Aktuellt

Aktuellt idag


Denna sida uppdateras dagligen.Välkomna att skicka era knivar för slipning, knivarna returneras nyslipade inom 24 timmar!

Följ de tre stegen nedan
Vanliga frågor >

CORONAVIRUS, COVID 19

Coronavirus, Covid-19


Med anledning av utbrottet av coronavirus covid-19 bevakar vi läget och utvecklingen kontinuerligt och följer information och riktlinjer från främst Folkhälsomyndigheten, Regeringen, Utrikesdepartementet och Krisinformation, Dessa myndigheters råd och rekommendationer uppdateras löpande.


Covid-19 har förändrat landskapet för oss alla och fortsätter att förändras. Varje företag och människor har egna, unika utmaningar, men alla påverkas vi på något sätt.


Vi på Tre Knivar vill, precis som alla andra, ta vårt ansvar och bidra till att minimera smittorisken, både för er kunder och för våra medarbetare.


Vi har alla ett individuellt ansvar att inte bidra till smittspridning.Situationen angående coronaviruset och covid 19  förändras ständigt med ny information, vi följer utvecklingen och fortsätter hålla er informerade om vilka åtgärder vi tar.Så förhindrar vi eventuell smittspridning av coronaviruset.


-Vi desinficerar (oavsett epedemier, smittsamma sjukdomar och utbrott av virus eller pandemier) alltid alla knivar, rakknivar, yxor, instrument och verktyg rutinmässigt.


-Alla slipstenar desinficeras rutinmässigt.


-Vi använder alltid handsprit.


Dessa rutiner är enligt expertis inom smittskydd säkra och väl genomtänkta.Mer utförlig information om coronaviruset, hur det smittar och hur vi ska skydda oss på bästa sätt finns att läsa på Folkhälsomyndighetens hemsida.Vår strategi Produktion och leveranser som vanligt
Vårt fokus är att upprätthålla vår service och leverans till våra kunder. Våra anläggningar är i drift och vi producerar utan störningar på hög nivå. Ledtider är som normalt, lagernivåer stabila och vår leveransprecision är på hög nivå. Vi studerar noggrant utvecklingen på våra marknader och följer beslut och rekommendationer från myndigheter - allt för att löpande vidta förebyggande åtgärder vid ev. förändrade förutsättningar i vårt samhälle i stort.Avbrott av tjänster

Vi pausar tillfälligt mobil slipning av knivar och verktyg samt upphämtning av knivar och verktyg.Vår insats

Vår orderingång ligger på en fortsatt hög nivå, trots detta detta sänker vi nu priserna på  annonsering och marknadsföring för att  på detta sätt hjälpa våra befintliga och kunder, samt övriga företag, butiker, restauranger, konsumenter och privatpersoner i denna mycket svåra tid.Vi följer utvecklingen
Med stort engagemang fortsätter vi vår verksamhet och hoppas att vi på ett bra sätt tar oss igenom denna exceptionella globala händelse. Vi kommer löpande hålla dig uppdaterad.

Situationen förändras ständigt, vi följer utvecklingen och fortsätter hålla er informerade om vad vi gör och vilka beslut vi fattar som påverkar er kunder på denna sida.Tre knivar sliperi

 

Vi har funnits på marknaden sedan mitten av 1980-talet i nuvarande form, med traditionell knivslipning på vattenkylda slipstenar, med kunder runt om i Sverige och Europa vi är etablerade på natursköna Hökensås.

 

Företaget

knyter an till den tradition som finns bland knivslipare,skärslipare, knivmakare och tillverkare. Rätt kniv och noggrant slipad bidrar till nöjet att laga mat.

 

Vår affärsidé

Professionell knivslipning med rikstäckande upptagningsområde i både Sverige och Europa för att skicka knivar för slipning med post eller annan distributionsfirma,som lanserades 1986 med stor framgång  då vi blev rikstäckande och på senare tid även i Europa inom knivslipning.

In och utlämningsstället är aldrig längre ifrån kunden än närmaste postkontor,postombud eller distributionsfirma.

 

Erfarenhet

Vi har mångårig erfarenhet av att slipa knivar.

Vi bidrar till att vårda ett hantverk.

Vi vill alltid lämna bästa kvalité och service till våra kunder.

 

Mode idag

Senare års matintresse med uppsving för smarta, snygga knivar av hög kvalité är välkänt.

 

Vår vision är

Att alltid ha kunden i fokus.

Att alltid hålla konkurrenskraftiga priser.

Att alltid hålla korta leveranstider.

Att vara ledande inom kvalitetsslipning.

 

Våra kunder

finns bland restauranger, krogar, hotell, kursgårdar, privatpersoner, butiker och företag.Vi åtar oss slipning av knivar,yxor och verktyg.

 

Vi slipar knivar

åt privatpersoner, företag och butiker.

Vi våtslipar alla knivar på slipsten.

Vi slipar knivar på plats hos restauranger,butiker samt företag.

Vi slipar alla sorters knivar,förutom keramiska knivar.

 

Vår policy

 

Vår miljöpolicy

Tre knivar arbetar för en hållbar utveckling där miljöhänsyn integreras i all verksamhet, såväl nationellt som internationellt. Miljökrav ska, så långt det är möjligt, även ställas på de aktörer som arbetar på uppdrag av eller samverkar med  vår sektor.

Tre knivar tar sitt samhällsansvar inom miljöområdet genom ett aktivt och långsiktigt miljöarbete.

 

Vi förbinder oss därför att:

 

 Identifiera, värdera och möta de krav som ställs på oss inom miljöområdet.

 Anskaffa miljöanpassade tjänster och produkter till våra kunder.

 Bedriva och ständigt förbättra vår verksamhet på ett sätt som balanserar vårt

 samhällsansvar inom miljöområdet med ekonomi och teknik.

 Ha mycket god kompetens om miljöfrågor med anknytning till den materiel vi anskaffar.

 Skapa förutsättningar för våra medarbetare att ta ett aktivt miljöansvar.

 Kontinuerligt förbättra provningsverksamhetens miljöprestanda.

 Kommunicera vårt miljöarbete på ett öppet och tydligt sätt.

 Skapa förutsättningar för våra medarbetare att ta ett aktivt miljöansvar.

 

 

Vår policy för  kvalitet, leverans och arbetsmiljö

 

 Vi sätter kunden i fokus och anpassar vår leverans  för att uppfylla förväntningarna.

 Vi skapar, följer och förbättrar ständigt gemensamma och kvalitetssäkrade arbetssätt, verktyg och system.

 Vi har ordning och reda på våra arbetsplatser.

 Vi förebygger skada och ohälsa genom riskhantering, planering och delaktighet.

 Vi följer upp och förbättrar ständigt vår arbetsmiljö och medarbetarnas hälsa, säkerhet och välbefinnande.

 Vi föreslår och väljer lösningar med bra arbetsmiljö- och miljöprestanda.

 Vi arbetar ständigt med förbättring inom områdena  energi, klimat, materialval samt ekosystem.

 Vi tar ansvar för våra materialval och produkter, likväl som för våra leverantörsrelationer.

 Vi baserar våra beslut på fakta, förnuft och  livscykelperspektiv.

 Vi tydliggör och följer lagar, förordningar, kontraktskrav och våra egna krav.

 

 

Kundpolicy

Vi är inget utan belåtna kunder och det är en självklarhet för oss att arbeta efter en 100% nöjd kundgaranti. Vår kundpolicy är att en nöjd kund är en trogen kund.Vi vill att du alltid ska vara helt nöjd med  vår  slipning och service. Därför erbjuder vi 100% nöjd kundgaranti som innebär att vi kostnadsfritt slipar om dina knivar om du inte skulle bli nöjd.

 

 

 

Kvalitetspolicy

I vår verksamhet skall vi genom ständiga förbättringar, erbjuda rätt kvalitet på våra produkter och tjänster. Vi skall vara ett pålitligt företag som arbetar långsiktigt och som kan kännetecknas av god affärsetik. Vår personal skall kontinuerligt informeras och utbildas så att de har goda kunskaper för att, på ett så kompetent sätt som möjligt, kunna utföra sina arbetsuppgifter.Vår kvalitetspolicy bygger på att utveckla, producera och leverera i tid till en kvalitet som överstiger våra uppdragsgivares förväntningar. För att göra det har vi utvecklat kvalitetssystem och processer som kontinuerligt vidareutvecklas för att möta våra kunders förändrade affärsbehov. Därför lägger vi ett mycket stort engagemang vid att sätta oss in i våra uppdragsgivares processer, behov och verksamhet för att säkerställa ett optimalt resultat i utsatt tid.

 

 

Våra värderingar

Vi tror att varje individ har något värdefullt att erbjuda och vi strävar efter att tillämpa samma värderingar när vi arbetar.

 

Ledarskap genom gott exempel

Våra chefer agerar utifrån våra värderingar, skapar en trevlig stämning och förväntar sig detsamma från medarbetarna.

 

Viljan att ständigt förnyas

För att förverkliga vår vision om ett bättre liv hemma måste vi möta kundernas behov med innovativa lösningar.

 

Gemenskap och entusiasm

Tillsammans kan vi lösa till synes olösliga problem. Det är något vi gör hela tiden.

 

Kostnadseffektivitet

Låga priser vore omöjliga utan låga kostnader. Därför är vi stolta över att uppnå bra resultat med små resurser.

 

Ett verklighetsbaserat synsätt

Vi tillämpar praktiska, verklighetsbaserade lösningar när vi utvecklar, förbättrar och tar beslut.

 

Ödmjukhet och viljestyrka

Vi respekterar varandra, våra kunder och våra leverantörer. Tack vare vår viljestyrka får vi saker gjorda.

 

Vi vågar vara annorlunda

Vi ifrågasätter gamla lösningar och ändrar oss gärna om det dyker upp en bättre idé.

 

Ta och fördela ansvar

Vi uppskattar medarbetare med potential och uppmuntrar dem att överträffa sina egna förväntningar.

 

Enkelhet

Vi löser problem, bemöter människor och tar itu med utmaningar med en avslappnad och rak attityd.

 

Alltid på väg någonstans

Vi utvärderar vad vi har gjort idag och frågar oss vad vi kan göra bättre imorgon, för att få nya idéer och inspiration.

 

Tack för ert förtroende att ni väljer oss för slipning av knivar & verktyg!


Hämtning av knivar

 

Vi hämtar och lämnar knivar och verktyg för slipning i följande städer/orter med omnejd >

  

Erbjudande i vår butik

 

Dessa erbjudanden gäller i vår butik. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, att erbjudandet kan förändras, samt att utvalda varor eller tjänster   tar slut.


Dagens erbjudande >

 


 

 

Erbjudande i saluhallen

 

Dessa erbjudanden gäller i saluhallen. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, att utbudet kan förändras, samt att utvalda varor eller tjänster tar slut.


Dagens erbjudande i saluhallen >

 

 


 

Erbjudande på Facebook

 

Dessa erbjudanden gäller på Facebook.Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, att erbjudandet kan förändras, samt att utvalda varor eller tjänster   tar slut.

 

Erbjudande på Facebook >


Betala med mobilen

 

Betala med mobilen via swish

Nu kan både företag och privatpersoner betala slipning av knivar och verktyg via Swish till oss.


Swish fungerar mellan Danske Bank, Handelsbanken, ICA Banken, Länsförsäkringar, Nordea, SEB, Skandia, Sparbanken Syd, Sparbanken Öresund samt Swedbank och Sparbankerna.

Swish är en mobiltjänst för privatpersoner och företag. Tala med din bank om hur du kan använda Swish.

 

Så här betalar ni med swish >Presentkort


Presentkort en säker presentsuccé för alla.....


Nu kan du ge bort en mycket uppskattad gåva i form av  nyslipade  knivar och yxor, eller ett presentkort för kurs eller utbildning i knivslipning.

Att ge bort ett presentkort från Tre knivar är inte bara en nyttig  gåva utan även en mycket uppskattad sådan oavsett tid på året. Knivar är något de flesta använder varje dag men sällan har tid att vårda och nästan aldrig har tid för att lämna in för professionell slipning.Det finns egentligen ingen tid på året då vårt presentkort inte skulle vara en uppskattad gåva. Att hitta den perfekta presenten är inte alltid så lätt. Därför har vi gjort det enkelt för dig genom att samla våra bästa presenttips till olika högtidsdagar och andra presenttillfällen här.Ett presentkort är den perfekta presenten att både ge bort och få. Du slipper fundera vad du ska köpa som present.

Presentkort fungerar även utmärkt som en akutgåva, kom du precis på att syrran fyller år idag? Kanske glömt bort mors dag eller fars dag?

Våra gåvokort är en utmärkt gåva för vänner , kunder och anställda. Ett enkelt medel för att visa sin uppskattning . Varför inte skicka det till nya potentiella kunder för att kanske öppna nya dörrar? Oavsett syfte passar våra gåvokort perfekt och kommer sprida värme, glädje och kanske förhoppningsvis skapa nya affärsrelationer.

Snygga presentkort i valfria belopp.Ge bort ett presentkort som berättigar till slipning av knivar , yxor, eller en utbildning i knivslipning,en uppskattad present. Perfekt om du har svårt att komma på vad du ska ge bort när någon ska uppmuntras eller uppvaktas!

 

Köpa presentkort >


Saluhallen

-en butik på internet för privata, proffs och hem & hobby


Butiken  drivs av våra värderingar och vårt stora intresse för livet hemma. Varje produkt, vara  eller tjänst vi saluför  bygger på vår vision att göra hemmet och vardagen  till en bättre plats och tillvaro.Vår affärsidé går ut på att erbjuda ett brett sortiment av form- och funktionsriktiga verktyg och heminredningsartiklar till så bra priser att så många som möjligt kan köpa dem.För att kunna erbjuda våra kunder prisvärd kvalitet arbetar vi hårt med att optimera hela vår värdekedja.Dessutom sträcker sig vår vision långt  bortom  knivslipning och heminredning. Vi vill skapa en bättre vardag för alla som påverkas av vårt företag.Vi är helt fristående så ni finner ett stort varierat utbud av produkter.

Vår vision är att skapa en bättre vardag och en lyxig helg för alla. Vår strävan och mål är att alltid kunna erbjuda våra kunder samt leverantörer god service och snabba leveranser.

Vårt sortiment och våra priser i butiken uppdateras löpande.

Vi är hela tiden öppna för samarbete med nya leverantörer stora som små– etablerade som oetablerade,  så när du är  intresserad av ett samarbete är det bara att kontakta oss.

 

Saluhallen > 

                                                                                                                                                                                                                                                                      Black Friday

 

BLACK FRIDAY – EN ANNORLUNDA HISTORIA, ETT ANNORLUNDA FENOMEN BÅDE FÖR KUNDER OCH BUTIKER

 

I butiker både i Usa, Sverige, Europa och Asien, dyker det upp mängder med extra bra erbjudanden under Black Friday. Dagen är fortfarande inte lika stor i andra länder som det är i USA. Likväl, effekten av denna shoppinghögtid sprider sig snabbt runt om i världen. Då undrar du kanske, när är Black Friday? Datumet för Black Friday 2017 är 24 November.Det faktiska datumet För Black Friday eller Black Fredag  ändras från år till år, men tumregeln är att det alltid är fredagen efter Thanksgiving.

 

I USA är Black Friday den största shoppingdagen med rekordomsättningar i butik. Det gissas på att Black Friday får kassaapparaterna att plinga in mer än 60 miljarder dollar på bara denna enda  dag. Vissa butiker öppnar redan kvällen innan Black Friday, bara för att den som är snabbast ska få tag på de billigaste produkterna och bästa erbjudandena. Namnet Black Friday har förklarats på flera olika sätt. Bland annat för att beskriva trafikkaoset som uppstår i de största städerna dagen efter Thanksgiving. Andra tror att förklaringen är att många butiker blöder röda siffror i de finansiella rapporterna från januari till november, men strax efter Thanksgiving och Black Friday börjar siffrona att bli svarta igen.

