Grundutbildning knivslipning

Grundutbildning i knivslipning 

Grundutbildning i knivslipning


Vänder sig till den som vill ha en utökad fördjupande utbildning i knivslipning.

Vi erbjuder följande utbildning  i knivslipning  där du efter genomförd utbildning ska kunna slipa en kniv på ett säkert sätt på slipsten. Utbildningen ger en inblick och förståelse för olika typer av knivar och vilka förutsättningar som krävs för att slipa knivar.Det här är en teoretisk kurs blandad med praktiska moment för er som vill lära sig mer om hur man slipar knivar.Vid de praktiska momenten demonstrerar kursledaren olika tekniker av slipning och vad det ger för resultat. Du som deltagare får sedan själv slipa på egen hand. Vi går igenom och diskuterar de olika teknikerna och dess resultat och du får sedan själv bedöma vilken metod som passar dig bäst.
Utbildningens mål

 

Utbildningens övergripande mål är att eleven efter genomgången och godkänd utbildning skall ha tillräckliga praktiska och teoretiska kunskaper för att få en inblick och förståelse för olika typer av knivar och vilka förutsättningar som krävs för att slipa knivar.

Innehåll av utbildning  i knivslipning


-Slipning av knivar på slipsten

-Återställning av skadad egg

-Återställning av hack i eggen

-Underhåll av knivar

-Säker hantering av knivar

-Underhåll och skötsel av slipmaskin

-Arbetsmiljö och säkerhet

Studiematerial


Knivslipning >

Förkunskaper


Knivvana


Minst 18 år


Medtag egna knivar

Slipmaskin


Vi använder oss utav Tormeks slipmaskin

Målgrupp


Utbildningen  vänder sig till rena nybörjare såväl som professionella kockar och yrkesmän, kursen utformas efter era personliga egenskaper och förkunskaper.

Utbildningstid


Utbildningens tid är Kl. 09.00-15.00
Utbildningsplats


Vi anordnar utbildningen hemma hos dig, alt hos oss i Jönköping. Utbildningarna arrangeras löpande varje vecka.

Vårt upptagningsområde sträcker sig från Malmö-Stockholm, orter därutöver begär offert.


Utbildningsstart


Kursen arrangeras kontinuerligt
Antal deltagare

Antal deltagare är satt utav kvalitetsskäl  från 1 deltagare till max 5 deltagare per utbildning

Kostnad för grundutbildning i knivslipning


Utbildning i knivslipning Jönköping              Pris per deltagare >Utbildning i knivslipning Stockholm              Pris per deltagare* >Utbildning i knivslipning Göteborg                Pris per deltagare* >Utbildning i knivslipning Malmö                    Pris per deltagare* >Utbildning i knivslipning hemma hos er       Pris per deltagare* >*av er anvisad och finansierad kursplats


Samtliga priser inklusive momsDenna utbildning är i dagsläget ersatt av professionell utbildning i knivslipning > Kostnad för grundutbildning i knivslipning >Anmälan till grundutbildning i knivslipning >Alla kurser och utbildningar > 

Vi slipar följande knivar kockknivar, köksknivar, slaktknivar, yxor till styckare, slaktare, jaktlag, jägare, restauranger, butiker och privata hushåll.

Knivarna destilleras rutinmässigt före all slipning.

Vi våtslipar alla knivar på slipsten.

Vi slipar knivar på plats hos restauranger, butiker samt företag.

Vi slipar alla sorters knivar, förutom keramiska knivar.

Knivslipning


Här kan du lämna in knivar för slipning.

Vill du lämna in knivar för slipning? Lämna in dina knivar till någon av nedanstående butiker i ditt område. Observera att varje inlämningsställe har rätt att själv välja priser för slipningen. För dig som kund innebär det dock en mycket enklare hantering att själv ta dig till din lokala affär. Hämtning och lämning sker 1 gång per vecka.

Lämna knivar


Skicka era knivar på slipning

När ni skickar era knivar för slipning returneras de färdigslipade inom 24 timmar!

Vi slipar slaktknivar, kockknivar,köksknivar,yxor till styckare,slaktare,jaktlag,jägare,restauranger,butiker och privata hushåll.

Knivarna destilleras rutinmässigt före all slipning.

Skicka knivar

 


Kniven är troligen människans äldsta handverktyg, ursprungligen tre olika stenskärvor med vassa eggar, en med rak egg, en med böjd egg, en som var spetsig som man kunde sticka hål med.

Senare bakade man ihop dessa tre stenverktyg till världens första multi tool, först i koppar, brons och järn, numera av stål.

Knivar