Lämna knivar

Välkomna att skicka era knivar för slipning, knivarna returneras nyslipade inom 24 timmar!

Följ de tre stegen nedan


LÄMNA IN KNIVAR FÖR SLIPNING >

 Knivslipning i Sverige >

Knivslipning  Stockholm >


Knivslipning Göteborg >
Knivslipning Jönköping >Knivslipning Alingsås >


Knivslipning Alvesta >

Knivslipning Arboga >Knivslipning  Arvika >

Knivslipning Askersund >

Knivslipning Avesta >
Knivslipning Anderstorp >

KNIVSLIPNING BRANDSTORP >


BRANDSTORP


Brandstorp var ursprungligen namnet på en gård i Daretorps socken. Enligt de gamla jordeböckerna och skattelängderna från 1500 och 1600-talen bestod området till en början av gårdar som låg som ett pärlband cirka en kilometer ovanför Vätterns strand med marken uppodlad ner mot Vättern. I skrifter så gamla som 1300-talet omnämnes Hälde kvarn och gårdarna kring denna. Dagens Häldeholm är ett större gods en kilometer söder om orten. En kilometer norr om orten ligger herrgården Skämningsfors som brukats sedan åtminstone 1600-talet under namnet Skämning.

Dagens huvudbyggnad uppfördes i början av 1800-talet.


Knivslipning Boden >

Knivslipning Bollnäs >
Knivslipning Borgholm >Knivslipning Borlänge >
Knivslipning Borås >
Knivslipning Botkyrka >
Knivslipning Boxholm >

Knivslipning Båstad >
Knivslipning Danderyd >
Knivslipning Ekerö >
Knivslipning Eksjö >
Knivslipning Emmaboda >


Knivslipning Enköping >
Knivslipning Enskede >

Knivslipning Eskilstuna >
Knivslipning Eslöv >
Knivslipning  Fagerhult >

Fagerhult och Habo med omnejd har ett rikt föreningsliv och erbjuder ett mångsidigt och rikt utbud av aktiviteter och sporter som bl. a fotboll, innebandy, volleyboll och friidrott. Med sitt läge vid Vättern har Fagerhult självfallet nära till underbara naturupplevelser. Gör ett besök på Hökensås 5 200 hektar stora naturvårdsområde och följ en av vandringslederna eller varför inte prova på fiskelyckan i en av de många sjöarna på Hökensås.


Knivslipning Fagersta >
Knivslipning Falkenberg >

Knivslipning Falköping >

Knivslipning Falun >
Knivslipning Filipstad >
Knivslipning Finspång >Knivslipning Flen >Knivslipning Gnesta >

Knivslipning Gotland >

Knivslipning Gränna >


Knivslipning Gustavsberg >Knivslipning Visingsö >

Knivslipning Gävle >
Knivslipning Göteborg >

KNIVSLIPNING HABO >HABO OCH HABO KOMMUN


Habo kommun är en liten, expansiv kommun med närhet till Jönköping. Här finns ett mångsidigt näringsliv. Kommunen har ett naturskönt läge vid Vättern och i närområdet finns flera fina strövområden.


Hökensås är ett stort skogs- och bergsområde i Tidaholms, Habo och Mullsjö kommuner. Det har en mycket omväxlande natur. Landskapsbilden domineras av den över 10 mil långa urbergsryggen Hökensås som i söder är mer än 300 meter hög. Den anses vara en horst, d.v.s. ett bergsparti som höjts upp eller blivit kvar sedan förkastningar längs sidorna sänkt den omgivande marken.


Habo historia
1860 bildades kommuner i Sverige av en eller flera församlingar. Habo kommun (=församling) hade då cirka 2 800 invånare. Idag (2019) har invånarantalet stigit till mer än 12 000.
1950 hade kommunen cirka 4 400 invånare. Vid kommunreformen 1952
lades socknarna/församlingarna Gustav Adolf och Habo samman
till storkommunen Habo, +800 invånare (och vissa områden
från Habo socken/kommun till Nykyrka socken/Mullsjö kommun).
1974 Brandstorps församling tillhörde fram till år 1974 Fågelås kom-
mun. Fågelås kommun delades 1974 mellan Hjo och Habo
kommuner. Till Habo fördes Brandstorps församling, innebärande
att invånarantalet ökade med 700 personer till totalt 6 400 in-
vånare. Sedan dess har kommunen kännetecknats av en
mycket positiv utveckling.
1998 Inför bildandet av Västra Götalands län överfördes Habo
kommun från Skaraborgs län till Jönköpings län efter folk-
omröstning (och till Jönköpings läns landsting från år 1999).
Kommunen har en landyta av 330 kvadratkilometer.
Ej att förglömma - Habo kommun ligger i Västergötland och
inte i Småland!