 

Storbritannien är en av de första som följt i  USAs fotsteg. Deras Black Friday verkar bli den största som landet någonsin haft. Detta kommer med blandade känslor från både butiker och konsumenter. Dock så är det stora deltagandet under dagen ett bevis på att majoriteten älskar Black Friday erbjudanden. Det är därför lätt att se varför så många också är ivriga inför Sveriges Black Friday.

 

I Sverige  är det speciellt webbutiker som de senaste åren har dragit igång den svenska versionen av Black Friday. Men det finns flera fysiska butiker som hakar på trenden också. Under de 24 timmar som erbjudandena kommer in, så stiger sökningarna och trafiken till nätbutikerna på nästan 100 procent gentemot en vanlig dag. 

 

 

Erbjudande under Black Friday >

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 


 Knivskola, konsten att sköta knivar......

 

 

Knivens historia

Kniven är troligen människans äldsta handverktyg, ursprungligen tre olika stenskärvor med vassa eggar, en med rak egg, en med böjd egg, en som var spetsig som man kunde sticka hål med. Senare bakade man ihop dessa tre stenverktyg till världens första multi tool, först i koppar, brons och järn, numera av stål. Knivens grundform har funnits i tusentals år, en vass del (eggen) att skära med, en böjd del att flå med - och en spetsig del att sticka med.

Knivar har många olika användningsområden. Detta medför att knivar dels ser olika ut i olika delar av världen och dels att eggarna är olika utformade. De har utformats efter sitt användningsområde.

 

Knivarna var personliga, man hade sin kniv nedstucken i bältet. På så sätt var kniven alltid till hands när man behövde den. Det dröjde många hundra år innan den blev en bordskniv.


På 1500-talet dök bordskniven upp hos de förmögnaste klasserna. De första bordsknivarna var vassa och spetsiga. Man skulle kunna spetsa ett köttstycke med den samt att den skulle vara lätt att skära med. Kniven hade alltså både kniven och gaffelns funktioner.


Under 1600-talets senare hälft började matknivar med breda blad och rundad udd förekomma i Frankrike. Det finns ett antal olika orsaker som bidragit till detta. Det kanvara för att gaffeln började användas, vilket medförde att knivens spetsiga udd blev onödig. Det kan också bero på Ludvig XIV som 1669 utfärdade ett förbjud mot spetsiga bordsknivar, då de använder som vapen vid gräl på hans middagar. Eller så kan det vara den berömde kardinalen Richelieu som ändrade knivens utformning. Han hade ofta kanslern Séguier som gäst i sitt hus. Kanslerns uppträdande var snaskigt och obelevat. Bland annat använde han kniven till att peta i tänderna. Kardinal Richelieu som ogillade hans beteende bad sin hovmästare att skaffa knivar utan spetsiga blad.Kniven har alltid varit ett betydelsefullt redskap för att skära med både utomhus och inomhus. Man använde den vid jakt, fiske ,hantverk och hemslöjd, när man sysslade med djur och när man arbetade på skepp och båtar, med segel och tågverk.


Kniven – alla verktygs moder

Alla har en, och alla använder den flera gånger om dagen. Så är det i dag och så har det varit i tusentals år. Det handlar om kniven, alla verktygs moder. Fortfarande lika aktuell – på skogsturen som på fina krogen i storstaden. Principen med det här universalverktyget tycks oföränderligt: Ett vasst blad och ett skaft lämpligt att hålla i. Svårare är det inte. Genialiskt enkelt!


Kniven är ett av människan grundläggande tidigaste redskap och har använts som verktyg i över 2,5 miljoner år. Kniven är, tillsammans med hjulet, den viktigaste uppfinningen i mänsklighetens historia. De första knivarna tillverkades under stenåldern och gjordes utav flinta, obsidian och ben. Knivar blev allt vanligare under järnåldern och en handsmidd kniv som tillverkas idag ser likadan ut som en kniv från den tiden.

Först på 1500-talet började kniven ackompanjeras av gaffeln, och på landsbygden dröjde det en bit in på 1800-talet. Långt in på 1700-talet var det fortfarande vanligt att fint folk åt med bara kniv och fingrar. Kniven har dock alltid funnits med som ett redskap för mat och under 1600-talets senare hälft började matknivar med breda blad och rundad udd förekomma i Frankrike. Detta för att Ludvig XIV år 1669 utfärdade ett förbud mot spetsiga bordsknivarför att undvika slagsmål vid matborden, då det hände att gäster stack ned varandra i fyllan vid gästabuden.

Överklassen hade länge egna speciella matbestick som de tog med när det bjöds till gästabud. Efter måltiden slickade man av dem, torkade dem på duken och lade dem i ett elegant etui.  Runt om i landet fanns det ett flertal knivsmeder som tillgodosåg befolkningens behov av skärande redskap. Under 1800-talet tog fabrikerna över en stor del av knivproduktionen. Knivbladen tillverkades av kolstål ända fram till 1930-talet då det lättskötta rostfria stålet blev allt vanligare.Användning av knivar

Den vanligaste typen av knivar är "allroundkniven", en kniv man bär i bältet och har med sig ute i naturen och som man använder till många olika ändamål. En allroundkniv måste vara tålig. En enkel beskrivning av allroundkniven är att den är inte bra till någonting - men den duger till allt - och just det är en allroundknivs uppgift att klara.

Det finns jaktknivar av olika slag, fiskeknivar, slöjdknivar och många andra knivar. Varje kniv har sin speciella egg för just sitt ändamål. Varje typ av kniv slipas och bryns olika då deras skäregenskaper skall motsvara behovet. Det är detta vi här skall försöka ge en lättbegriplig beskrivning av.

 

Knivarnas storlek och form.

Knivarnas storlek och form varierar.

Svenska knivar är, jämfört med andra delar av världens knivar, små och mycket vassa knivar. Ett svenskt allroundknivblads längd ligger oftast under 10 cm. Ett knivblad från USA ligger på 12-18 cm, ibland längre. Sydamerika använder oftast machete, d.v.s. ett blad på över 40 cm. Arabiska knivar har ofta svängt blad, i Asien är det vanligt med vinklade eller kurvformade blad. Japanska köksknivar har ofta egg på bara en sida o.s.v. Knivar skiljer sig alltså åt i detaljer - men grunden är sig lik, en rak skärande egg och en spets att sticka hål med.

Eggarna möts i olika vinklar, en del har låga vinklar som på ett rakblad - andra branta vinklar som på en yxa. Ett rakblad duger inte att hugga ved med - och en skogsyxa kan du inte raka dig med. En kirurg har sina skalpeller, en skomakare sin skomakarkniv - de kan inte byta knivar med varandra, det skulle inte fungera för någon av dem - ytterligheter - men en hygglig beskrivning på problematiken.


(Vår s.k. Morakniv har funnits i över 1000 år. Miljoner knivanvändare har tillsammans designat dess bladform, egg, storlek, osv. Den har under mer än tusen år blivit hårdtestad av människor som kunde detta med knivar, slipvinklar osv. Den går inte att förbättra med andra ord – den är perfekt – just här, i vårt klimat, med våra trädtyper och andra material, osv. För vårt klimat är det den ultimata överlevnadskniven)!

Begreppsförklaring:

Svenska knivblad är oftast vad man kallar ett "parallellt" knivblad, det finns alltså två parallella platta ytor mitt emot varandra bakom eggen,( typ Morakniv). Knivsidorna är alltså parallella. Tänk dig hur ett hus ser ut från dess kortsida, takvinkeln är eggen, väggarna är bladets parallella ytor.


Det är numera också ganska vanligt med trekantiga knivblad. Det vill säga att knivbladet saknar parallella ytor och håller samma vinkel från eggen till nacken vilket innebär att knivnacken kan vara ganska bred. Slipeggen går alltså ända bak till knivnacken utan att det finns parallella ytor. Tänk dig en indiansk tepee, så ser ett trekantigt blad ut.

Slipvinkeln slipar man , bryneggen bryner man och skäreggen är den del av eggen man skär med (där eggens båda sidor möter varandra). I alla fall använder vi oss av dessa begrepp när vi här beskriver hur man får en vass egg - och en egg som behåller sin skärpa.


Vi skall här beskriva hur man får en kniv vass – och hur man håller kniven vass - samt hur detta påverkar och förlänger knivens livstid.

Vi kommer i fortsättningen att använda ordet egg som ett samlingsnamn för hela den slipade delen på ett knivblad. Slipegg för den delen av eggen som man slipar, brynegg för den del som man bryner - och skäregg för den yttersta delen av eggen, den man skär med (och där eggens båda sidor möts).


Med dessa ord på delar av eggen blir förklaringen lättare att utföra och även, förhoppningsvis, lättare att förstå. Men det finns många andra begrepp som vi måste reda ut - och ha samma namn på.Slipvinkel på knivar

Slipvinkeln anges i grader. Graderna anger vi efter en tänkt linje som utgår från skäreggen till knivnacken , rakt igenom knivbladet till knivnackens mittlinje. Slipeggen och bryneggen har olika gradantal. (Vissa knivar kan sakna brynegg, slipeggens slipvinklar möts då till en skäregg).

En kniv med 20 graders slipvinkel har alltså 10 grader på var sin sida av bladet. Tillsammans ger detta 20 graders slipvinkel. En kniv med 22 graders slipvinkel har alltså 11 graders slipvinkel på var sida av knivbladet. Normala knivblads slipvinklar ( I Skandinavien) varierar mellan ca: 18-24 grader totalt = 9 -12 grader per knivsida. (Amerikanska slipvinklar ligger oftast betydligt högre).


Vi kommer normalt att använda oss av grader på enbart en sida av knivbladet i denna beskrivning. När vi anger båda sidors totala gradantal anger vi detta speciellt och kallar det för: total slipvinkel. Orsaken till detta är att man inte nödvändigtvis behöver ha samma gradantal på båda knivens sidor - beroende på knivens användningsområde. (En kniv kan alltså ha 5 graders slipvinkel på ena sidan och 15 graders slipvinkel på andra sidan och alltså ha 20 graders total slipvinkel).

Vad är höger respektive vänster sida på en kniv? Håll kniven framför dig med knivnacken mot dig, eggen från dig, spetsen uppåt. Knivens högra sida har du nu till höger och knivens vänstra sida till vänster.

Alltså: Slipegg, brynegg och skäregg = samlingsnamnet: EGG.

Knivbladets form kan vara parallell eller trekantig (även andra former finns).

Bladformer:


 

Förutom parallella och trekantiga knivblad (genomskärning) finns olika former på själva bladet, rakt, böjt, vinklat och vågformigt för att nämna de vanligaste typerna. Formen har oftast kulturell bakgrund. Bladen kan också vara slipade på båda sidor (två eggar = dolk) och därmed sakna knivnacke.

Stålsorter i knivblad:

Idag är rostfritt stål vanligast i knivblad. (Rostfritt stål är inte enbart en typ av stål, det finns många olika typer och kvaliteter på rostfritt stål). Knivblad tillverkas även av icke rostfritt stål - samt även som en kombination med en kärna av rostfritt stål med mjukare icke rostfritt stål välvt runtomkring.


I vissa länder är det vanligt med hemsmidda knivblad och där skiftar kvalitén ganska rejält. Idag är det också vanligt med blandade metaller av olika stålsorter i knivblad, s.k. demaskerade blad.

Det är viktigt att du vet (ungefär) vad det är för stål i ditt knivblad. Det kan vara svårt att veta den exakta stålkvalitén. Vissa knivtillverkare redogör för vilken stålkvalité de använder sig av i sin tillverkning - andra gör det inte.

Huvudfrågan blir egentligen: Är mitt knivblad rostfritt stål eller ej. Det är en fråga om knivbladets hårdhet. Ett mjukt stål (icke rostfritt) är mjukare och måste ha ett högre gradantal på bryneggen för att behålla skärpan (huvudregel), ett rostfritt knivblad är hårdare och tål en lägre slipvinkel. Specialstål kan tåla en mycket låg slipvinkel.

Stål kan ha många olika egenskaper och härdningar som är en hel vetenskap i sig. Vi kan inte här gå in på enskilda stålkvaliteter utan måste hålla oss till de vanligaste begreppen.


Tumregeln är att mjukt järn/stål måste ha en högre slipvinkel än hårt stål. Specialstål tål lägre slipvinkel än vanligt stål. Specialhärdat specialstål kan ha en mycket låg slipvinkel.

Det är bra att veta vilket stål du har i ditt knivblad (det underlättar). Ta reda på om det är rostfritt eller inte, det är det viktigaste.

Vad använder du din kniv till- och vilken kniv använder du?

Den totala slipvinkeln skiljer sig åt beroende på knivens arbetsområde

 

Vårda  knivar

För att få så stort utbyte som möjligt av sitt arbetsredskap, och för att göra sin arbetssituation så lättsam som möjligt krävs kunskaper om varför ett verktyg fungerar eller inte fungerar i olika situationer. Med de rätta kunskaperna undviks onödig belastning på kroppen. Att skära med en vass kniv i stället för en slö innebär under en arbetsdag åtskilliga hundra kilo, kanske ton i mindre belastning.

Det gäller att förstå hur en egg utformas för olika skärarbeten och hur man upprätthåller skärpan på bästa sätt. En kniv som skär mot ben upprepade gånger får utstå långt större påverkan på eggen än en som används för putsning och renskärning. Därför måste knivar för olika ändamål också slipas i olika vinklar. Detta innebär även att knivarna måste stålas i olika vinklar, beroende på slipvinkeln.

Olika knivar har också skillnader i hårdhetsgrad i stålet vilket betyder att de är olika hårda att slipa . Här märker man att en mjuk kniv går lättare att slipa men å andra sidan inte behåller skärpan lika länge. Detta gör också att omslipningarna blir tätare med följd att mera arbetstid åtgår för att hålla kniven vass.

Knivslipning är i sig ett hantverk samma som skärningen och genom att lära sig så mycket som möjligt av båda uppnår man också en större tillfredsställelse med sitt arbete.

Rostfria knivar för livsmedelsindustrin tillverkas av så kallat martensitiskt rostfritt stål till skillnad mot austenitiskt rostfritt vilket inte är härdbart. Knivstål innehåller mellan 0,40 och 0,70 % Kol samt mellan 13 och 18 % Krom. Kolet har till uppgift att göra stålet härdbart Krom tillsätts för att förhindra korrosion d.v.s. rost.

Allmänt kan sägas att kolhalter under 0,50 % ej rekommenderas för yrkesanvändning då dessa material ej når upp i tillräckliga hårdheter. Dessa stål har däremot mycket goda korrosionsegenskaper vilket kanske är viktigare i hushåll där utseendet på knivarna ofta har större betydelse.

Mora of Sweden använder nästan uteslutande Svensk stål. Detta stål innehåller 0,60 % Kol samt 13,5 % Krom .Tillsammans med en specialbehandling i flytande Kväve vid cirka -80° C uppnår man en hårdhet på knivarna av mellan 57-58 Rockwell C vilket jämförelsevis är bland de högsta utan att för den skull påverka slipbarheten alltför mycket.

Knivslipning förutsätter också att sliputrustningen hålls i gott skick. Alla knivar som skall slipas rengöres först för att inte fett eller köttrester skall fastna på slipstenarnas ytor med följd att dessa slipar allt sämre. Det här borde vara en självklarhet men så är tyvärr inte fallet.

