockknivar,köksknivar,yxor till styckare,slaktare,jaktlag,jägare,restauranger,butiker och privata hushåll.

Knivarna destilleras rutinmässigt före all slipning.

Skicka knivar


Kniven är troligen människans äldsta handverktyg, ursprungligen tre olika stenskärvor med vassa eggar, en med rak egg, en med böjd egg, en som var spetsig som man kunde sticka hål med.

Senare bakade man ihop dessa tre stenverktyg till världens första multi tool, först i koppar, brons och järn, numera av stål.

Knivar