Fakta om Habo

Habo, med ytan 330 kvadratkilometer, är en liten kommun med totalt 12 140 invånare (31 december 2018). Kommunen består av flera orter, där centralorten Habo dominerar befolkningsmässigt.


Invånare i Habo Kommun
Habo tätort: 8 494
Furusjö: 339
Fagerhult: 266
Västerkärr: 128
Brandstorp: 119
Baskarp: 76
Habo landsbygd: 1 567
Gustav Adolf landsbygd: 796
Brandstorp landsbygd: 531
Summa: 12 316 (juni 2019)


Habos ålderspyramid
Habo är en barnrik kommun. Här bor det fler barn än i den genomsnittliga kommunen i Sverige.


Arbete och pendling i Habo
I Habo kan de flesta glädja sig åt att ha ett jobb att gå till. Våren 2017 var Habo den kommun i landet som hade högst andel förvärvsarbetande invånare, hela 88,2 % hade då ett arbete. Många av de som bor i Habo jobbar utanför kommunen, cirka 3 400 personer pendlar varje dag från Habo till någon annan kommun och då främst till Jönköping.


De största företagen i Habo kommun
Det största företaget i Habo kommun är AB Fagerhult med cirka 600 anställda. Andra stora företag med cirka 50-80 anställda är NordiQ Habo AB, Habo Rostfria och DreamLogistics AB.
Även Habo kommun är en stor arbetsgivare med drygt 800 tillsvidareanställda.


Skatten i Habo
Kommunalskatt 22:17
Landstingsskatt 11:76
Summa 33:93

Knivslipning Hagfors >
Knivslipning Halmstad >Knivslipning Haninge >Knivslipning Haparanda >Knivslipning Hedemora >
Knivslipning Helsingborg >Knivslipning Hjo >


I Hjo kommun – lever och verkar cirka 9 000 människor. Kommunen är belägen alldeles intill Vätterns strand i det Skaraborgska kulturlandskapet - på pendlingsavstånd till Göteborg, Stockholm och andra större städer.
Hjoborna vill bruka och bevara de vackra kulturmiljöer som finns här och skapa ett mer levande Hjo för alla åldrar. Hjo är ingen sovstad, här vill vi att de funktioner ska finnas som gör en stad till en egen stad. Ett levande centrum är viktigt. Hjo är en stad i utveckling med stor framtidstro, där vi investerat för Hjos framtid. De senaste åren har vi haft en postiv befolkningsutveckling och vi har passerat 9 000 invånare.
Att skapa aktiviteter som bidrar till att både boende och besökare trivs och återkommer till Hjo är viktigt för kommunens utveckling. Vi vet att möjligheterna till en rik fritid ofta är avgörande för en kommuns attraktionskraft. Idrott och kultur bidrar till medborgarnas livskvalitet och hälsa, men även till kommunens utveckling.
Vi har en lång konstnärstradition som vi vill bygga vidare på. I Hjo ska det vara möjligt för människor i alla åldrar att mötas, vara kreativa och inspireras av andras kreativitet. Hjo är mer än en vacker kuliss, det ska vara roligt att vara i Hjo.

Knivslipning Huddinge >
Knivslipning Hudiksvall >
Knivslipning Hultsfred >
Knivslipning Huskvarna >Knivslipning Hällefors >Knivslipning Härnösand >Knivslipning Hässleholm >Knivslipning Höganäs >
Knivslipning Högsby >
KNIVSLIPNING HÖKENSÅS >HÖKENSÅS

Hökensås är ett stort skogs- och bergsområde i Tidaholms, Habo och Mullsjö kommuner. Det har en mycket omväxlande natur. Landskapsbilden domineras av den över 10 mil långa urbergsryggen Hökensås som i söder är mer än 300 meter hög. Den anses vara en horst, d.v.s. ett bergsparti som höjts upp eller blivit kvar sedan förkastningar längs sidorna sänkt den omgivande marken.


Hökensås naturreservat är ca 5 200 hektar och omfattar både flacka områden och branta åsar. Dessa bildades då inlandsisen drog sig tillbaka och gör Hökensås till en mycket speciell naturupplevelse. I sänkorna finns ett 50-tal sjöar och tjärnar, varav ett 20-tal är öppna för fiske. Här växer mest tallskog och på de torraste delarna bildar renlavar en heltäckande matta på marken. Flera vandringsleder genomkorsar området.