Alla knivtillverkare rekommenderar våtslipning på sten då risken för överhettning av eggstålet är minimal vid denna metod. Att slipa på snabbgående band ställer stora krav på sliparen.

Minsta missfärgning av en knivsegg innebär oftast att man har uppnått temperaturer som är skadliga för stålet. Följderna blir oftast lägre hårdhet och mikrosprickor i dessa delar vilket i klartext innebär en sämre kniv.

Se därför till att slipa på långsamtgående slipsten med god vattenkylning för att undvika överhettningsskador.

Vid slipning av putsknivar bör den totala slipvinkeln ligga på omkring 25°, om denna vinkel underskrids för mycket så blir kniven i och för sig mycket vass men också väldigt känslig då den yttersta delen av eggen lättare viker sig vid kontakt med hårda föremål.

Urbeningsknivar slipas vid högre vinkel , ca. 35°. För att tåla hårdare påfrestning på eggen men då på bekostnad av något högre skärmotstånd. I bägge fallen kan det vara bra att göra en brynvinkel på toppen av eggen för att förstärka denna. Brynvinkeln bör då vara någon grad över slipvinkeln. Detta åstadkoms också i viss mån vid filtpolering av eggen eftersom vaxet även avverkar något. En del vana skärare kan göra den här vinkeln med hjälp av ett fint stenbryne och få knivar som håller i veckor bara genom att rätta upp eggen emellanåt med polerstålet samt att bryna efter någon gång ibland.

Vad som oftast sker när en kniv börjar bli slö är inte att det går ur bitar ur eggen utan att den istället lägger sig åt sidan och därför inte skär.

Skärpstålet har då till uppgift att trycka tillbaka eggen i centrum igen och då förstår man bättre varför polerstålen används i allt större utsträckning. Grövre stål används egentligen bara då man inte har tillgång till slipmaskin, men stålning med grövre stål förutsätter också att kniven stålas efter med polerstål för att jämna till revorna efter grovstålningen och vad som gäller här är att man successivt minskar trycket mot kniven både vid grovstålning och polerstålning. Sista draget skall alltid vara mycket lätt. Som en smekning av knivseggen.

 Ståla knivar

Stålningsvinklarna skall vara samma som brynvinkeln, alltså inte överskrida denna med följd att toppen av eggen rundas av mer än nödvändigt. Enligt vad som tidigare sagts om olika slipvinklar av knivar för olika ändamål så skall alltså knivar stålas olika beroende på vilken vinkel de är slipade i.

Ta god tid på er och se till att ni har bra ljusförhållanden . Lägg an bladet mot skärpstålet och lyft till dess att toppen av eggen träffar stålet . Där ligger stålningsvinkeln.

Kom ihåg att all skärpning av eggverktyg bygger på att man går från grov bearbetning (slipning) till fin bearbetning (polering). Men om ett verktyg inte är alltför slitet så behöver man inte slipa om det utan bara polera.Sköta knivslipmaskin

Se till att slipmaskiner alltid töms på vatten efter arbetsdagens slut så att inte skivorna blöts upp på vissa ställen med påföljd att de blir mjukare där och nöts ojämnt. Grovt nedsmutsade slipskivor kan tvättas med starkt fettlösande tvättmedel eller sprit.

Ett annat tips vid de arbetsplatser som har knivsterilisering är att torka av kniven innan den stoppas i, då annars proteiner bränns fast på klingan och kniven går tungt och därför upplevs som slöare.

 

Knivar i köket

Vilka sorters knivar behövs i köket?

– Det finns mängder av knivar på marknaden för olika användningsområden, men du klarar dig alldeles utmärkt med sex stycken knivar.

Vilka olika knivtyper finns det?

– Det finns två huvudkategorier av stålknivar; stansade och smidda . Den smidda kniven känns igen på att den har ett så kallat mellanlägg och ett kraftigt fingerskydd mellan blad och skaft. Bladet är kilformat från ryggen ned mot eggen. Den stansade kniven saknar mellanlägg, har ett tunnare blad och kilformen är inte lika markant.

– Keramiska knivar har också dykt upp på marknaden.

Keramikknivar rostar inte och påverkas inte av syrliga ämnen, men är ändå ömtåligare. De är inte flexibla i bladet och kan gå sönder om du tappar dem på marmorgolvet hemma.

 

Underhålla knivar

Hur ska jag underhålla mina knivar?

– När du skär med en kniv viker sig eggen lite och det kan uppstå mikroskopiska jack. Då skärper du kniven med ett skärpstål. Det är skillnad på att skärpa och slipa kniven. Skärpa kan du göra hur ofta du vill, för då blir kniven vass. Men slipar du ofta ändras knivens form; den blir mindre. För kockar som slipar ofta kan en kockkniv efter ett tag nästan se ut som en filékniv!

 

Förvara knivar

Hur ska jag förvara mina knivar?

– Du ska absolut inte lägga dina knivar löst i en låda. Då kan kniveggarna slå mot varandra och det bli jack. Dessutom är det lätt att skära sig när du ska ta upp kniven. Använd ett knivblock eller en magnetlist. Det finns också insatser med speciella knivfack som kan användas i kökslådor.

Bör jag diska mina knivar i diskmaskin?

– Nej, av flera orsaker. Dels innehåller maskindiskmedel slipmedel som påverkar skärpan och kniven blir slö, dels innehåller diskmedlet salt, vilket har en negativ inverkan på det rostbeständiga stålet och kan ge fula fläckar och i värsta fall rostangrepp. Andra orsaker är att vattnets hårda tryck gör att kniven vibrerar och då kan skära mot plasten i korgarna och in i stålet vilket kan frigöra rostpartiklar i maskinen som kan angripa kastruller och bestick. Det finns också en skaderisk med att ha knivar i diskmaskinen.


Att välja kniv

Hur ska jag välja min kniv?

– Det finns mängder av modeller och prislägen på knivar. Tänk på vad du ska använda kniven till, men framför allt, gå till en butik och känn dess vikt och balans i handen. Alla har olika stora händer – vilket handtag och tyngd passar dig bäst?

 
Skärpa knivar

Skärpa kniven

Ett skärpstål är ett måste för att hålla kniven skarp mellan slipningarna.

 

Bryna knivar

Bryna och slipa kniv

För att kniven ska behålla skärpan behöver den brynas med jämna mellanrum. Hur ofta beror på vilket material den är tillverkad i och hur den används. En kniv kan brynas tio till tjugo gånger innan skäreggen försvunnit. Då behöver man lämna in kniven till en professionell knivslipare eller slipa själv med slipsten.

Det finns olika typer av brynen. Stålbryne passar bäst till stålknivar med europeisk slipning och keramiskt bryne passar till alla stålknivar. Diamantbryne fungerar på alla knivar, även keramiska.

Ett vanligt misstag är att man köper en dyr kniv och bryner ned skäreggen direkt för att man vinklat kniven fel mot brynet.


Rengöra knivar

Kan jag diska kniven i diskmaskin?

Nej. Lämna aldrig din kniv odiskad. Skölj av kniven direkt efter användning, torka den noga och sätt den på plats i knivblock, magnetlist eller knivlåda.Diska aldrig en skarp kniv i maskin. Maskindiskmedlet utsätter kniven för våtblästring som slöar den. Kniven står dessutom inte still i korgen utan rör sig under diskningen. Eggen skär lätt sönder diskmaskinskorgens plastbeläggning och korgen börjar rosta. Slår eggen mot t ex bestick skråmas dessa och slår den mot hårt material som t ex en annan kniv så skadas eggen. Det är dessutom stor risk att man skär sig på en kniv som står i diskmaskinen.


Salt miljö är aggressiv på rostfria stålmaterial. Lämna aldrig din kniv odiskad efter den använts i salt miljö. Uppstår ytrost kan denna lätt poleras bort med metallputs. Görs inte detta kan djupare korrosionsskador uppstå. Det största problemet med diskmaskinen är kanske ändå själva kulturen. "Jag diskar senare". Du skär kanske i aggressiv mat som saltgurka eller salt sill. Du lämnar kniven på diskbänken för att diska senare. Spaltkorrosionen startar direkt mellan kniv och diskbänk när du har salt vätska emellan. Redan någon timme senare är kniven fläckig och några timmar senare har ytrost uppstått både på kniv och diskbänk väl att märka.


För att inte rostbildningen skall fortsätta, måste du snarast putsa bort ytrosten med knivputs, Autosol eller stålull.Globalkniven har en stålblandning där focus ligger på skärpa. Om focus läggs på rostfrihet blir det inte möjligt att få och bibehålla skärpan. Stålet i kniven är därmed något rostkänsligare än stålet i t ex diskbänken.


Så länge du sköter om din kniv och håller den ren och torr mellan användningarna så kommer din kniv att hålla sig lika fin. Du får gärna använda handdiskmedel. Sköter du dessutom om eggen med skärpstav och vid behov slipsten så har du din Globalkniv hela livet.


 

Min rostfria kniv rostar, varför?

En direktöversättning av stainless blir "rostar mindre".


Alla stål rostar under ogynnsamma förhållanden, även de s k rostfria. Ett stål där fokus läggs på rostfrihet innehåller 18% krom och 8-10% nickel. Ett sådant stål går dock inte att slipa skarpt. Nickel har förmågan att "flyta" och utjämna. Det är därför som en relativt grov stålyta blir perfekt blank om man förnicklar. Nickel hittar också den "ojämnhet" som vi kallar egg och gör den rund och fin.


I knivstål avstår man därför från nickel. Då stora delar av rostfriheten då förlorats tillsätter man en 0,1-1& molybden istället som tätar stålets kristallstruktur men tyvärr når man aldrig riktigt upp till den rostfrihet som nickel ger.


Så länge kniven hålls ren och torr kommer den inte att rosta men syror och salt är aggressiva på alla stål och om det lämnas på ytan, speciellt om kniven ligger mot en annan metallyta som t ex diskbänken, så påbörjas rostangrepp.


Först bildas brunrost (Fe2O3). Detta kan lätt avlägsnas med polergummi, stålull eller putsduk. Om du inte tar bort brunrosten i tid bildas svartrost (Fe3O4) under och den kan inte poleras bort då den bildar gropar i stålet.


Garantin gäller i två år och gäller tillverkningsfel. Både eggskador och rost betraktas normalt som hanteringsfel och garantin gäller ej.Om kniven rostat så polera först kniven med medel som polerar lätt, ex. Autosol. Hjälper inte detta så använd något grövre, ex. svinto. Detta kan repa så var mycket försiktig.


Hur många knivar behöver man egentligen som hemmakock, och vilka egenskaper ska de ha?

Vi reder ut vilka olika knivsorter som finns och guidar dig till rätt val.


Det finns en uppsjö av olika knivmodeller, allt från fiskknivar till frukt- och brödknivar och förmodligen har du redan en del av dessa hemma i besticklådan. Är du på jakt efter nya knivar finns det några bra råd att tänka på. Självklart ska du utgå från typen av råvaror du hanterar, men du bör också välja kniv efter din hands storlek.


Kockkniven – praktisk allroundkniv

Ska du satsa på EN riktigt bra kniv är det kockkniven. En kockkniv bör vara mellan 18–22 cm och ha ett så pass högt knivblad att knogarna inte slår i skärbrädan när du hackar saker, just till grönsaker är kockkniven optimal.


Brödkniven – bortglömd trotjänare

Kniv nummer två som bör finnas i allas knivarsenal är den sågtandade kniven, känd som brödkniven. Det är en universalkniv med tandat blad som passar lika bra till att skära bröd som att dela ett kålhuvud eller en tomat. En brödkniv bör vara mellan 23–32 cm, ju större kniv du har desto lättare blir det att dela en stor limpa.


– Brödkniven glöms ofta bort, men eftersom folk generellt lägger ganska lite tid på att sköta sina knivar så är den egentligen perfekt till mycket.


Skalkniv – liten och användbar

Skalkniven är en smidig liten kniv som ofta inte är större än mellan 7–15 cm. Den fungerar utöver skalning även till att ansa grönsaker och skala vitlök. Skalkniven bör vara riktigt vass för att kunna utföra de mer precisa momenten.


Filékniv - för fisk och kött

Den fjärde kniven som är riktigt användbar är filékniven. Den är flexibel med ett smalt och böjligt blad. Filékniven är idealisk då du benar ur- och filear fisk eller putsar kött. En filékniv bör vara mellan 16–23 cm.


Urbeningsknivar slipas vid högre vinkel , ca. 35°. För att tåla hårdare påfrestning på eggen men då på bekostnad av något högre skärmotstånd. I bägge fallen kan det vara bra att göra en brynvinkel på toppen av eggen för att förstärka denna. Brynvinkeln bör då vara någon grad över slipvinkeln. Detta åstadkoms också i viss mån vid filtpolering av eggen eftersom vaxet även avverkar något. En del vana skärare kan göra den här vinkeln med hjälp av ett fint stenbryne och få knivar som håller i veckor bara genom att rätta upp eggen emellanåt med polerstålet samt att bryna efter någon gång ibland.


– Dessa knivar är en bra grund, sedan kan man såklart bygga ut med hur många som helst. Vi säljer även trancherknivar, laxknivar, hackknivar och urbeningsknivar … listan kan göras lång.


Japanska eller europeiska knivar

Man brukar skilja på japanska knivar och europeiska knivar. På Electrolux Home säljs enbart japanska knivar. Skillnaden mellan modellerna är att japanska knivar har tunnare egg som ger ett väldigt fint snitt. De europeiska knivarna är grövre och har tjockare blad. Vinkeln på knivarna skiljer sig också. Europeiska knivar har normalt 20–25 graders vinkel medan japanska har runt 15 graders vinkel.


– Ibland reagerar folk negativt när en kniv har en sådan vass egg, de är rädda att skära sig, men faktum är att det är värre om man skär sig på en slö kniv, en riktigt vass egg ger ett fint snitt.


Stålknivar och keramiska knivar

Det vanligaste materialet i knivar är stål kombinerat med ett handtag i plast eller trä. Bland stålknivarna finns flera modeller och hårdhetsgrad att välja mellan. Stålknivar är tåliga, men behöver handdiskas och underhållas för att behålla sin skärpa.Välj en kniv anpassad efter dina behov

Innan du tar ett köpbeslut kan det vara god idé att testa olika knivmodeller och se vilken som ligger bäst i handen. Eftersom alla har olika stora händer kan det vara bra att känna efter vilket handtag och tyngd som passar dig.


– Utgå från hur mycket mat du lagar. Jobbar du som kock eller använder du kniven för vardagsbruk? Handtaget på knivar varierar i storlek och vissa kockar tycker att alltför smala handtag ger dem valkar i händerna, men för någon som bara lägger en halvtimme på matlagningen kan det vara skönt med ett lite smäckrare handtag.


Så mycket kostar en bra kniv

En bra kniv kostar en slant. För kvalitetsknivar hamnar priset ofta runt 1000 kr och uppåt. De billigaste knivarna är stansade ur formar och handtaget pånitat, medan knivar i de högre prisklasserna ofta är handsmidda, ibland i ett helt stycke.


– Sköter du din kniv har du alltid igen pengarna du lägger på en dyrare kniv, då en kniv kan hålla mellan 10–20 år.Knivslipning

Så får du kniven skarp igen

slipa knivVarje gång du använder din kniv viker sig eggen lite och det kan uppstå mikroskopiska jack i bladet. Med hjälp av ett skärpstål eller ett bryne av metall eller keramik kan du snabbt göra kniven vass igen, du bör dock använda så liten vinkel som möjligt för att inte bryna ner skäreggen.Slipa tillbaka eggen

Förr eller senare blir dock stålknivens egg förbrukad. Då är det dags att få tillbaka skärpan med hjälp av en slipsten. Slipning är ett större ingrepp som ändrar knivens form och bör utföras men en våtsten. Våtsten finns i olika kornighet på stenen från 120 grit till 13 000 grit.


