Slipning av kirurgiska instrument

Slipning av kirurgiska instrument

 

I nuläget kan vi tyvärr inte ta emot fler uppdrag utav slipning och vård av kirurgiska instrument.Vi hänvisar till våra kolleger och annonsörer inom slipning av kirurgiska instrument på denna sida >
Välkommen till Tre knivar sliperi.

 

Vi är ett knivsliperi med kunder runt om i Sverige och Europa som är etablerade på natursköna Hökensås.

 
Slipning av kirurgiska instrument


Slipning av kirurgiska instrument skickas till oss för korrekt slipning.
Service av kirurgiska instrument


Service av kirurgiska instrument skickas till oss.


Vid felaktigt utförd reparation/service minskas livslängden och funktionaliteten betydligt.
Vård av kirurgiska instrument


Instrumentvård


Kirurgiska instrument  slits minst lika mycket av sterilisation och rengöring som av den dagliga användningen av instrumenten. Kemikalierna som används i dessa steriliserings och rengörings procedurer orsakar katalytisk oxidation av ytan som resulterar i upprepad slitning av ytan


Oxidations temperatur för Instrument med  legering är 750C˚. Eftersom dessa temperaturer inte förekommer regelbundet vid sterilisation och rengörings procedurer på sjukhus, så förekommer ingen oxidering . Följden blir att instrument med  legering kommer att ha en längre livstid.

Den väldigt hårda ytan i legeringen medför en repfri yta vilket bidrar till att mindre föroreningar fastnar på instrumentet och gör dem därför mer lättskötta. Men alla instrument skall vårdas med omsorg.


Vårda kirurgiska instrument

För att kunna bibehålla ett instruments egenskaper och funktionalitet på bästa sätt samt för att vårda er gjorda investering i kvalitetsinstrument, så har vi tagit fram följande råd och skötselanvisningar för att ni ska få optimal livslängd och funktionalitet på instrumenten.


1. Hantera alla instrument varsamt, detta gäller överlag för alla instrument men i synnerhet mikro instrument


2. Låt ej föroreningar torka in på instrumentet Rengör därför instrumentet manuellt eller maskinellt snarast möjligt efter användning


3. Undvik förvaring av instrument i fuktig miljö om möjligt, t.ex. i avvaktan på transport till sterilcentral. Använd endast för ändamålet avsedda lösningar.


4. Låt inte instrument ligga knäppta eller intrasslade i andra instrument. På det sättet kan spänningskorrosion undvikas. Ev knäppen skall lämnas öppna. Mikro instrument skall inte läggas ovanpå varandra.


5. Vatten och vattenånga för rengöring, desinfektion och autoklavering kan innehålla salter, metaller och mineraler, vilka kan orsaka korrosion och missfärgningar. Kontrollera vattenkvaliteten är mjuk. Vid slutsköljning rekommenderas demineraliserat vatten


6. Anvisningar av fabrikanten för diskdesinfektor och diskmedel skall alltid följas. Dosering av diskmedel är mycket viktig ta i beaktande hur förorenat instrumentet är samt kvalitén på vattnet.


7. Använd endast för ändamålet avsedda lösningsmedel vid manuell rengöring och var noga med att följ fabrikantens anvisningar vad gäller dosering, tid och val av desinfektionslösning vid manuell rengöring. Ha inte instrument längre tid i lösningen än de som anvisas från fabrikanten. Vid sköljning använd helst demineraliserat vatten och torka instrumentet så fort som möjligt.


8. Vid ultraljudsrengöring skall instrumentet vara öppet och helt täckt med vätska. Skölj, helst med demineraliserat vatten. Torka noga. Se fabrikantens anvisningar.


9. Kontrollera instrument med avseende på föroreningar repor, missfärgningar, sprickor, korrosion.


10. Kontrollera instruments funktion:


Saxar – kontrollera att bladen glider smidigt mot varandra, provklipp i gasväv eller tyg


Tänger – kontrollera skär och provklipp i papp.


Mejslar – kontrollera skärpa och egg


Peanger och Kärlklämmare – kontrollera att käften stänger och öppnar korrekt, att stängning/öppning sker smidigt.