På urbergsplatån Hökensås ligger en av Sveriges största sand- och grusavlagringar. Landskapets många fascinerande former minner om den senaste istidens härjningar i trakten. Den glesa tallskogen och det stora antalet sjöar gör området mycket attraktivt för friluftsliv.


Hökensås är ett stort skogs- och bergsområde i gränstrakterna mellan Tidaholm, Habo och Mullsjö kommuner. Landskapet är starkt kuperat och domineras av den över 10 mil långa urbergsryggen, som i söder är mer än 300 meter hög. Den anses vara en horst, det vill säga ett bergsparti som höjts upp eller blivit kvar sedan förkastningar längs sidorna sänkt den omgivande marken. Genom förkastningar har också gravsänkorna Vättersänkan och Stråkendalen uppstått i området.
Särskilt på östra sidan av urbergsryggen lagrades enorma mängder sand och grus under istiden. De tillhör de mäktigaste isälvsavlagringarna i landet. I det omväxlande landskapet finns rullstensåsar, runda kullar, plana grus- och sandfält och djupa gropar. Groparna har bildats när isberg, som strandat i sandfälten när inlandsisen drog sig undan, smälte bort.


Djur och växter på Hökensås

Skogarna, som främst består av tall, är artfattiga men mycket uppskattade som bär- och svampmarker. I området finns det starka stammar av älg, rådjur, mård och räv. Även  varg och lodjur har en regelbunden förekomst i Hökesåsområdet. Fågellivet är sparsamt i den glesa tallskogen. Här trivs arter som pärluggla, tjäder och orre. Under sommarkvällar hörs nattskärrornas svirrande. Bland småfåglar förekommer bland annat korsnäbbar, tofsmes, talltita och trädpiplärka. Storlom, knipa och svarthakedopping förekommer i sjöarna.


Fiska på Hökensås

Tystnad, lugn och ro söks av många. Hökensås Sportfiske har sedan 1957 bedrivit sportfisketurism i området. Här på urbergsryggen Hökensås, ca 45 km nv om Jönköping och 15 km so om Tidaholm, finns stillheten. Området har stark prägel av inlandsisens lämningar där mäktiga sandlämningar har format området med åsbildningar och dödisgropar. Många sjöar är kristallklara källsjöar, men här finns även skogstjärnar med mörkare vatten. Korpen är en karaktärsfågel i området där även storlom och svarthakedopping häckar, men även pärluggla, tjäder och knipa trivs. Naturen påminner om nedre Norrlands tallskogsområden med sitt karga formspråk.
Hökensås Sportfiske erbjuder fiske framförallt efter regnbåge, öring och röding. I Huvudsak sätter vi ut regnbåge, men öring sätts också kontinuerligt i samtliga vatten. Förhållandet 80 % regnbåge och 20 % öring är en balans vi försöker att hålla. I vissa sjöar förekommer även naturliga bestånd av bland annat gädda, abborre, mört och sutare.
Fisket bedrivs i huvudsak från land och vadning fungerar på de flesta platser. Det finns även bryggor vid några sjöar, varav två sjöar har handikappsanpassade bryggor. Det finns även möjlighet att hyra båt i fem sjöar på området.
Sjöarna är indelade efter fiskesätt - flugfiske, spinnfiske och mete. Några sjöar är kvoterade och är upplåtna endast för flugfiske, vissa är hyrsjöar och kan hyras för företag eller sällskap. Vintertid bedrivs pimpelfiske i samtliga kortsjöar, men inte i de kvoterade sjöarna eller hyrsjöarna.
Vi vill informera om att eldningsförbud råder i hela naturvårdsområdet och att engångsgrillar är förbjudet Naturreservatet. All grillning måste ske i de fasta grillar som är utplacerade av Hökensås Sportfiske i området. Vi uppmanar till stor försiktighet i samband med användandet av våra grillar. På grund av den stora brandrisken har vi tillsammans med Häradsallmänningen enats om att förbjuda engångsgrillar i området. Vi erbjuder istället kolpåsar till försäljning som kan köpas och användas i våra fasta grillar på området.


Sevärdheter på Hökensås

Urskogen med dess mystiska och hälsofrämjande gemak.

De mytomspunna kärren och rikmarkerna.

Djurlivet med fåglar, rovfåglar, älg, hjort, lodjur och varg mm.


Rävafallet

Rävafallet Hökensås
Vattenfall i Holmån på Hökensås.
Tämligen högt vattenfall med tidvis kraftigt vattenflöde, vanligtvis med stora isformationer på förvåren.På hösten ser man lekande öringar som hoppar i vattenfallet. Vattenbruset och bergsformationerna ger platsen en trolsk prägel.