Lägre grit använder man om kniven är skadad eller väldigt sliten, sen jobbar man sig upp mot högre grit på stenen för att få fram den fina och vassa eggen. För att få fram en riktigt fin och vass egg bör man använda en sten med 10 000 grit.


Knivvård för slaktknivar för slakt- och köksknivar.

Lär dig att sköta din kniv

 

För att få så stort utbyte som möjligt av sitt arbetsredskap, och för att göra sin arbetssituation så lättsam som möjligt krävs kunskaper om varför ett verktyg fungerar eller inte fungerar i olika situationer. Med de rätta kunskaperna undviks onödig belastning på kroppen. Att skära med en vass kniv i stället för en slö innebär under en arbetsdag åtskilliga hundra kilo, kanske ton i mindre belastning.

 

Det gäller att förstå hur en egg utformas för olika skärarbeten och hur man upprätthåller skärpan på bästa sätt. En kniv som skär mot ben upprepade gånger får utstå långt större påverkan på eggen än en som används för putsning och renskärning. Därför måste knivar för olika ändamål också slipas i olika vinklar. Detta innebär även att knivarna måste stålas i olika vinklar, beroende på slipvinkeln.

   

Olika knivar har också skillnader i hårdhetsgrad i stålet vilket betyder att de är olika hårda att slipa . Här märker man att en mjuk kniv går lättare att slipa men å andra sidan inte behåller skärpan lika länge. Detta gör också att omslipningarna blir tätare med följd att mera arbetstid åtgår för att hålla kniven vass.

   

Knivslipning är i sig ett hantverk samma som skärningen och genom att lära sig så mycket som möjligt av båda uppnår man också en större tillfredsställelse med sitt arbete.

Rostfria knivar för livsmedelsindustrin tillverkas av så kallat martensitiskt rostfritt stål till skillnad mot austenitiskt rostfritt vilket inte är härdbart. Knivstål innehåller mellan 0,40 och 0,70 % Kol samt mellan 13 och 18 % Krom. Kolet har till uppgift att göra stålet härdbart Krom tillsätts för att förhindra korrosion d.v.s. rost.

Allmänt kan sägas att kolhalter under 0,50 % ej rekommenderas för yrkesanvändning då dessa material ej når upp i tillräckliga hårdheter. Dessa stål har däremot mycket goda korrosionsegenskaper vilket kanske är viktigare i hushåll där utseendet på knivarna ofta har större betydelse. Mora of Sweden använder nästan uteslutande Svensk stål. Detta stål innehåller 0,60 % Kol samt 13,5 % Krom .Tillsammans med en specialbehandling i flytande Kväve vid cirka -80° C uppnår man en hårdhet på knivarna av mellan 57-58 Rockwell C vilket jämförelsevis är bland de högsta utan att för den skull påverka slipbarheten alltför mycket.

   

Knivslipning förutsätter också att sliputrustningen hålls i gott skick. Alla knivar som skall slipas rengöres först för att inte fett eller köttrester skall fastna på slipstenarnas ytor med följd att dessa slipar allt sämre. Det här borde vara en självklarhet men så är tyvärr inte fallet.

 


Slipa knivar på slipsten

Alla knivtillverkare rekommenderar våtslipning på sten då risken för överhettning av eggstålet är minimal vid denna metod. Att slipa på snabbgående band ställer stora krav på sliparen,och risken för att kniven blir varm är överhängande.

Minsta missfärgning av en knivsegg innebär oftast att man har uppnått temperaturer som är skadliga för stålet. Följderna blir oftast lägre hårdhet och mikrosprickor i dessa delar vilket i klartext innebär en sämre kniv. Se därför till att slipa på långsamtgående slipsten med god vattenkylning för att undvika överhettningsskador.

Vid slipning av putsknivar bör den totala slipvinkeln ligga på omkring 25°, om denna vinkel underskrids för mycket så blir kniven i och för sig mycket vass men också väldigt känslig då den yttersta delen av eggen lättare viker sig vid kontakt med hårda föremål.


Slöa knivar

Vad som oftast sker när en kniv börjar bli slö är inte att det går ur bitar ur eggen utan att den istället lägger sig åt sidan och därför inte skär.

Skärpstålet har då till uppgift att trycka tillbaka eggen i centrum igen och då förstår man bättre varför polerstålen används i allt större utsträckning. Grövre stål används egentligen bara då man inte har tillgång till slipmaskin, men stålning med grövre stål förutsätter också att kniven stålas efter med polerstål för att jämna till revorna efter grovstålningen och vad som gäller här är att man successivt minskar trycket mot kniven både vid grovstålning och polerstålning. Sista draget skall alltid vara mycket lätt. Som en smekning av knivseggen.

Stålningsvinklarna skall vara samma som brynvinkeln, alltså inte överskrida denna med följd att toppen av eggen rundas av mer än nödvändigt. Enligt vad som tidigare sagts om olika slipvinklar av knivar för olika ändamål så skall alltså knivar stålas olika beroende på vilken vinkel de är slipade i.

Ta god tid på er och se till att ni har bra ljusförhållanden. Lägg an bladet mot skärpstålet och lyft till dess att toppen av eggen träffar stålet . Där ligger stålningsvinkeln.

Kom ihåg att all skärpning av eggverktyg bygger på att man går från grov bearbetning (slipning) till fin bearbetning (polering). Men om ett verktyg inte är alltför slitet så behöver man inte slipa om det utan bara polera.


Slutligen, se till att slipmaskiner alltid töms på vatten efter arbetsdagens slut så att inte skivorna blöts upp på vissa ställen med påföljd att de blir mjukare där och nöts ojämnt. Grovt nedsmutsade slipskivor kan tvättas med starkt fettlösande tvättmedel eller sprit.

Ett annat tips vid de arbetsplatser som har knivsterilisering är att torka av kniven innan den stoppas i, då annars proteiner bränns fast på klingan och kniven går tungt och därför upplevs som slöare.Skötselråd för knivar

Rätt hantering av dina knivar gör att de håller betydligt längre.

Här är några tips:


* När du hackat något, skrapa ned det du skurit från skärbrädan med ryggen av knivbladet, så håller sig eggen vass längre.

* Skär aldrig i ben eller frysta produkter, det skadar kniven.

* Använd aldrig kniven istället för sax. Kniven är till för att skära i råvaror och inte t ex kartong.

* Diska aldrig dina knivar i diskmaskinen. Diskmedel innehåller slipmedel och salt som ger fläckar på stålet och trähandtag kan förstöras. Dessutom kan du skära dig och diskmaskinens innanmäte kan i värsta fall ta stryk. Handdiska dina knivar under rinnande, ljummet vatten, dra diskborsten ifrån den skarpa eggen och torka torrt med handduk.

* Förvara dina knivar väl avtorkade i ett knivblock, i ett speciellt knivfack eller på en magnetlist (fungerar inte för keramikknivar). Lägg aldrig knivarna löst i besticklådan. När kniveggarna slår mot varandra bildas lätt jack.

* Använd skärbrädor av trä eller plast. Marmor och glas gör kniven slö.

* Även rostfria knivar har en tendens att rosta, ofta på grund av syra och fukt. Prova att ta bort fläckarna genom att gnugga bladet med en kökshandduk doppad i olja.

     


Skärbrädor

Vad skall jag använda för skärbräda?

Det är naturlagarna som gäller. Är skärbrädan hårdare än kniven så skadas kniven. Är skärbrädan mjukare än kniven så tar skärbrädan skadan istället. Jobbar man med lätt hand är det dock inget stort problem.Här följer uppställning för val av material i skärbrädor:


1: Ändträ: Det bästa för kniven och också den bräda som håller längst. Håll den inoljad och diska direkt efter användning med vatten. Använder du diskmedel går oljan ur och du skall helst slipa av den råa ytan som blir när fibrerna reser sig efter att ha sugit in vatten. Olja sen in den igen med paraffinolja.


2: Liggande trä: Lite mer motstånd för kniven men helt OK. Skär med lätt hand så varar också denna bräda.


3: Mjuk plast: Snäll mot kniven och lätt att hålla ren. När den till slut blir för repig kan den bli ohygienisk och bör bytas ut.


4: Hård plast: Olämplig! Svår mot kniven och du får plastflisor i maten.


5: Glas: Direkt olämplig som skärbräda. Använd den endast till uppläggning.

Enkel naturlag: Är brädan hårdare än kniven så skadas kniven. Den enda kniv som är hårdare än glas är den keramiska. Denna repar dock glaset och du får splitter i maten dessutom riskerar du att dela brädan itu vid första skäret.Skärbräda i trä vackrast och bäst

En gedigen skärbräda av trä är tveklöst vackrast, men den kräver också lite omvårdnad.

Om den inte är inoljad när du köper den får du först göra detta grundligt, och därefter bör du olja in den när den ser torr ut, får ljusare fläckar eller efter en djuprengöring. Mer om inoljning och skötsel under fliken ”10 skötseltips”. I motsats till skärbrädor av laminat, komposit, corian och glas ger en träbräda ett skönt ljud och en skön känsla mot kniven.

Sköter du en träbräda som sig bör, håller den längst av alla material.


Att tänka på

Träbrädor har en fördel gentemot plastbrädor i det att ytliga skåror läker sig själva och är mer förlåtande mot slitage. Dessutom kan man slipa ner en träbräda när den blir alltför repig och användas i generationer. Köp bara inte en så tjock skärbräda att den blir för hög på diskbänken och ergonomiskt fel med kniven i hand. Om du inte har fötter på en träbräda får du se till att förvara den torrt och stående så att det inte blir fuktigt inunder. Fukt är träbrädans nemesis. Träbrädor utan fötter kan ju däremot användas på båda sidorna.


Ändträ eller liggande trä?

Innan vi tittar på olika träslag finns det en annan aspekt att ta ställning till – ändträ eller liggande trä. Med ändträ menas att du skär ner i träfibrerna, ungefär som om du tänker dig att du skär med kniven mellan borsten på en pensel. Slaktarblock är nästan alltid gjorda av ändträ. Det kräver mer att sköta en bräda av ändträ eftersom den har en tendens att suga upp mer vätska och måste mättas med olja. Ändträ är mest skonsam för knivarna och har den längsta hållbarheten av alla träbrädor, om du köper en med kvalitet.

Med liggande trä skär du över träfibrerna, eller tvärs över borsten i penseln för att fortsätta liknelsen. Dessa brädor är lättare att sköta och billigare att tillverka, men träfibrerna slits fortare, beroende på hur hårdhänt du är och om du t.ex. använder sågtandade knivar.


Vilket träslag?

Lämpliga träslag för skärbrädor är generellt de som är hårda, har täta fibrer och små porer. Helst från träd med ätlig flytande kåda eller nötter. De mest populära träslagen är lönn, körsbär och valnöt. Vår svenska bok fungerar alldeles utmärkt och används även till glasspinnar – då den inte avger någon lukt eller smak. Björk fungerar också fint. Ek, exempelvis, är mindre lämpligt eftersom porerna är större och smuts och bakterier lättare kan få fäste.

Träslag med en hårdhet mellan 800 och 1600 på Janka-skalan anses lämpligast för skärbrädor;Tropiska träslag

Av de tropiska träslagen används mahogny, akacia och teak ofta till skärbrädor.

Äkta mahogny från Sydamerika är för mjuk och porös, men det finns två arter som går under benämningen Afrikansk Mahogny som fungerar utmärkt och används t.ex. av the BoardSMITH.

Akacia är ett ganska billigt träslag som är hårdare än t.ex. bambu och kanske inte ett träslag att använda med din nya Shun-kniv. Teak, liksom bambu, innehåller silica, en mineral som kan påverka knivens skärpa negativt.

Med tropiska träslag är det viktigt att kontrollera att de odlats genom ett hållbart skogsbruk för att inte bidra till ökad skövling av känslig natur.


Fördelar:

Vackra

Miljövänliga

Hållbara

Bra för kniven

Sköna att jobba på


Nackdelar:

Måste underhållas

Känsliga för fukt och vatten

Kan inte diskas i maskin
 Slipning av knivar


Slipa knivarna ofta för att erhålla en knivskarp skärpa.Det här ska man tänka på:

Diska inte kniven i diskmaskin.

Ställ inte kniven med spetsen uppåt i bestickkorgen på grund av skaderisken.

Lägg inte kniven i diskbaljan. Det är lätt hänt att man skär sig när kniven ligger dold under löddret.

Förvara helst inte knivar löst i en låda; det kan skada eggarna.

Skär inte på en tallrik, marmor- eller glasskärbräda, för då kan kniven bli slö. Använd hellre en skärbräda av trä eller plast.

Tänk på att inte "skrapa av" skärbrädan med eggen.

Vänd istället på kniven och skrapa med ryggsidan, så sliter du mindre på den.

Skär inte i djupfrysta varor eller i ben, eftersom det kan brytas loss små bitar av den tunna eggen.

Försök aldrig att fånga en kniv du tappar. Det är bättre att den ramlar i golvet än att du skär dig på den.

Använd inte kniven som skruvmejsel (som många faktiskt gör). Det är en kökskniv, inget annat!

 

 

Slipa, strigla, raka samt sköta en rakkniv


Klassisk rakkniv för en perfekt rakning

En rakkniv pryder verkligen sin plats i badrummet och kommer garanterat att skapa uppmärksamhet från vänner och bekanta. Men framförallt kommer den att ge dig den bästa rakning du någonsin upplevt!

Våtrakning med kniv är ett hantverk som kräver inlärning, var beredd på att det kan ta lite tid innan du innan du behärskar tekniken till fullo. Tar du det bara lugnt i början så kommer det gå bra.Rakning med rakkniv

Är du ute efter den ultimata rakningen? Många användare tycker att rakning med kniv är en unik upplevelse som ingen rakhyvel kommer i närheten av. Med bara ett öppet blad kan en rakkniv ge dig den närmaste rakning som går att få.Teknik för rakning med rakkniv

Det tar tid att lära sig tekniken som krävs för att raka sig med kniv, då det kräver både försiktighet, tålamod och en hel del träning. De som väl har lärt sig tekniken brukar dock tycka att det var väl värt besväret. Framför allt användare med extra kraftig skäggväxt, där vanliga rakhyvlar aldrig tycks ge en tillräckligt nära rakning brukar uppskatta den nära och lena rakning som rakkniven kan g

Vill du ha en perfekt rakning?