Pincetter – kontrollera att klor är intakta, att den nyper bra och att den stänger symmetriskt.


Nålförare- kontrollera att käften ej är skadad eller sliten, att stängning/öppning sker smidigt


11. Använd endast instrumentborstar, inga borstar med stål


12. Anolja instrument, efter varje användning. Anoljning görs lämpligen omedelbart före sterilisering på ställen där metall nöter mot metall Använd instrumentolja. Oljan skall ha en flampunkt över 135°C. Använd endast marginellt med olja på ytor som möts vid funktion (boxlås, spärrlås, skruvar, saxskär). Torka bort överflödig olja för undvikande av kladdiga instrument.


13. Följ noga fabrikantens anvisningar vid autoklavering. (Instrument gjorda i Ceramo klarar upp till 180 ° C).” För att ångan skall kunna nå alla delar av ett instrument skall det autoklaveras öppet och inte packas hårt.


14. Hög temperatur kan påverka metallen och hetlufsterilisering tillråds ej


15. Väteperoxidsterilisering rekommenderas ej för svartkromade instrument. Då Dessa kan bli flammiga, dock påverkas inte funktionen.


16. Nya instrument skall rengöras, anoljas, inspekteras samt steriliseras före första användning.


17. Slipning av kirurgiska  instrument skickas till oss för korrekt slipning.


18. Service av kirurgiska  instrument skickas till  oss för korrekt översyn.

Leverans och prislista

Slipade instrument returneras inom 48 timmar från ankomsttid

Servicetid och pris

beror på hur instrumentet är skadat/slitet.Vi kontaktar Er gärna i förväg angående kostnaden på reparationer. I vissa fall kan det vara mer lönsamt att byta ut instrumentet.

Prislista slipning av kirurgiska instrumentKirurgkniv                                                          59:- st


Skalpell                                                              59:- st


Pincett                                                               59:- st


Mejsel                                                                89:- st


Slev                                                                   89:- st


Spatel                                                                 89:- st


Tång                                                                   99:- st


Klämma                                                              89:- st


Hakar                                                                  89:- st


Peanger                                                               89:- st


Nålförare                                                              89:- st

 


För information om slipning av övriga instrument vänligen kontakta oss.


Priserna är exklusive moms


Beställa tid

Ni behöver inte beställa tid,men det är trevligt när ni skickar ett mail om att instrumenten är på väg.

Välkommen att skicka instrumenten  till

Tre knivar

Månsabolet 1 Häldeholm

566 93 Brandstorp

Sweden 

Vi slipar följande knivar kockknivar,köksknivar,slaktknivar,yxor till styckare,slaktare,jaktlag,jägare,restauranger,butiker och privata hushåll.

Knivarna destilleras rutinmässigt före all slipning.

Vi våtslipar alla knivar på slipsten.

Vi slipar knivar på plats hos restauranger,butiker samt företag.

Vi slipar alla sorters knivar,förutom keramiska knivar.

KnivslipningHär kan du lämna in knivar för slipning.Vill du lämna in knivar för slipning? Lämna in dina knivar till någon av nedanstående butiker i ditt område. Observera att varje inlämningsställe har rätt att själv välja priser för slipningen. För dig som kund innebär det dock en mycket enklare hantering att själv ta dig till din lokala affär. Hämtning och lämning sker 1 gång per vecka.

Lämna knivar


Skicka era knivar på slipning

När ni skickar era knivar för slipning returneras de färdigslipade inom 24 timmar!

Vi slipar slaktknivar, kockknivar,köksknivar,yxor till styckare,slaktare,jaktlag,jägare,restauranger,butiker och privata hushåll.

Knivarna destilleras rutinmässigt före all slipning.

Skicka knivar

 


Kniven är troligen människans äldsta handverktyg, ursprungligen tre olika stenskärvor med vassa eggar, en med rak egg, en med böjd egg, en som var spetsig som man kunde sticka hål med.

Senare bakade man ihop dessa tre stenverktyg till världens första multi tool, först i koppar, brons och järn, numera av stål.

Knivar