Falks grav

Jonas Falk kom tidigt i livet i delo med rättvisan. Efter att ha prövat lyckan i Stockholm sökte han sig åter till hemtrakten för att vid lämpligt tillfälle råna postskjutsen som gick mellan Jönköping och Sandhem. Falk och kompanjonen Frid försåg sig med krut och hagel i Hjo och skjutvapen i Habo.

En mörk höstnatt lade sig de två rånarna i bakhåll för postskjutsen vid en grind på vägen mellan Broholm och postgården Sibbarp i Sandhem.

När skjutsen kom i mörkret sköt Falk postiljonen med sin bössa och Frid överföll köksvennen med en knölpåk.

Rånarna kom över 200 riksdaler och skyndade tillbaka till Stockholm för att undkomma rättvisan. I Stockholm var Falk emellertid redan efterlyst och vid förhör framkom att man även kunnat fånga de båda postrånarna från Sandhem.

Då postiljonen dött av skadorna föll den hårda domen att båda skulle mista livet genom halshuggning. Efter nådeansökan från Frid ändrades hans dödsdom till livstids straffarbete. Falk vägrade att begära nåd.

På Jonas Falks grav ser man alltid blommor på graven. Ingen vet vem som sätter blommorna där, men sägnerna går bland folket i bygden...

Falks grav är belägen i den glesa tallskogen på Hökensås.  Här på ödsliga Svedmon fanns sedan gammalt häradets gamla avrättningsplats. Första och sista gången den användes var år 1855 då postrånaren Jonas Falks avrättades och begravdes här.
Knivslipning Järfälla >Knivslipning jönköping >Knivslipning Västra torget jönköping >

Västra Torget Jönköping

Jönköping har länge varit en stor marknadsstad. År 1925 övergick handeln från Östra till Västra torget. Sedan dess har det varit full kommers på torget varje lördag. Försäljningen på 1930-talet är inte helt olik dagens handel.Den nuvarande marknaden på Västra torget har stått för Jönköpings marknadsliv sedan 1925 och som en av Sveriges största marknader drar den till sig många besökare varje lördag, och besökarna är alltifrån barnfamiljer till människor som varit med mycket länge.

Knivslipning Kalmar >Knivslipning Karlshamn >Knivslipning Karlskrona >Knivslipning Karlstad >Knivslipning Karlskoga >Knivslipning Höganäs >Knivslipning Högsby >Knivslipning Katrineholm >
Knivslipning Kiruna >
Knivslipning Kisa >Knivslipning Kramfors >
Knivslipning Kristianstad >


Knivslipning Kristinehamn >Knivslipning Kumla >Knivslipning Kungsbacka >


Knivslipning Kungälv >


Knivslipning Köping >Knivslipning Laholm >


Knivslipning Landskrona >Knivslipning Lessebo >
Knivslipning Lidingö >Knivslipning Lidköping >

Knivslipning Lindesberg >


Knivslipning Linköping >Knivslipning Ljungby >


Knivslipning Ludvika >


Knivslipning  Luleå >


Knivslipning Lund >


Knivslipning Lycksele >


Knivslipning Lysekil >


Knivslipning Nacka >

Knivslipning Nora >


Knivslipning Norrköping >


Knivslipning Norrtälje >


Knivslipning Nybro >

Knivslipning Nykvarn >


Knivslipning Nyköping >


Knivslipning Nynäshamn >


Knivslipning Nässjö >


Knivslipning Oskarshamn >

Knivslipning Oxelösund >


Knivslipning Piteå >


Knivslipning Ronneby >


Knivslipning Mörbylånga >

Knivslipning Mönsterås >

Knivslipning Mölndal >


Knivslipning Motala >

Knivslipning Mullsjö >

Hökensås är ett stort skogs- och bergsområde i Tidaholms, Habo och Mullsjö kommuner. Det har en mycket omväxlande natur. Landskapsbilden domineras av den över 10 mil långa urbergsryggen Hökensås som i söder är mer än 300 meter hög. Den anses vara en horst, d.v.s. ett bergsparti som höjts upp eller blivit kvar sedan förkastningar längs sidorna sänkt den omgivande marken.