Med en klassisk rakkniv kan du få en ännu närmare rakning än med en säkerhetshyvel. Det är en speciell känsla att raka sig med klassisk rakkniv. Det viktiga när du ska raka dig med rakkniv är att du har tid. Rakningen ska göras utan stress, i lugn och ro, eftersom rakkniven är mycket vass och huden i ansiktet mycket känslig. Rakning med klassisk rakkniv kräver en annan teknik än rakning med säkerhetshyvel. Det gäller att lära sig rätt teknik och att behärska rakkniven. Rakkniven ska glida lätt över huden samtidigt som den skär av skäggstråna. När du lärt dig raka med rakkniv kommer du få ett perfekt babylent resultat. Glöm inte att det är viktigt att alltid förbereda huden innan du påbörjar din rakning. Använd varmt vatten, raktvål och rakborste för att mjuka upp och förbereda huden. Att använda klassisk rakkniv är ett äkta och gammaldags sätt att raka sig, och du kommer att imponera på både vänner och bekanta med din speciella rakmetod. Grooming och ett större intresse hos män att ta hand om sin hud och skäggväxt har ökat intresset för klassisk rakning och barberare. I vår stressade värld är det härligt att vi återgår till gamla traditioner som ger en behaglig och avslappanande stund då du får stanna upp och ta hand om sig själv. Klassisk rakning med kniv är en hantverkstradition som lever vidare både hos barberare och hemmaentusiaster. En nära rakning ger en smidigare och friskare hud.
Rakning med kniv är mer en konst och en ritual än en vardaglig rutin. Det tar tid, och ska ges tid om det ska vara lönt att raka sig. Tekniken är svår att bemästra och man bör hitta någon som själv bemästrar den som du kan lära dig av. Rakningen handlar mycket om att vara rädd om, och vårda sitt verktyg, då arbetet den utför är ganska mycket begärt.
Lära sig att raka med rakkniv

Som nybörjare är det bra att börja försiktigt för att lära sig tekniken. Du kan till exempel börja med att raka dig med kniven på mindre delar av ansiktet och utöka dessa när du känner dig trygg. Tills vidare kan det vara en bra idé att fortsätta raka dig med hyvel i svårare vinklar. För varje gång du använder kniven kommer det att bli lättare och du kommer att kunna raka en större yta. Så småningom kommer du helt att kunna sluta använda hyveln.


När det gäller rakning med kniv så kommer en stor del av resultatet att bero på hur mycket tid du lägger på förberedelserna. Rakningen ska helst göras efter en varm dusch, eftersom fukten och värmen då öppnar porerna i ansiktet, får musklerna att slappna av och mjukar upp dina skäggstrån. Med andra ord så förbereder duschen huden för rakning och ger de perfekta förutsättningarna för en riktigt nära rakning.

Raka alltid i skäggstrånas växtriktning och håll kniven i 30 graders lutning. Använd inget tryck, utan låt den glida över huden med försiktiga, lätta rörelser. Börja med att raka polisongerna och arbeta dig ner mot hakan på båda sidorna av ansiktet. Överläppen rakar du åt sidan, samtidigt som du håller näsan uppåt med ett finger för att hålla huden sträckt. Under käklinjen kan skägget växa i flera olika riktningar, så för att ta reda på åt vilket håll du ska raka kan du blöta fingrarna och känna efter.


Att skägget rakas mothårs är den allra vanligaste anledningen till att huden blir irriterad, svider och får rakfinnar. En annan vanlig anledning är att kniven blivit slö, så tänk på att strigla den innan varje rakning.


Se till att alltid använda en ordentligt rengjord och nystriglad rakkniv och skölj den regelbundet.En rakkniv behöver ofta striglas under rakning speciellt om man rakar både ansikte och huvud.


Efter rakningen så ska du skölja ansiktet i kallt vatten för att stänga porerna och klappa huden torr med en handduk. Använd en återfuktande after shave för att lugna huden och återställa fuktbalansen. Det motverkar också irritation och rakutslag. Eventuell doft bör bara användas på sidan av halsen, nacken och bröstet.

Vårda en rakkniv

För att rakkniven ska hålla under lång tid så krävs mycket  vård och underhåll. Tänk på att alltid rengöra kniven noggrant för att bli av med skäggstrån och tvålrester samt kalkavlagringar  efter rakning. Torka sedan kniven försiktig, utan att gnugga den mot papper eller handduk.Strigla rakkniven efter rakning  utan att torka, detta skyddar och håller rakkniven i skick.


Inför varje rakning ska knivbladets egg vässas med hjälp av en strigel. Tvätta aldrig kniven efter strigling, utan endast efter rakning. När kniven inte används ska den förvaras på en torr plats. Undvik att låta den ligga i badrummet, eftersom det ofta finns fukt i luften där. Om rakkniven inte har använts under en tid så bör knivbladet oljas in, för att skydda det mot den fukt som alltid finns i luften och som kan få metallen att börja rosta.

Torka aldrig av rakkniven efter stri
Underhåll av rakkniv

Den bästa vård som finns för en rakkniv är att man använder den ofta. En kniv ska inte ligga och dra. Måste man dock lägga undan den för en tid ska man olja in den i olivolja av god kvalitet. Det man gör när man ska raka sig, är att använda en så kallad strigel. Det är en rejäl bit läder som man för kniven emot.


För att få maximal skärpa på rakknivens egg är det nödvändigt att  använda en strigel. När man väljer strigel är det viktigt att den är av högsta tänkbara kvalité. En strigel är egentligen en läderrem som man applicerar strigelpasta på. Det finns 2 olika typer av striglar den ena monteras och de andra hänger fritt.
Strigel

En strigel av hög kvalitet är ett måste för att sköta skärpan,samt raka sig med rakkniv.En strigel förnyar rakknivens skärpa så att den fortsätter att vara vass vid varje rakning.Man behöver oftast strigla rakkniven under själva rakningen.Striglar tillverkas av ko- eller kalvskinn och finns enkla eller dubbelsidiga.

Det finns ett stort antal striglar på marknaden men man bör välja en strigel av hög kvalitet för att kunna hålla en rakkniv skarp vid rakning. Det finns två olika typer av striglar, frihängande eller monterade med handtag. Frihängande striglar har en metallkrok och hängs upp under användning. De är svårare att använda, eftersom de måste hållas spända för att inte runda av eggen under vässningen men ger en bättre skärpa. Striglarna kan användas tillsammans med strigelpastor, ett slags polermedel

Att sköta en strigel till rakkniv

Det viktigaste är att köpa en strigel av mycket hög kvalitet med äkta läder.En strigel blir bara bättre och bättre ju mer den används och vårdas samt åldras.

När strigeln är ny behöver den smörjas in rikligt med strigelbalsam så att den blir mjuk och följsam.En strigel mår bra utav att vistas i varierad miljö.


Strigelpasta

Strigelpasta används tillsammans med striglar för att vässa din rakkniv. Grovleken på pastan avgör hur snabbt metallen i eggen nöts ner, men också hur vass den kan bli. Strigelpasta är ett medel som också förlänger strigelns livslängd och håller den i god form. De finns med olika färger, som representerar olika grovlekar och som används för olika saker.Till en strigel av hög kvalitet är det oftast tillräckligt med vanlig strigelbalsam för att uppnå en extrem skärpa på rakkniven.Såhär används en strigel

Dra kniven över din strigel med riktning från eggen, upprepa på bladets båda sidor och kom ihåg att ALDRIG använda en skadad, uttorkad eller smutsig strigel. Om du använder en frihängade strigel ska den vara rejält spänd. I annat fall får du bara en rund egg, dvs. gör mer skada än nytta. Ta heller aldrig i när du slipar kniv med en strigel.


Det viktiga att tänka på när man striglar är att man för kniven med ”ryggen” framåt hela tiden. Eggen ligger alltid på släp. När man vänder kniven är det också ryggen som ligger emot strigeln, aldrig eggen. Att föra kniven med eggen framåt är bara dumt, dels för att det sliter kniven, men också för att du antagligen kommer stå med en strigel i två delar. Denna process är det som Chaplin gör efter att han tagit på löddret på sin kund, och efter att han tvättat händerna. Han använder i den scenen en handhållen strigel, där det är två läderbitar som sitter färdigspända runt ett handtag. Den andra varianten är en så kallad hängstrigel, som man fäster i en stol, en krok i väggen, eller liknande, och sedan håller sträckt som man striglar.

 

När man striglat färdigt sina femtio, tjugo eller valfritt antal drag är det dags för själva rakningen. Löddret fungerar fortfarande som på de andra sätten. Här är skillnaden mot en saftey-razor, att här märks det om du håller i fel vinkel. Man ska hålla en 30-gradersvinkel mot huden hela tiden, och till skillnad från en hyvel kladdar inte löddret igen, så man kan raka betydligt mer innan man torkar bort löddret.När en rakkniv börjar tappa sin skärpa vänder man på strigeln och striglar denna sida för att mjuka upp eggen ca 8 drag på varje sida innan man går över till att strigla på framsidan av strigeln.


Rakknivar behöver slipas när de inte uppnår rakbladsskärpa vid strigling.


Kom ihåg att efter du får tillbaka din nyslipade rakkniv strigla den efter samma slipvinkel som den är slipad med innan användning, använd endast strigelbalsam..Rakknivar och tillbehör


Att sköta samt slå med en lie


Liens historia

 

Ängen och lien har i mycket en gemensam historia. Utvecklingen har ibland gått långsamt och ibland gjort snabba hopp. Nu är vi i slutfasen av ett snabbt hopp i utvecklingen.

De första liarna lämpliga för grässlåtter börjar förekomma under andra århundradet efter Kristi födelse. Det var så kallade kortliar med 20–30 cm långa blad. Från samma tid finns fynd av räfsor. Med ledning av dessa redskapsfynd i arkeologiskt material kan man räkna med att de första ängarna uppträder vid denna tid. Troligen var det bördiga marker med högvuxet gräs som slogs med kortliar, eftersom det var svårt att slå tätt utmed marken med denna typ av lie. Under senmedeltid kom långlien av den typ som använts in i vår tid. Med detta redskap fördubblades arbetskapaciteten enligt skördeexperiment.

I och med tillkomsten av lantmäterikartor på 1630-talet kan vi få en bild hur ängarna låg i landskapet. Ängsarealen var fem, ibland upp mot tio gånger större än åkerarealen. Runt åker och äng, som kallades gärdet, löpte en gärdsgård av trä, ungefär som vi kan se vid hembygdsgårdarna idag fast tätare. Gärdsgården hindrade husdjuren att äta upp det som skulle skördas. Ofta fanns det ett särkskilt gärde utan åkrar, som kallades ängsgärde eller ängshage. Här kunde man släppa in betesdjuren så fort höet kommit in i ladan. På den andra ängsmarken måste man vänta med betet tills säden hade skördats.

Ängarna nådde sin största utbredning under början av 1800-talet. Därefter kom vallodlingen successivt att ta över rollen som höproducent. Ängarnas tillbakagång gick snabbt i slättbygderna medan de levde kvar i liten skala långt in på 1900-talet på småbruk i skogsbygderna. Ännu in på 1980-talet kunde man hitta ängsfragment som slogs av äldre bönder. Åtskilliga av dessa hålls fortfarande i hävd av ideella krafter.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Slåtter med höskörd

 

Slåttern – hårt arbete följt av skördefest

​I det gamla bondesamhället var slåttern, eller höskörden, några av de mest slitsamma dagarna på året. Men när slåttern var klar hölls ofta en skördefest med slåttergille.

 

Gräs och örter slogs av med lie eller skära för att bli vinterfoder till djuren. Männen slog av gräset, medan kvinnorna gick efter och räfsade upp det. Höet lades upp i hässjor eller stackar för att torka, och kördes sen till ladorna.

 

Skördetid var inte bara hårt arbete, det var också en tid då många människor träffades. Hela byar kunde samlas för att gemensamt slå ängarna och när slåttern var klar hölls det gärna en skördefest eller slåttergille, där det varken sparades på mat eller dryck...

 

Man sa också att om årets första hölass togs emot av en kvinna, skulle det födas många kvigkalvar under året.

 

I mitten av 1900-talet började slåttern minska. Men det finns hembygdsföreningar som har återupptagit slåttern, både för att äldre generationers kunnande inte ska försvinna och för att hålla landskapet öppet.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Slå med lie


Slåttermarkerna täckte för ett par hundra år sedan en stor del av landskapet, uppskattningsvis 15-20%. I dag finns i bästa fall en promille kvar. Denna spillra har, precis som gravhögar, kyrkor och gamla jordbruksredskap, ett stort kulturhistoriskt värde. Tyvärr har man ofta glömt bort det kulturhistoriska värdet i landskapet, när man försökt rädda delar av den gamla allmogekulturen. Det som trots allt finns kvar av slåttermarker kan ge oss en liten glimt av vad som en gång funnits. Ängarna bidrar till att hålla liv i konsten att slå med lie. Ännu finns inget redskap som överträffar lien när det gäller slå i steniga och tuviga marker, åtminstone inte om syftet är att bevara floran.

Slåtter har förekommit i åtminstone 3000 år och omtalas både i Ordspråksboken och Amos i Gamla Testamentet. I Sverige finns ett fynd av räfsa från 200-talet. Man hade knappast användning av räfsa om det inte fanns lie. Så vi har troligen en tvåtusenårig slåttertradition i landet. Det vore illa om den skulle upphöra i våra dagar.

Slåttermarken har mycket gemensamt med betesmarken när det gäller växt och djurliv, men lie och mule påverkar växtligheten på delvis olika sätt.

Lien gör ingen åtskillnad mellan olika arter utan kapar alla växter på samma höjd, medan ett betande djur väljer det smakliga och ratar det det osmakliga under förutsättning att det inte är brist på bete.

Vid slåtter utmagras marken i högre grad än vid bete. En stor del av det djuren äter återförs till betesmarken genom urin och spillning.

Trampkänsliga arter har lättare att överleva i en slåttermark. I betesmark kan de i bästa fall överleva på refuger där djuren av olika anledningar inte kan trampa, t ex nära stenar och träd.

Det finns även andra skillnader mellan äng och betesmark som är svårare att tolka. En rad kalkgynnade växter, exempelvis darrgräs och vildlin, kan växa i slåttermarker i kalkfattiga trakter. Det verkar som slåtterbruket ersätter kalken. En del nordliga arter, exempelvis ormrot och smörbollar, har tack vare slåttern kunnat sprida sig söderut. Nu när bara en lite spillra av ängarna finns kvar, har de blivit sällsynta även om de kan leva kvar en tid i svagt betade marker.

Sammantaget har slåttermarkerna värden som ökar den biologiska mångfalden, bevarar en intressant kulturhistoria och rymmer dessutom stora skönhetsvärden.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Olika liar

 

Sliplie

Den slipade lien är historiskt sett den mest kända i Sverige tills knacklien tog över.

Sliplien är den i Sverige mest använda, är känd och förankrad i våra traditioner. Tyvärr tillverkas inte längre

några liar i Sverige, alla importeras, från f.f.a. Österike. Ett viktigt teknologiskt samband mellan

producenter och brukare av utrustning är därmed brutet. Detta syns också på de liar som säljs i

Sverige idag, de ärver allt mer av knackeliens formgivning och egenskaper. Att slipa en lie är

vanligtvis, om inte speciella förutsättningar gives och därtill anpassad teknik är känd, mycket svårt.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

Knacklie

Knackelien är den mest kända och använda i Europa och övriga världen och revolutinerade många svenska lieanvändare för sin överlägsenhet  i användarbarhet,skötsel, slipning och hantering.

Knacklien är  vanligtvis något tunnare och lättare än den slipade. Dess egg kallhamras mellan hammare och ett

litet specialanpassat städ. Resultatet blir en mycket tunn och skålformad egg. Knackelien är

dessutom något enklare att lära sig att slå  med eftersom den är bredare och inte helt rak i förhållande

till horisontalplanet utan buktar något då den ligger på marken. Det gör den mindre känslig för att

fastna i jord och få stenskador.


Liar och tillbehör >


Utbildning i lieslåtter >

Knivar


Knivens historia

Kniven är troligen människans äldsta handverktyg, ursprungligen tre olika stenskärvor med vassa eggar, en med rak egg, en med böjd egg, en som var spetsig som man kunde sticka hål med. Senare bakade man ihop dessa tre stenverktyg till världens första multi tool, först i koppar, brons och järn, numera av stål. Knivens grundform har funnits i tusentals år, en vass del (eggen) att skära med, en böjd del att flå med - och en spetsig del att sticka med.

Knivar har många olika användningsområden. Detta medför att knivar dels ser olika ut i olika delar av världen och dels att eggarna är olika utformade. De har utformats efter sitt användningsområde.

 

Knivarna var personliga, man hade sin kniv nedstucken i bältet. På så sätt var kniven alltid till hands när man behövde den. Det dröjde många hundra år innan den blev en bordskniv.

 

På 1500-talet dök bordskniven upp hos de förmögnaste klasserna. De första bordsknivarna var vassa och spetsiga. Man skulle kunna spetsa ett köttstycke med den samt att den skulle vara lätt att skära med. Kniven hade alltså både kniven och gaffelns funktioner.

 

Under 1600-talets senare hälft började matknivar med breda blad och rundad udd förekomma i Frankrike. Det finns ett antal olika orsaker som bidragit till detta. Det kanvara för att gaffeln började användas, vilket medförde att knivens spetsiga udd blev onödig. Det kan också bero på Ludvig XIV som 1669 utfärdade ett förbjud mot spetsiga bordsknivar, då de använder som vapen vid gräl på hans middagar. Eller så kan det vara den berömde kardinalen Richelieu som ändrade knivens utformning. Han hade ofta kanslern Séguier som gäst i sitt hus. Kanslerns uppträdande var snaskigt och obelevat. Bland annat använde han kniven till att peta i tänderna. Kardinal Richelieu som ogillade hans beteende bad sin hovmästare att skaffa knivar utan spetsiga blad.

 

 

Kniven har alltid varit ett betydelsefullt redskap för att skära med både utomhus och inomhus. Man använde den vid jakt, fiske ,hantverk och hemslöjd, när man sysslade med djur och när man arbetade på skepp och båtar, med segel och tågverk.

 

Kniven följde genom livet

Knivarna som våra förfäder från stenåldern använde sig av är så långt ifrån show man kan komma. Då var det en verklig basnivå som gällde, det kan vi se på de många fynd av flintredskap från arkeologiska utgrävningar.

 

Flinta som material användes i många tusen år, men från och med äldre järnålder (500 f Kr) blir kniven av smitt järn och en produkt i var mans ägo.

 

– När man betraktades som vuxen fick man sin egen kniv. Sedan följde kniven personen, ofta genom hela livet. Man kan faktiskt dra slutsatser om hur gammal en människa var beroende på hur hårt nerslipad kniven är.


Knivar >
Knivar i köket

Med riktigt bra och vassa knivar öppnar sig nya dörrar i köket. Helt plötsligt blir det ett rent nöje att skära och skiva. Om man sköter sina knivar rätt och lämnar in knivarna för slipning regelbundet så håller en riktigt bra kniv längre än en med sämre kvalitet.


Vilka knivar behövs i hemmet och köket?

 

Kockkniv

Den fungerar till det mesta – dela, hacka, skära – och brukar vara den första kniven man köper till hushållet. Bladet är 20–25 cm långt för att man till exempel ska kunna dela ett huvud isbergssallad. Bladet är också högre längre ner mot handtaget för att man ska slipa slå knogarna i skärbrädan när man hackar. Kan användas till både kött och grönsaker. Den bör också vara smidig nog att inte upplevas som klumpig när man arbetar med mindre råvaror, såsom vitlök.


Allkniv

En kniv med cirka 12 cm långt blad som är lättare att hantera när man ska hacka/strimla grönsaker. Funkar också bra till putsning köttbitar, med mera. Även här är bladet högre längst ner mot bladet.


Skalkniv

Den minsta kniven i köket är nästan alltid skalkniven.Skalkniven är en av de mest användbara i köket. Mycket tack vare sin smidighet och storlek. Skalknivar brukar vara mellan 8-15 cm och ha ett rakt och spetsigt blad. Olika storlekar gör dem bra på olika saker men skalknivens främsta styrka är dess mångsidighet. En riktig universalkniv som kan skala, skiva, skära och dekorera på ett bra sätt. Det viktigaste med en skalkniv är att den är vass och skön att använda. En bra skalkniv är ett måste i varje kök.Brödkniv

Har ett rejält långt, tandat blad som till exempel är bra att ha när man ska dela ett stort vitkålshuvud på mitten och vill slippa göra en massa omtag för komma igenom. Det tandade bladet behövs också för att ta sig igenom hårda brödytor utan att mosa brödet på kuppen.


Filékniv

Knivbladet är långt, smalt och lätt böjligt för att man ska kunna följa skinnet på till exempel fisken och separera det från köttet.Knivar i köket


Giesser knivar

GIESSER är en av världens ledande tillverkare av kvalitetsknivar och tillbehör för professionellt bruk. Det produceras mer än 8000 knivar dagligen vid anläggning i Winnenden, Tyskland. Det breda sortimentet omfattar 2500 olika smidda och stansade knivar, samt tillbehör för matservice och livsmedelsindustrin.


Produkter från GIESSER kännetecknas av enastående material, förstklassigt utförande och erbjuder rätt verktyg för varje behov.


Giesser knivar >
Dick knivar

Friedr. Dick har varit en världsledande tillverkare av knivar och verktyg av hög kvalitet sedan 1778.


Dick har varit verksamma sedan 1778 och är idag ett av de mest kända och spridda varumärkena i världen inom handverktyg och utrustning för livsmedelsindustrin. I Dicks sortiment finner du erkända produkter som Ergogrip, Mastergrip, EuroCut, Premier, DICKORON och Superior.


Dick slaktknivar dominerar inom slakt och styckning.


Dick knivar >

Frost knivar

Fabriken ligger fortfarande i Mora, precis som den gjorde för hundra år sedan. Här tillverkas alla knivarna under minutiös kontroll, i en blandning av hantverkskunnande och modern teknik. Design, material och metoder förfinas kontinuerligt av personal som ärvt generationer av yrkeskunskap.

FROSTS MORA OF SWEDEN


Frost knivar >
Eka knivar

PRODUKTION OCH HANTVERK SEDAN 1882

Hos EKA-knivar kombineras 100-årig hantverkstradition med modern produktionsteknik. Varje kniv går igenom mycket stränga kvalitetskontroller, och är försedd med 10 års garanti.

Sandvikstål

Sandvik 12C27 är beteckningen på det stål, som EKA-knivars rostfria knivblad är gjorda av. Det är svenskt, kontrollerat kvalitetsstål, särskilt utvecklat för knivar och kirurgiska instrument.


Knivbladen härdas till 57 - 59 HRC för att eggen skall hålla sin skärpa. Jämförande tester har visat att EKA-knivars eggar håller skärpan betydligt bättre än flera andra ledande knivtillverkares.

EKAs knivar är kända över hela världen för elegans, funktionell design och förstklassiga material. Att arbeta med en EKA-kniv; uppleva greppet, styrkan och den utmärkta skärpan, är något alldeles extra.

EKA SWEDEN


Eka kniva
Wüsthof knivar

Ända sedan anfadern Abraham Wüsthof startade sin fabrik 1814 i Tyskland har familjen Wüsthof tillverkat kvalitetsknivar. Idag är det den sjunde generationen Wüsthof som styr företaget. Wüsthof är med sina 200 år av erfarenhet ett av de ledande märkena inom högkvalitativa knivar i världen. Alla deras knivar tillverkas i någon av deras tre fabriker i Solingen, Tyskland.


Få köksknivar är så pålitliga som Wüsthofs köksknivar. Wüsthof är ett enormt företag som förser tusentals kunder med bra köksknivar världen över. På så vis blir deras knivar testade hela tiden och kunderna fortsätter att komma tillbaka till Wüsthof och deras knivar.

Wusthof knivar, köksknivar används av kända kockar världen över, inklusive Gordon Ramsay (Classic Ikon område), Jamie Oliver (både Classic och Ikon), James Martin (Culinar) och Emeril Lagasse (Emeril).


Wüsthof knivar >

Böker

Bökers knivar har tillverkats i Solingen sedan 1869. Sedan dess har ingen kniv lämnat produktionslinjen utan det berömda trädmärket, Bökers kvalitetsstämpel. Bökers historia har påverkats av tidens händelser, men deras passion och entusiasm för extraordinära knivar har bestått.

Böker är idag världskänt för ett brett sortiment av blad- och skaftmaterial och är Europas största tillverkare av knivar för sport och militärt bruk.


Böker knivar >

Porsche knivar

När någon läser namnet Porsche tänker personen förmodligen på något helt annat än knivar. Porsche är ett av världens största bilföretag och deras design är känd över hela världen.


Ferdinand Alexander Porsche var barnbarn till Porsches grundare Ferdinand Porsche. Ferdinand Alexander Porsche designade en rad olika föremål, i ett brett spann, däribland knivar. Porscheknivarna är framtagna i samarbete med den japanska knivtillverkaren Chroma. Porscheknivarna har en helt unik design som inte liknar några andra köksknivar på marknaden. Chroma Type 301 som de även kallas har förutom en unik design också en fantastisk prestanda med en perfekt balans i kniven som är ovanlig. För detta har knivarna blivit bäst i test i en rad olika test av köksknivar.


F A Porsche utvecklade under fyra år Type 301 i tätt samarbete med olika proffskockar. Bland annat med den erkända superkocken Jörg Wörther. Det ergonomiska greppet hos köksknivarna är väldigt uppskattat av professionella kockar som använder sina knivar mycket.


Porsche knivar >


Tramontina knivar

På en bra dag i Brasilien så dukar folk ut plastbord och grilltunnor på gatorna. Hela grannskapet samlas och tar del av härligt grillat kött eller majs. Eller så går försäljare med stora grillvagnar längs med stränderna och säljer grillspett.

Bra kött och grill kräver bra knivar för att göra köttet rättvisa. Det känns därför inte mer än rätt att den världsledande knivtillverkaren Tramontina kommer från just Brasilien. Det var Valentin Tramontina som 1911 flyttade till staden Carlos Barbosa med en idé och en dröm att starta ett framgångsrikt företag baserat på knivar. Tramontinas knivar kännetecknas av ett härligt hantverk och en rustik design. Det rustika utseendet får Tramontinas knivar av de träbehandlade skaften och de rejäla bladen. Tramontina har köksknivar för alla ändamål i köket såsom brödkniv, kockkniv, santokukniv, skalkniv eller köttkniv. Tramontina erbjuder även knivset för den som vill få en bra grund att börja från.


Tramontina knivar >

Victorinox knivar

Schweiz är på många sätt ett land som i alla fall i Sverige förknippas med kvalitet och lyx. Med all rätt. I alplandet huserar några av världens största banker och mer exklusiva klocktillverkare. Det har dock inte alltid varit så i Schweiz.

När Karl Elsener öppnade sin knivbutik 1884, var Schweiz ett av Europas fattigare länder. Några år senare sålde han sin första kniv till den schweiziska armén. Succén blev enorm och företaget Victorinox är idag ett av de större tillverkarna av knivar i världen. Förutom deras Schweiziska arméknivar så har de ett gediget sortiment av köksknivar.


Victorinox knivar >

Yaxell knivar

Yaxells knivar har uppnått sin otroliga skärpa genom att kombinera gamla svärdsmedstekniker med modern teknologi. I Seki; den japanska kniv- och svärdtillverkningens huvudstad, har dessa uråldriga tekniker gått i arv från generation till generation i århundraden, för att nu kunna kombineras med ny teknologi i Yaxells fabrik.


Sedan starten 1932 har Yaxell varit en av de största knivtillverkarna i Japan. De har bidragit till att knivkulturen och synen på kniven i restaurangkök, förbättrats avsevärt. Idag är det viktigt vilken kniv du arbetar med och hur följsam och lättarbetad den är. Ryktet om knivens vikt i köket även spridit sig till de kvalitetsmedvetna hemmakockarna.


Yaxell knivar

Zwilling knivar

Zwilling J.A.Henckels startade sin verksamhet 1731 i tyska Solingen. Varumärket med tvillingarna är ett av världens äldsta varumärken. Det dröjde ett tag innan verksamheten verkligen tog fart, men när Johann Abraham Henckels 1818 startade en butik i Berlin började den resa som lett fram till att Zwilling idag är världsledande när det gäller köksknivar.


Zwilling är världens största tillverkare av knivar för köket. Kvaliteten och designen håller yttersta världsklass. Zwilling har som mål att hela tiden skapa nya innovativa lösningar när det gäller köksknivar. De har ett enormt sortiment av köksknivar och en helt otrolig bredd. Allt från japaninfluerade knivar till mer traditionellt västerländska knivar. Kockknivar, skalknivar, santokuknivar, grönsaksknivar, filéknivar och trancherknivar finns alla i Zwillings sortiment.


Zwilling knivar >

Mac knivar

Knivar från MAC

Med riktigt vassa köksknivar blir matlagningen mycket roligare. MAC-knivarna är tunna vilket ger dem en härlig smidighet. På grund av sin hårdhet på 57 till 61 HRC håller sig knivarna från MAC skarpa längre. Hårdheten går dock inte ut över enkelheten att slipa knivarna. MACs knivar är tillräckligt hårda för att vara enkla att sköta om. Slutligen är det balansen i knivarna som utmärker MACs knivar. Det tillsammans med ergonomiska handtag gör MACs knivar sköna att arbeta med.

MAC-knivar finns i många olika modeller, vilket gör att du alltid kan hitta en kniv som passar just dina behov. Exempel av knivserier från MAC är Damaskusserien där du hittar både brödknivar, grönsakshack och handfasta kockknivar.


Mac knivar >

Robert Welch

Robert Welch knivar

Robert Welch är en världskänd engelsk formgivare som har skapat ett eget varumärke som bär samma namn. Under hans varumärke finns idag högkvalitativa kockknivar, köksknivar och många andra köksaccessoarer. Här hittar du allt du kan tänkas behöva ha i ditt kök så som olika knivar, bestick, karaffer och barnbestick som är gjorda i hög klass.


Robert Welch knivar >

Leif Mannerström


Leif Mannerströms knivar

Leif Mannerström är en av Sveriges främsta kockar. Han har utsetts till kockarnas kock tre gånger och haft stjärna i Guide Michelin i över tio år.

Leif började som 15-åring i kök. Arbetade på Amerikabåtarna under två och ett halvt år och blev som 23-åring rekordung köksmästare på restaurangen Henriksberg. Han drev stjärnkrogen Sjömagasinet (som 1999 fick en stjärna i Guide Michelin) i Göteborg fram till 2010 där några av hans kända gäster varit Bruce Springsteen, Rolling Stones och Bono från U2.


Leif Mannerströms knivar >

OBH Nordica

OBH Nordica knivar

OBH Nordica är ett nordiskt företag med ursprung i Sverige och Danmark. År 2002 slogs svenska Nordica, som grundades 1959, ihop med danska OBH och blev OBH Nordica.

Sedan 2015 ingår OBH Nordica i Groupe SEB, ett världsledande företag inom hushållsproduktsbranschen med över 26,000 anställda i 150 länder. Groupe SEB har sitt huvudkontor i Frankrike och har anor sedan 1857.


OBH Nordica knivar >

Kökskungen

Kökskungens knivar

Kökskungen är ett grossistföretag inom husgeråd med kok-/stekkärl som specialitet. Under varumärket Kökskungen marknadsför vi ett brett sortiment i olika kvaliteter och prislägen.

Kökskungen står för god kvalitet till rimliga priser. Produkter såsom stekpannor, grytor, kastruller, knivar och bestick finns i sortimentet.


Kökskungen knivar >
Fiskars knivar

Fiskars grundades år 1649 i Fiskars Bruk och är idag ett av de äldsta företagen i västvärlden. Fiskars är idag en ledande leverantör av konsumentprodukter. Med ikoniska produkter som exempelvis den orange saxen strävar vi efter att berika människors liv genom hållbara produkter som skapar glädje och löser vardagens problem därför att de är funktionella, innovativa och väldesignade.