Knivslipning Mjölby >Knivslipning Marstrand >

Knivslipning Markaryd >


Knivslipning Mariestad >


Knivslipning Mariefred >


Knivslipning Malmö >


Knivslipning Sala >


Knivslipning Salem >


Knivslipning  Sandviken >Knivslipning Sigtuna >Knivslipning Simrishamn >Knivslipning Falsterbo >Knivslipning Skanör >Knivslipning Skara >Knivslipning Skellefteå >Knivslipning Skövde >


Knivslipning Sollefteå >Knivslipning Sollentuna >
Knivslipning Solna >


Knivslipning Stockholm >
Knivslipning Stockholm City >
Knivslipning Spånga >

Knivslipning Strängnäs >Knivslipning Strömstad >Knivslipning Sundbyberg >Knivslipning Sundsvall >Knivslipning Säffle >Knivslipning Sävsjö >


Knivslipning Söderhamn >


Knivslipning Söderköping >
Knivslipning Södertälje > 


Knivslipning Sölvesborg >
 


Knivslipning Tidaholm >

Hökensås är ett stort skogs- och bergsområde i Tidaholms, Habo och Mullsjö kommuner. Det har en mycket omväxlande natur. Landskapsbilden domineras av den över 10 mil långa urbergsryggen Hökensås som i söder är mer än 300 meter hög. Den anses vara en horst, d.v.s. ett bergsparti som höjts upp eller blivit kvar sedan förkastningar längs sidorna sänkt den omgivande marken. 


Knivslipning Timrå >
 


Knivslipning Tingsryd >
 


Knivslipning Torshälla >
 


Knivslipning  Torsås >
 


Knivslipning  Tranås >
 


Knivslipning Trelleborg >
 


Knivslipning Trollhättan >

 


Knivslipning  Trosa >
 


Knivslipning Tyresö >
 


Knivslipning Täby >
 


Knivslipning  Uddevalla >
 


Knivslipning  Ulricehamn >

 Knivslipning  Umeå >

 


Knivslipning  Upplands Väsby >
 


Knivslipning Upplands-Bro >
 


Knivslipning  Uppsala > 

 


Knivslipning  Vadstena >
 


Knivslipning  Valdemarsvik >
 


Knivslipning  Vallentuna > 

 


Knivslipning  Varberg > 

 


Knivslipning  Vaxholm > 

 Knivslipning  Vetlanda > 

 Knivslipning  Vimmerby >

 Knivslipning Vingåker >
 


Knivslipning Visby >

 Knivslipning Vänersborg >

 


Knivslipning  Värmdö > 

 


Knivslipning  Värnamo > 

 Knivslipning Västervik > 
 


Knivslipning  Västerås >

 Knivslipning Västra Frölunda >

Knivslipning Växjö > 


 Knivslipning  Ystad > 


 Knivslipning Åmål > 

 

 


Knivslipning Ånge > 

 Knivslipning Åre > 

 Knivslipning  Åseda > 
Knivslipning Åtvidaberg > 

 Knivslipning  Älmhult > 


 


Knivslipning  Ängelholm > 


 Knivslipning Ödeshög > 


 Knivslipning  Öland >

 

 


Knivslipning  Örebro > 

 Knivslipning  Öregrund > 

 Knivslipning  Örnsköldsvik >
 Knivslipning Österbymo > 
 Knivslipning Östersund > 
 


Knivslipning Österåker > 
 Knivslipning Östhammar >
 


Knivslipning Skåne >

 Knivslipning priser >


 

Vi slipar följande knivar  kockknivar, köksknivar, slaktknivar, yxor till styckare, slaktare, jaktlag, jägare, restauranger, butiker och privata hushåll.

Knivarna destilleras rutinmässigt före all slipning.

Vi våtslipar alla knivar på slipsten.

Vi slipar knivar på plats hos restauranger, butiker samt företag.

Vi slipar alla sorters knivar, förutom keramiska knivar.

Knivslipning


Här kan du lämna in knivar för slipning.Vill du lämna in knivar för slipning? Lämna in dina knivar till någon av nedanstående butiker i ditt område. Observera att varje inlämningsställe har rätt att själv välja priser för slipningen. För dig som kund innebär det dock en mycket enklare hantering att själv ta dig till din lokala affär.

Lämna knivar


Skicka era knivar på slipning

När ni skickar era knivar för slipning returneras de färdigslipade inom 24 timmar!

Vi slipar slaktknivar, kockknivar,köksknivar,yxor till styckare,slaktare,jaktlag,jägare,restauranger,butiker och privata hushåll.

Knivarna destilleras rutinmässigt före all slipning.

Skicka knivar

 


Kniven är troligen människans äldsta handverktyg, ursprungligen tre olika stenskärvor med vassa eggar, en med rak egg, en med böjd egg, en som var spetsig som man kunde sticka hål med.

Senare bakade man ihop dessa tre stenverktyg till världens första multi tool, först i koppar, brons och järn, numera av stål.

Knivar