Fiskars har  tagit fram ett brett urval för alla slags kockar. Knivarna i sortimentet är tillverkade av material i toppkvalitet. Det finns knivar till vardagen för hemmakocken och prisbelönta knivar för den passionerade gourmetkocken.


Fiskars knivar är ett exempel på typen av uthålliga köksknivar. Med Fiskarsknivar kommer du kunna använda dina knivar länge och mycket utan att tröttna på dem eller utan att kvaliteten försämras alt för mycket. Dessutom är Fiskars knivar relativt billiga vilket gör att man kan köpa lite fler för att försäkra sig om att man har alla de knivar som behövs.


Fiskars knivar >


Anders Petter knivar

Anders Petter är ett noga utvalt sortiment, framtaget för att passa många olika behov. För oavsett om du vill bevara traditioner eller skapa nya ska det finnas en produkt i sortimentet som kan hjälpa just dig att lyckas i köket. Kontrasterna och mötet mellan det nya spännande och det gamla genuina är därför en bra beskrivning för vår inspirationskälla till Anders Petters olika serier.


Anders Petter knivar >

Ulf Wagner

Ulf Wagners knivar

Den kända Göteborgsbaserade krögaren Ulf Wagner har tagit fram en serie välbalanserade kockknivar och diamantbryne för den kräsna hemmakocken. Alla knivar är smidda av damaskusstål och bildar således ett oerhört vackert blad med unika vågmönster. Handtagen är gjorda i mikarta.


Med en enorm erfarenhet från restaurangbranschen vet verkligen Ulf Wagner vad som krävs av köksknivar för att de ska kunna prestera på toppnivå, varje dag. På sitt CV har Wagner bland annat Michelinstjärnor. Ulf Wagners knivserie innehåller knivar för alla ändamål i köket, så som kockkniv, brödkniv, skalkniv och så vidare. Alla håller samma höga kvalitet och alla kommer göra tiden i köket roligare och effektivare.


Ulf Wagner knivar >

Jamie Oliver

Jamie Olivers knivar, den kända kocken Jamie Oliver har skapat en kollektion med köksprodukter för hemmabruk. Han har själv handplockat alla produkter för att du ska kunna få hjälp i köket på ett smart, snyggt och effektivt sätt. Här finns allt från professionella köksknivar, vackra tallrikar, smarta potatispressar och alla andra köksaccessoarer du kan tänkas behöva ha i ditt kök.


Jamie Oliver knivar >Le Creusets knivar


Le Creusets exklusiva serie av köksknivar passar till den krävande kock , yrkesman eller en privatperson som värdesätter funktionalitet och sublim design. Knivarna är en perfekt förening av tyskt kvalitetshantverk och århundraden av gamla japanska traditioner. En hård kärna av VG 10-rostfritt stål är belagd med 64 lager av damaskstål, som tillsammans ger en estetiskt vacker struktur på knivens egg. Knivarna framställs i Sollingen i Tyskland där de många lager stål smids samman till en väldigt robust, skarp och smidig kniv.


Knivarna med handslipade skaft i olivträ är otroligt vackra. Varje enskild kniv har sitt unika mönster från olivträdets naturliga skiftningar. Knivarna med skaft i rostfritt stål har ingen synlig skarv, vilket skapar ett rått och elegant utseende. Bägge typer av skaft är producerat med hänsyn till ergonomi, som gör kniven behaglig att hålla i, både för höger- och vänsterhänta. Le Creuset lämnar 2 års garanti på alla knivar.Le Creusets knivar >
Sabatier knivar


Sabatier Lion knivar

Fransmännen är experter på att koppla ihop speciella regioner eller orter med speciella produkter. Det finns hur många exempel som helst på produkter som måste komma från en speciell plats för att få ha ett speciellt namn. En sådan ort är Thiers där de berömda Sabatierknivarna tillverkas.


Sabatier var namnet på två separata familjer som tillverkade knivar i två olika delar av Thiers. Sedan dess har en stor mängd tillverkare försökt att lägga beslag på namnet Sabatier men enligt upphovsrättliga regler får man bara använda namnet Sabatier om man har ett ord till i namnet. Lion Sabatier var 1812 ett av de första varumärkena som registrerades i Thier. Lejonet har ända sedan dess varit ett kännetecken för kvalitet hos Sabatierknivarna.Sabatier knivar >Sabatier Trompette

Sabatierknivar är ett vedertaget begrepp, såväl i Frankrike som i resten av världen. Sabatierknivar är kända för sin kvalitet och sin långa historia. Många kanske tror att Sabatier är en enda tillverkare men faktum är att det egentligen handlar om flera olika knivtillverkare från den lilla orten Thiers i Frankrike. Där var det två olika familjer med samma namn, Sabatier, som startade två olika knivfabriker. Efter det har flera olika Sabatiertillverkare uppkommit. Däribland Sabatier Trompette.


Sabatier Trompette är en prisvärd knivserie med ett högkolhaltigt rostfritt stål som håller kniven skarp länge. Handtagen på Sabatier Trompette är ergonomiskt utformade och knivarna är imponerande vassa. Om man letar efter Sabatierknivar eller köksknivar i allmänhet till bra priser och av bra kvalitet så är Sabatier Trompette ett riktigt bra alternativ. De har kockknivar, grönsaksknivar och knivset för den som vill ha många nya knivar på samma gång.Sabatier Trompette >


Morakniv

Fabriken ligger fortfarande i Mora, precis som den gjorde för hundra år sedan. Här tillverkas alla knivarna under minutiös kontroll, i en blandning av hantverkskunnande och modern teknik. Design, material och metoder förfinas kontinuerligt av personal som ärvt generationer av yrkeskunskap.


Morakniven har alltid varit ett universalverktyg med unika egenskaper. Det hållbara stålet är härdat på plats i Mora enligt ett hemligt recept. Knivseggen är slipad för att säkerställa att den håller sig extremt vass under lång tid. Bladets form, det spolformade handtaget, balansen och känslan när kniven hålls i handen, kraften och precisionen som uppstår när den används – är alla delar som gör en Morakniv unik.


Mora kökskniv

Nu har Morakniv tagit alla de egenskaper som gjort deras knivar populära bland såväl proffs inom livsmedelsindustrin som friluftsentusiaster världen över och anpassat dem till det moderna kökets behov. Resultatet är de vackra och tidlösa knivarna i köksserien Classic 1891.


Moras nya kockknivar blev en positiv överraskning på marknaden.


Moraknivar >


Global Knivar

Alla Globalknivar är gjorda i det hårda och rostfria stålet Cromova 18. Globals design har varit den samma sedan knivarna började tillverkas i mitten på 80-talet. Globalknivarna är kända världen över och det är inte så märkligt...

Knivarna håller skärpan, är estetiskt tilltalande, slitstarka, behändiga och arbetsbesparande och det finns en speciell kniv för varje tillfälle i köket. Det är sådant man gillar om man älskar att laga mat. Matlagningen blir helt enkelt roligare om man har redskap som fungerar.


Global Knivar >


Per Morberg

Kocken, skådespelaren och kokboksförfattaren Per Morbergs serie köksredskap går under varumärket Morberg och är stilren och enkel.

Per Morbergs kockkniv är en exklusiv  Japansk kockkniv med handtag av ek och bolster och nitar av mässing.


Per Morberg knivar >


Ikea knivar

Knivar för alla skäruppdrag från Ikea

Brödknivar och kockknivar, skalknivar, filéknivar och trancherknivar – och särskilda grönsaksknivar. Ikeas breda sortiment hjälper dig att skära, hacka och tärna dig fram till läckra måltider för familjen. Vi har även brynstål och knivslipar som ser till att du kan hålla dina knivar redo och våra knivblock ger bra och säker knivförvaring. Så oavsett om du vill tranchera en söndagsstek, tärna massor av rotfrukter till en mustig soppa eller filéa dagens fiskfångst så hittar du exakt rätt kniv för jobbet hos Ikea.


Ikea knivar >


Neptunia knivar

Alla Neptunias knivar är inspirerade av havet och båtliv. Dessa otroligt vackra knivar passar utomordentligt bra i båten eller i en marin miljö.

Neptunias knivar är tillverkade i Frankrike med svenskt stål från Sandviken eller Damasteel AB.

Designern och kreatören Thierry Henriot har ägnat sitt liv åt dessa vackra skapelser och alla har de gemensamt att de håller absolut högsta kvalitet.

Neptunia har skapat sig ett känt namn inom lyxprodukter och man kan verkligen förstå varför när man håller en Neptuniakniv i handen.

Neptunia har många olika typer av knivar med allt från bordsknivar, fällknivar och även sabreringssvärd.


Neptunia knivar >
Japanska knivar

Både proffs och hemmakockar väljer i allt större utsträckning att använda sig av japanska knivar vilket inte är helt svårt att förstå. De japanska köksknivarna erbjuder en över tusen år lång tradition av kvalitet och det är fantastiskt att vi idag kan ta del av den kunskap och det hantverk som har förfinats under så lång tid.


Svärdet eller Katana har alltid haft en speciell roll i den japanska kulturen.

De ökända samurajkrigarna använde sig så tidigt som på 700-talet av Katana. Smederna använde sig oftast av japanskt Tamahagane-stål som i sig är ett väldigt mjukt stål men genom att vika det 16 gånger för att rensa ut orenheter, damaskera även kallat, fick man ett mycket hårdare stål. Det var alltså här som den japanska smedkonsten utvecklades och fick sina utmärkande drag.

På 1800-talet förbjöds Katana när Japan öppnade sina handelsvägar mot USA och västvärlden. Smederna var ju fortfarande tvungna att försörja sig på något vis och det var då produktionen av köksknivar verkligen tog fart. De japanska köksknivarna ärvde svärdstålets hårdhet och skärpa.


Japanska kockknivar

I det japanska köket har det alltid funnits ett stort fokus på själva uppskärningen av råvaror. Sushi och Sashimi är till exempel två rätter som i väldigt stor utsträckning bygger på hur man skär upp de olika råvarorna. Precision i arbetet blir i det japanska köket otroligt viktigt men om det är knivarna som har påverkat matkulturen eller matkulturen som påverkat knivarna är svårt att svara på.

Många professionella kockar är överens om att kniven är ett av de viktigaste verktygen i köket. En professionell kock kräver den absolut bästa kökskniven för sin matlagning. Det finns en mängd olika typer av knivar på marknaden. Japanska kockknivar har blivit alltmer populära bland professionella kockar såväl som hos amatörkockar.


Japanska kockknivar är annorlunda jämfört med många europeiska kockknivar när det kommer till sin mångfald, estetik och effektivitet. De produceras med högkvalitativt stål som håller mycket hög klass och skärpa. Skärning, hackning och skärning med japanska kockknivar är lättare eftersom de ger noggranna och effektiva resultat. Att förbereda Sushi eller någon annan japansk delikatess blir enkelt med hjälp av en sådan kniv.


Knivar från Japan

Än idag är arbetet att framställa knivar i Japan ett gediget hantverk som kräver en hel del tid och möda. Massproduktion är således mer undantag än regel.

När japanska knivar har spritts över hela världen och till västvärlden har de både inspirerat de västerländska knivarna men även tagit inspiration av dem. Globalknivar är ett exempel på japanska knivar med ett lite mer västerländskt utseende. Även Zwilling, Kyocera, Mac, Wüsthof och Miyabi är några märken som blandar både västerländskt och japansk tradition i sina knivar. En traditionell japansk kniv har ett rakt handtag som är rundat eller har åtta kanter. Bladet är bara slipat på ena sidan medan en västerländsk är symmetriskt slipad, alltså slipad på båda sidorna av bladet. Den asymmetriska slipningen kan ge eggen en skarpare vinkel vilket i sin tur tillåter en vassare kniv. Detta ställer högre krav på slipningen och underhållet av de japanska knivarna som lätt förstörs om de slipas fel.


Japanska knivar >

Tamahagane

Söker man efter riktigt vassa och högkvalitativa köksknivar är det bästa alternativet oftast japanska knivar. Den japanska knivtraditionen har utvecklats och förfinats i århundraden och det finns många olika typer och varianter av japanska knivar.


En tillverkare av kvalitativa japanska knivar är Tamahagane. Tamahagane är även ett namn som väcker en passion och glöd i varje japan. Tamahagane är nämligen namnet på det stål som användes när de legendariska samurajsvärden smiddes. Varumärket Tamahagane har tagit sitt namn där ifrån och deras knivar har mycket tradition i sig. Det som kännetecknar produktionen av Tamahagane stål och knivarna från Tamahagane är att de är väldigt hårda i eggen men mjukare i resten av stålet. Detta för att uppnå en så skarp kniv som möjligt men att den samtidigt ska vara tålig och uthållig. Tamahaganeknivar är bland de bästa japanska knivarna som finns. Tamahagane har alla sorters köksknivar i sitt sortiment; kockknivar, skalknivar, santokuknivar, grönsaksknivar, brödknivar med flera. Med olika handtag och hårdhet.


Tamahagane knivar >


Satake knivar

Japan har i alla tider varit hem för de vassaste knivarna i världen. Det har sin grund i samurajsvärden och smidningen av dem. En tillverkare av japanska knivar är Satake.


Satake har fantastiskt vassa och prisvärda japanska knivar och knivtillbehör. Köksknivar för kökets alla tänkbara skäruppgifter. Med riktigt bra knivar blir matlagningen mycket roligare och dessutom mycket enklare. Precis som det ska vara.


Satakes främsta kännetecken är deras No Vac-kniv. No Vac är en knivmodell från Satake med en hög och prisvärd prestanda. Ett av de största problemen när man skär, framför allt grönsaker, är att grönsakerna fastnar på bladet. Lufthålen i bladet på No Vac undviker det vilket förenklar skärningen enormt.


Satake knivar >
Miyabi knivar

Miyabi är en japansk knivtillverkare som är tätt sammankopplade med den tyska knivproducenten Zwilling. Miyabi är ett japanskt ord som står för elegans och förfining, två viktiga grundstenar inom japansk kultur. Knivar och tillverkningen av knivar är också oerhört viktigt inom den japanska kulturen.


Miyabi lyckas verkligen fånga "miyabi" i sina knivar som är både eleganta och förfinade. Miyabi har en kniv för varje ändamål i köket i olika prisklasser och kvaliteter. Miyabi tar verkligen till vara på de traditionella tillverkningsmetoderna som använts i århundraden av japanska mästare. Miyabi har knivar med damaskusmönster som har olika stål som har blandats och bildat vackra mönster i kniven. En mycket gammal och fin teknik som ger knivarna en otrolig skärpa. Miyabi använder sig även av klassisk japansk slipning som innebär att man slipar knivarna asymmetriskt. Även det ger ett helt eget utseende och en makalös skärpa. Från handtag till yttersta spetsen på bladet har Miyabi implementerat den japanska elegansen och tekniken som förfinats under så många år och av så många japanska smeder.


Miyabi knivar >


KAI knivar

Det är något speciellt med platser som är starkt förknippade med en enskild produkt. Japan är i allmänhet starkt förknippat med knivar och i Japan finns det en mytomspunnen ort som i synnerhet är starkt förknippat med tillverkningen av världens bästa knivar. Orten heter Seki City och därifrån kommer några av de bästa knivtillverkarna i världen. En av dessa knivtillverkare är KAI.


KAI tillverkar japanska knivar i absolut världsklass och har gjort så sedan 1908. Den japanska knivtraditionen är både lång och framgångsrik och KAI har verkligen förvaltat den traditionen på ett fint sätt i sina knivar. Det bästa med Japan är blandningen mellan traditionellt och innovativt. De förvaltar sitt arv på ett fantastiskt värdigt sätt men är ändå inte rädda för att tänka utanför ramarna. I KAIs sortiment av knivar är det enkelt att se både det nya och det gamla traditionella. KAI-knivarna är omsorgsfullt smidda och är otroligt vassa.


KAI knivar >
Santokuknivar

Den japanska knivtraditionen är enligt de flesta den överlägset bästa i världen. I århundraden har de förfinat konsten att smida köksknivar. Japanska knivar är en hel vetenskap sig i historia, användning och terminologi. En typ av japansk kockkniv är Santokukniven. Santoku är förmodligen den populäraste japanska kniven på grund av sin mångsidighet.


Det japanska ordet "San" betyder tre och "Toku" betyder uppgifter. Om man översätter det rakt av betyder det alltså ungefär tre uppgifter, något som kan tolkas lite olika. En del hävdar att det betyder att det är kniv som kan användas till kött, fågel och fisk. Andra menar att santokukniven ska användas till att skära, tärna och strimla. En santokukniv är hur som helst en kniv som kan användas till det mesta i köket. Santokukniven har en lite rakare egg vilket gör den lämplig till att både skära och hacka med.


Santokuknivar >

Tojiro

Tojiro knivar

Imponerande kvalitet till alla i köket

Vare sig du är proffs eller inte, så är Tojiro knivar ett kvalitetsmedvetet val. Alla knivar är utformade för särskilda ändamål t. ex. Gyoto knivblad som passar till kött, medan grönsaksknivana passar till, ja, grönsaker och sen finns det också allround Santoku knivar.

Alla Tojiro knivar har en imponerande skärpa och hårdhet som överträffar flera andra knivmärken. Det har gjort dessa japanska kockknivar eftertraktade av både privata och professionella kockar, som alla har nytta av den höga kvaliteten. Knivarna har en positiv inverkan på både arbetet i köket och resultatet vid matbordet, vilket naturligtvis inte bara gäller i Sverige, men i flera länder i hela världen.

Tojiro knivar med eller utan damaskerat stål.I serien hittar du Tojiro knivar med och utan damaskerat stål. DP-serien är en serie eftertraktade kockknivar i rostfritt stål, med imponerande 37 lager damaskus stål, som ger imponerande hårdhet och ett elegant mönster.

Med damaskusstål får man fördelen av ett rent och mycket starkt knivblad, vilket är ett resultat av den traditionella smidesmetoden "damaskering”. Här blir stålet delat och sen hamrat i ultratunna lager. Denna metod har under många århundraden förfinats i Japan, ända sedan Samurai-erans berömda Samurai svärd.


Tojiro Flash

Proffsknivar i 63 lager stål. Traditionell smideskonst från Fuji Cutlery slår nya rekord inom knivbranschen. Tojiro Flash vänder sig direkt till professionella kockar över hela världen och knivserien är nu omåttligt populär. Vi kan varmt rekommendera de här knivarna till din samling.


Tojiro knivar >


Global knivar

Alla Globalknivar är gjorda i det hårda och rostfria stålet Cromova 18. Globals design har varit den samma sedan knivarna började tillverkas i mitten på 80-talet. Globalknivarna är kända världen över och det är inte så märkligt...

Knivarna håller skärpan, är estetiskt tilltalande, slitstarka, behändiga och arbetsbesparande och det finns en speciell kniv för varje tillfälle i köket. Det är sådant man gillar om man älskar att laga mat. Matlagningen blir helt enkelt roligare om man har redskap som fungerar.


Global knivar >Knivtest

Vassaste kniven på marknaden-vilken kniv är den bästa?

Kniven är din  bästa vän i köket - när den är bra slipad och sköts rätt. Men det är stora skillnader på olika märken, och högt pris är ingen garanti för skärpa som håller länge.

Vilken kniv är bäst...

När man skickar in alla knivar man har i hemmet och köket för slipning, märker man mycket snabbt vilken eller vilka knivar man tycker bäst om.

Den bästa kniven är den som användaren tycker om och då blir den också använd och väl omhändertagen och slipas därför ofta för att alltid hålla en mycket bra skärpa.

Alla knivar oavsett märke eller kvalitet behöver slipas, brynas, stålas och skötas regelbundet och ju mer de används desto oftare.Köttskolan - att lyckas med kött från Sverige


Tänk att lyckas med köttet varje gång. Så att det blir precis så där mört och saftigt som på en av de kända  restaurangerna. Det skulle vara lika lätt att välja kött som laga till det, och ingen detalj skulle verka för krånglig att ta itu med. Så vill vi att du ska känna när du lagar kött från Sverige.


Att välja kött med omsorg innebär att välja svenskt kött. Svenskt kött har många värden. Betande djur ger oss biologisk mångfald. Köper vi svenskt kött så vet vi också att det kommer från djur som har fötts upp enligt de djurskyddsregler som vi har kommit överens om i det här landet.

Vi har i Sverige unikt goda förutsättningar för produktion av kött med bra tillgång till vatten, marker och bete. Vi har duktiga djuruppfödare och vi har tidigt inrättat oss efter det som nu kommer i resten av världen: resursmedvetenhet, god djuromsorg och hänsyn till klimat och miljö.


Hur lagar man ett gott kött?

Hur bra ett kött än är från början, kan fel tillagning göra det torrt och tråkigt. Samtidigt kan en billig detalj bli rena festmaten. Det som påverkar slutresultatet mest är innertemperaturen, skärytan, stekytan, tillagningstekniken och tillagningstiden.


Innertemperaturen för konsistensen

Köttets innertemperatur har stor betydelse för konsistensen. För hög innertemperatur ger ett torrare kött, och graderna stiger snabbt på slutet. Bäst är att använda en digitaltermometer.

När kött värms upp drar det ihop sig och släpper vätska. Blir innertemperaturen för hög har köttet tappat för mycket vätska och blivit torrt. Innertemperaturen är alltså nyckeln till att lyckas och stektermometern din bästa assistent.


Stekytan lyfter smakerna

Stekytan är ovärderlig när det gäller att lyfta fram smaker. Den kan ge en krispig yta med mängder av aromer. Att bryna kött i hög värme ger upphov till den väldoftande Maillardreaktionen, en kemisk reaktion som ger köttet brun färg och frigör mängder av smakämnen.


Vilken tillagningsteknik?

Vilken tillagningsteknik som passar bäst beror på vilket djur köttet kommer ifrån, vilken detalj du har, om den är hel eller skivad och framför allt hur du vill ha ditt kött.


Steka och grilla kött – för skivor av det möra köttet från mitten eller bakdelen av djuret.


Koka kött – för framdelskött med kraftigare bindväv som kräver längre tillagningstid.


Ugnssteka kött – för större köttstycken av bakdelskött, och även framdelkött om man har låg temperatur och lång tid


En saftig biff är för många det samma som fest– när det är rätt tillagat – svårslaget fylligt, saftigt och gott. Kalvköttet är lent och mört nästan oavsett vilken bit du lagar.


Nötkött – ålder och kön är viktigare än ras

Hos nötkreatur ger ko, kviga (hondjur som inte kalvat) och stut (kastrerad tjur) det bästa köttet. Med lägre halt könshormon blir bindväven i musklerna mjukare och köttet därmed ett mörare. Vanligast på svenska marknaden är dock kött från ungtjurar, vilket är magert, smakar mindre och kan vara mindre mört. Med ökande ålder får djuren en fin fettmarmorering. Smaken blir kraftigare, fibrerna grövre och färgen mörkare. En del anser att kött från äldre djur smakar bäst. Det har dock kraftigare bindväv vilket kräver längre mörning och även tillagningstid.


Köttraser har större muskler och bättre fettsammansättning än mjölkraser, men generellt gör kön och ålder på nötkreatur större skillnad för smaken än vilken ras det tillhör. Hur du bäst tillagar nötkött beror på vilken bit du har och hur du vill ha den. Ett rödare kött brukar anses saftigare och godare.


Hur skär man kött?

Det viktigaste när man skär kött, fågel eller fisk är att använda en nyslipad kniv.


Konsten att skära kött

Köttet är uppbyggt av långa trådar, muskelfibrer. Skär man längs med dessa fibrer så kan man säga att de behåller sin styrka, vilket gör att köttet blir segt. Därför skär man tvärs emot fibrerna, man skär alltså av dem. gör man det så försäkrar man sig om att få det så mört som möjligt. Det är dock inte bara hur man skär det som avgör, kvalitén på köttet, en nyslipad kniv,  vilken bit samt även vilket djur det är spelar också väldigt stor roll.

Att skära kött med en slö eller dåligt slipad kniv gör att kött av finaste kvalitet blir segt.


Desto kortare del av fibern man får i en tugga desto mörare och smakligare köttupplevelse. Samma köttbit kommer kännas mer eller mindre seg beroende på hur den är skuren. Fibrerna ska skäras av så att de blir korta, och det gäller både för rått och tillagat kött. Så fort man närmar sig en bit kött med en vass kniv ska man fundera över hur fibrerna ligger.


Ta till exempel ett innanlår som ska skivas till lövbiff.  Skivorna ska vara tunna, men det spelar ingen roll hur tunt du skivar om du skär längsmed istället för tvärsöver fibern och med en slö kniv.
Utbildning i knivslipning


 "En omsorgsfullt och noggrant slipad kniv bidrar till nöjet att laga mat och minskar risken för förslitningsskador för yrkesmänniskor, samt gör arbetet mycket lättare"


Samtliga våra utbildare är yrkesverksamma inom det område de utbildar i och förenar teori och praktik i undervisningen. Vår målsättning är att alltid utmana dig, både i din framtida yrkesroll och som individ. Vår pedagogik bygger på att du skall få uppleva, reflektera och utvecklas för att förbereda dig inför nya utmaningar och för att få tillgång till nya verktyg.


Vi anordnar kurser och utbildningar i knivslipning kontinuerligt  för  nybörjare samt för er som vill lära sig att slipa yrkesmässigt och professionellt.
Vi erbjuder följande kurser och utbildningar i knivslipning:Grundkurs i knivslipning >Grundutbildning i knivslipning >Utbildning i professionell knivslipning >

Saluhallen

-en butik i samarbete på internet för leverantörer, grossister, konsumenter, privata, proffs och hem & hobby.

 

Saluhallen

Butiken  drivs av våra värderingar och vårt stora intresse för livet hemma. Varje produkt, vara  eller tjänst vi saluför  bygger på vår vision att göra hemmet och vardagen  till en bättre plats och tillvaro.Vår affärsidé går ut på att erbjuda ett brett sortiment av form- och funktionsriktiga verktyg och heminredningsartiklar till så bra priser att så många som möjligt kan köpa dem.För att kunna erbjuda våra kunder prisvärd kvalitet arbetar vi hårt med att optimera hela vår värdekedja.Dessutom sträcker sig vår vision långt  bortom  knivslipning och heminredning. Vi vill skapa en bättre vardag för alla som påverkas av vårt företag.

Vi är helt fristående så ni finner ett stort varierat utbud av produkter, både nytt och begagnat.

Vår vision är att skapa en bättre vardag och en lyxig helg för alla.

Vår strävan och mål är att alltid kunna erbjuda våra kunder samt leverantörer en  god service och snabba leveranser.

Vårt sortiment och våra priser i butiken uppdateras löpande.

 

 

Samarbeta med oss

Välkomna till samarbete.

Ett samarbete med oss bjuder på en smidig och obyråkratisk organisation med goda relationer med kunder,tillverkare,samt leverantörer runt om i Sverige och Europa.

Vår strävan och mål är att alltid kunna erbjuda våra kunder samt leverantörer god service och snabba leveranser.

Vi vet vad som krävs för att kunna erbjuda en lönsam affär. Därför är det alltid en god idé att ha en direktkontakt med oss.

 

Få fart på din försäljning  i både Sverige och Europa och nå dina kunder enkelt och kostnadseffektivt på saluhallen, samtidigt som du exponerar dina produkter och ditt varumärke.

Vi är hela tiden öppna för  samarbeten med nya leverantörer stora som små– etablerade som oetablerade, så när du är  intresserad av ett samarbete är det bara att kontakta oss.

Kontakta saluhallen

 

 

Sälja till oss

Vår strävan och mål är att alltid kunna erbjuda våra leverantörer,såväl privata som företag en  god service och snabba beslut.

Vi vet vad som krävs för att kunna erbjuda en lönsam affär. Därför är det alltid en god idé att ha en direktkontakt med oss.

Att sälja till oss bjuder på en smidig och obyråkratisk organisation.

Sälja till saluhallen

 

 

Säker betalning

Alla våra betalningar är säkra. Välj mellan kortbetalning, direktbetalning, swish eller betalning till fysisk plats eller butik.

 

Trygg leverans

Alla våra leveranser är valbara eller hämtbara i fysisk butik eller plats.

 

Allmänna villkor

Allmänna villkor   

 

Kundtjänst

Vår kundtjänst är öppen alla dagar & vårt mål är att besvara ditt mail inom 24 timmar.

Kontakta kundtjänst          


Vi slipar följande knivar kockknivar, köksknivar, slaktknivar, yxor till styckare, slaktare, jaktlag, jägare, restauranger, butiker och privata hushåll.

Knivarna destilleras rutinmässigt före all slipning.

Vi våtslipar alla knivar på slipsten.

Vi slipar knivar på plats hos restauranger, butiker samt företag.

Vi slipar alla sorters knivar, förutom keramiska knivar.

Knivslipning


Här kan du lämna in knivar för slipning. Lämna in dina knivar till någon av nedanstående butiker i ditt område. Observera att varje inlämningsställe har rätt att själv välja priser för slipningen. För dig som kund innebär det dock en mycket enklare hantering att själv ta dig till din lokala affär. Hämtning och lämning sker 1 gång per vecka.

Lämna knivar


Skicka era knivar på slipning

När ni skickar era knivar för slipning returneras de färdigslipade inom 24 timmar!

Vi slipar slaktknivar, kockknivar, köksknivar, yxor till styckare, slaktare, jaktlag, jägare, restauranger, butiker och privata hushåll.

Knivarna destilleras rutinmässigt före all slipning.

Skicka knivar


 


Kniven är troligen människans äldsta handverktyg, ursprungligen tre olika stenskärvor med vassa eggar, en med rak egg, en med böjd egg, en som var spetsig som man kunde sticka hål med.

Senare bakade man ihop dessa tre stenverktyg till världens första multi tool, först i koppar, brons och järn, numera av stål.

Knivar


TRE KNIVARVi har funnits på marknaden sedan mitten av 1980-talet i nuvarande form, med traditionell knivslipning på vattenkylda slipstenar, med kunder runt om i Sverige och Europa, vi är etablerade på natursköna Hökensås.

Vi knyter an till den tradition som finns bland knivslipare, skärslipare, knivmakare och tillverkare. Rätt kniv och noggrant slipad bidrar till nöjet att laga mat.

Professionell knivslipning med rikstäckande upptagningsområde i både Sverige och Europa för att skicka knivar för slipning med post eller annan distributionsfirma, som lanserades 1986 med stor framgång då vi blev rikstäckande och på senare tid även i Europa inom knivslipning.

In och utlämningsstället är aldrig längre ifrån kunden än närmaste postkontor, postombud eller distributionsfirma.

Mer om oss

KONTAKT


Tre Knivar

Häldeholm Månsabolet 1

566 93 Brandstorp

Sweden

Email: info@slipaknivar.comCOPYRIGHT TRE KNIVAR 2021 @ ALL RIGHTS RESERVED | SIDAN LEVERERAD AV TRE IT

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Our cookie-policy
Acceptera